Kreativní mimoškolní aktivity v nových odborných učebnách v Kunčické škole

  • Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Doba realizace: 2018 - 2019
  • Výše dotace: 1 106 840 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Do tří odborných učeben pro mimoškolní aktivity pořídila základní škola v Kunčicích pod Ondřejníkem nové vybavení. Konkrétně se jedná o nábytek, pomůcky, ale také notebooky a potřebný software.

V první učebně, ve které se vyučují digitální technologie, probíhají kroužky Animáček a Robotík. Tato učebna byla vybavena notebooky a třídními programovatelnými sadami – např. BEE BOT třídní sada, Fisher – Price PC housenka, Blue – Bot třídní sada a Lego Education robotika WeDo 2.0. Díky tomuto vybavení se děti naučí programovat jednoduché robotické přístroje, pochopí základy a principy robotiky a naučí se především kreativnímu myšlení.

V rámci technických a řemeslných oborů mohou žáci školy navštěvovat kroužky Tvořílek, Technik – modelář a Technik – řemeslník. Pro výuku těchto kroužků byl do další učebny pořízen pracovní ponk, vozík na ruční práce a vozík na výtvarný materiál, stavebnice Merkur a Seva, dětské šicí stroje, dětské tkalcovské stavy a stavebnice Walachia.

V poslední učebně, která je zaměřena na přírodní vědy, nabízí škola kroužek Mladý přírodovědec. V tomto kroužku se děti naučí pracovat s prosvětlovacím stolem, monokulárním mikroskopem, binokulární lupou, preparačními nástroji, dalekohledy, apod.

Toto vybavení bude určitě bavit nejen děti, ale i samotné učitele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *