Modernizace multifunkční odborné učebny v základní škole

  • Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Doba realizace: 2018 - 2019
  • Výše dotace: 924 500 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Žáci základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem se v hodinách odborných předmětů již nenudí. Škola si díky projektu pořídila do stávající odborné učebny nové počítačové vybavení (hardware a software) pro výuku odborných předmětů (informatika, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, chemie, prvouka, přírodověda, technické práce). Účelem investice bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *