Pomáhám dětem s obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování, říká Petra Trojanová z poradny Cesta k rozvoji

Petra Trojanová (dříve Lindovská) svou profesní cestu zasvětila dětem. Ve své poradně v Bašce u Frýdku-Místku, kterou nazvala Cesta k rozvoji, se zaměřuje na komplexní rozvoj svých malých klientů. Věnuje se dětem, které se potýkají s nejrůznějšími obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování. Věří, že v momentě, kdy dětem a rodičům nabídnete čas a trpělivou péči, výsledky se dostaví.

Hned na úvod se musím zeptat, jak ses dostala k speciální pedagogice, logopedii a pomáhání dětem?
Na začátku mé cesty to byla určitě vášeň pro práci s dětmi. O založení soukromé speciálně pedagogické poradny jsem snila dlouho, ale nejdříve bylo potřeba získat dostatek zkušeností v mateřské a základní škole, projít řadou kurzů a školení. Během praxe jsem velmi brzo zjistila, že můžu dětem pomoct mnohem více ovšem pouze při individuálním přístupu a ve spolupráci s rodiči. Důležitá je pro mě také komplexnost péče tzn. zaměření se na všechny oblasti rozvoje dítěte. Ve školách jsme příliš zahlceni množstvím dětí a takovou péči můžeme dětem bohužel poskytnout při skupinové práci velmi omezeně. Mým přáním je, aby každé dítě mělo tu nejlepší možnou péči, pokud se potýká s nějakými obtížemi.

Jakou školu jsi vystudovala?
Na Ostravské univerzitě jsem vystudovala pětiletý magisterský obor Speciální pedagogika. Následně jsem již dálkově při práci dokončila specializaci logopedie a surdopedie v dalším dvouletém magisterském studiu.

Přiblížíš nám, co je to surdopedie?
Jedná se o obor speciální pedagogiky, který se zabývá komplexní péčí o osoby se sluchovým postižením.

A kam vedla Tvá cesta po studiu?
Po vystudování VŠ jsem pracovala několik let v logopedické třídě mateřské školy. Práce mě bavila, setkala jsem se s různými obtížemi u dětí, které již měly diagnózu nebo na ni teprve čekaly. Stěhování do jiného města a touha získat zkušenosti také v základní škole mě dovedly na pozici školního speciálního pedagoga ve škole s velkým počtem žáků. Zde jsem mohla vidět, jak se dané diagnózy a obtíže dětí projeví naplno právě během nástupu do základního vzdělávání. I zde platí, že je to krásná práce, ovšem při tak velkém počtu dětí není většinou možné dětem poskytnout potřebné terapie a individuální přístup na míru každému.

Kdy ses rozhodla poskytovat speciálně pedagogickou péči individuálně?
Když jsem otěhotněla a začala se chystat na svou novou roli maminky. Vytvořila jsem webové stránky plné zajímavých informací, her a pomůcek, které mohou rodiče u svých dětí využít. První klienti byli nejprve z rodiny, pak přišli na řadu známí a pak se informace o mých službách začala šířit dále. Protože má dcerka nyní jen něco málo přes rok, mám poradnu zatím otevřenu jen dva dny v týdnu díky velké podpoře manžela.

V čem je Tvá práce jiná než ve škole?
Pracuji jak s dětmi, tak s rodiči. Rodič je přítomen na každé lekci, takže může vidět, jak s dítětem pracovat doma. Zároveň mám možnost péči přizpůsobit na míru každému dítěti a doplnit o potřebné stimulační programy. Především mám prostor na důkladné poznání dítěte, diagnostiku a postupné vytváření dobrého vztahu s dětským klientem. Snažím se vždy rodičům vysvětlit na čem budeme pracovat a proč. Pokud to jde, zařazujeme činnosti do běžného režimu dne, co nejvíce hravou formou.

Odkud jsou tví klienti?
V největší míře jsou z okolí Frýdku-Místku, dojíždějí ale také z Brušperka, kde mě rodiče znají ještě ze základní školy. Mám i klienty, kteří jezdí z větší vzdálenosti například z Klimkovic či Havířova. Rodiče nejvíce oceňují přátelský přístup, laskavost, vstřícnost a dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

S jakými obtížemi za Tebou děti nejčastěji docházejí?
Nejčastěji jsou mými klienty děti, které již diagnózu mají, ať už v oblasti řeči (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (nejčastěji ADD/ADHD). Vítány jsou ale také děti, u kterých si rodiče nejsou jisti, zda je vývoj jejich dítěte v pořádku nebo řeší přípravu do školy. Často také potřebují jen doplnit logopedickou péči o některý stimulační program. Na začátku je vždy sestavení anamnézy, diagnostika dítěte a vytvoření individuálního plánu rozvoje dítěte, který doplňuji dalšími ucelenými metodami jako je Trénink jazykových schopností dle Elkonina nebo Neuro-vývojovou stimulací.

A jak často za Tebou děti chodí?
Tak často, jak je potřeba s ohledem na rodinu, aby to byla pro ně přiměřená zátěž. Pokud dochází na Neuro-vývojovou stimulaci, stačí většinou návštěvy jednou za měsíc. Pokud se zaměřujeme na školní zralost nebo celkový rozvoj dítěte, bývá to jednou za dva týdny. Například u dětí s poruchou učení to však může být také každý týden.

Zastavím se u Nero-vývojové stimulace, protože to není až tak obvyklá metoda, přičemž mnoha dětem s vývojovými vadami může pomoci.
Ano, ještě není příliš rozšířená. Tak velké pokroky u dětí, které jsem mohla vidět na vlastní oči během cvičení Neuro-vývojové stimulace, jsem zatím u žádné jiné metody neviděla. Nově na toto cvičení přispívají také zdravotní pojišťovny, což je další důkaz toho, že je metoda opravdu účinná. To vše mě vedlo k založení certifikovaného pracoviště. Zjednodušeně řečeno metoda spočívá v tom, že prostřednictvím cviků utlumíme přetrvávající primární reflexy, které bývají přítomny právě u dětí s poruchami řeči, učení, soustředění nebo jakýmkoli postižením. Důvodů, proč primární reflexy u dětí přetrvávají je mnoho. Může jít o rizikové těhotenství, komplikae při porodu, nemoci v raném věku, ne zcela optimální psychomotorický vývoj v prvním roce života a mnoho dalších. Díky cvičení můžeme obtíže dítěte zmírnit, ne zcela odstranit. Je důležité zmínit, že péči o takové děti je nutné kombinovat s péčí u dalších odborníků (logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů aj.). Díky takové kombinaci péče dosahujeme u dětí zpravidla mnohem větších pokroků než u dětí, které Neuro-vývojovou stimulaci nikdy necvičily. Cvičí se zpravidla 9 měsíců až rok.

Metoda Neuro-vývojové stimulace se s dětskými klienty cvičí zpravidla 9 měsíců až rok.

Velkým tématem je u rodičů předškoláků také školní zralost a odklady školní docházky.
Ano, na školní zralost se také zaměřuji. U dětí s vadami řeči, odkladem školní docházky nebo s různými riziky ve vývoji mám velmi dobrou zkušenost například s Tréninkem jazykových schopností dle Elkonina. Od října povedu v Bašce právě tento kurz určený pro předškoláky (odkaz na kurz). Scházet se budeme každé úterý v 15:30 v Knihovně v Bašce. Ještě mám dvě volná místa, takže se mi rodiče mohou určitě co nejdříve ozvat.

Práce s dětmi může být často psychicky náročná, co Tě pohání dál?
Největší odměnou je pro mě usměvavé dítě, které se na lekci těší a má radost z vlastních pokroků. Snažím se, aby dítě u mě našlo prostředí plné důvěry, porozumění a partnerského přístupu a podle ohlasů si myslím, že se to zatím daří.

Rodiče oceňují přátelský přístup a také dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

Děkuji za rozhovor.
Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *