Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy

  • Příjemce dotace: MAS Frýdlantsko-Beskydy
  • Operační program: OP Zaměstnanost plus
  • Doba realizace: 01/2023-12/2025
  • Výše dotace: 7 519 529 Kč
  • Projekt MAS-FB: Ano
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy z.s. získala jako žadatel finanční podporu na tříletý projekt s názvem: Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Tento projekt má za cíl přímou podporu neformálně pečujících osob v paliativní a domácí hospicové péči a podporu sociálně znevýhodněných osob v jejich přirozeném domácím prostředí. Partnerem v projektu se stává organizace Andělé Stromu života p.s., což je pobočný spolek Mobilního hospice Strom života. Projekt primárně přispěje k zlepšení životní situace různě sociálně znevýhodněných osob s ohledem na jejich potřeby, zároveň bude vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MAS Frýdlantsko-Beskydy 2023-2025 a bude poskytována metodická a osvětová činnost k laické i odborné veřejnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000068