Efektivnost hospodaření na trvalých travních porostech – Vlasta Běčáková

  • Příjemce dotace: Vlasta Běčáková
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 192 420 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření zemědělské techniky používané při hospodaření na travních porostech (sečení). V rámci projektu žadatelka pořídila novou čelní diskovou žací lištu, která bude tvořit se stávajícími stroji (např. lis, balička, shrnovač) ucelenou technologickou linku. Důvodem k realizaci projektu byla zastaralá zadní žací lišta, která byla již za hranicí životnosti. Výsledkem projektu je tak zvýšení efektivnosti a rentability hospodaření na trvalých travních porostech v důsledku vyšší výkonnosti a spolehlivosti zemědělské techniky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *