Svažité terény byly pokořeny – Karel Mališ

  • Příjemce dotace: Karel Mališ
  • Místo realizace: Ostravice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2018/2019
  • Výše dotace: 123 000 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

V rámci projektu byl zakoupen nový traktorový naviják, díky kterému je těžba dřeva šetrnější k lesním i polním porostům než při doposud používané technologii. Hlavní výhodou nového navijáku je skutečnost, že základový stroj nevjíždí do porostu, je možné využít směrových kladek či jiných lanových systémů. Traktor má větší tažnou sílu, nedochází k prokluzu kol, spotřeba paliva je tak nižší, což má pozitivní vliv na náklady spojené s těžbou a na životní prostředí. Díky nové technologii nedochází k negativnímu narušování povrchu a znečišťování půdy a jsou lépe přípustné svažité terény, které byly dosud jen velmi těžko obhospodařovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *