Ve zdravých tělech zdravý duch – Mateřská škola Bílá

  • Příjemce dotace: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Místo realizace: Bílá
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 399 999 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ stále platí a dnes nabývá dokonce nového významu. Abychom se cítili dobře a byli spokojení, potřebujeme fyzické i duševní zdraví. Základy toho všeho pak tkví v osvojení si správných návyků už v mladém věku. Návyků, které s námi půjdou životem a které s přibývajícími léty více a více oceníme. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a správné stravování jsou dva nosné pilíře, na něž bychom měli obzvlášť v dnešní době, kdy se nadváha objevuje stále častěji už i u malých dětí, brát velký zřetel. Prostřednictvím rozmanité nabídky herních prvků chtějí v mateřské školce v obci Bílá vést děti nenuceným způsobem k tomu, aby se pohyb stal naprosto přirozenou součástí jejich dne a zůstal i nadále skvělou zábavou. Děti není potřeba dlouze vyzývat k aktivitě, jestliže je jejich prostředí atraktivní a podnětné. Pohyb je pro ně přirozený, a proto je žádoucí, aby byla tato jejich elementární vlastnost podpořena a rozvíjena co možná nejpřirozenějším způsobem, aby měli potřebu a touhu hýbat se a vznikl tak trvalý návyk.

Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají širokou nabídku různých aktivit, je těžší je zaujmout a potřebují tedy přitažlivější prostředí. Les a volná příroda v okolí MŠ je naprosto úžasná a nenahraditelná, ale má také své limity a v neposlední řadě u předškolních dětí je velmi náročná na organizaci s ohledem na jejich bezpečnost. Ideálním řešením je varianta, kdy děti mohou navštívit přírodu, ale zároveň mají k dispozici rozmanitou škálu možností v podobě moderního hřiště pro děti. Předmětem projektu tak bylo pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školky, jejichž cílem je upevnit v dětech touhu a radost z pohybu.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto nových herních prvků zahrady mateřské školky: dvě nevěže jíž součástí je lanový výlez, nerezová skluzavka, lezecká stěna a žebřík s řetězy, vodní prvek „Šance pro Saharu“, pískoviště včetně plachty a zastínění, vahadlová houpačka, prolézačka „Mravenci“ a dvouhoupačka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *