Rybářský den

V Kunčicích pod Ondřejníkem mají místní rybáři dlouholetou tradici. Proto se Rybářský spolek rozhodl uspořádat akci, která pobaví a snad i přivede nové mladé rybáře. Hlavním cílem této akce bylo dostat rybářskou tradici, které se spolek dlouhodobě v Kunčicích pod Ondřejníkem věnuje, více do povědomí široké veřejnosti. I přes nepřízeň počasí přivítali místní rybáři okolo 300 hostů. Předem přihlášeni rybáři měli možnost si mezi sebou zasoutěžit a veřejnost si pochutnala na rybích specialitách.

 

Tradiční beskydská řemesla a folklór

V sobotu 3.6. 2023 se v Kunčicích pod Ondřejníkem v okolí koliby u Tichých pod Stolovou konal první ročník akce s názvem Tradiční Beskydská řemesla a folklór pod Stolovou. Akce byla zahájena v 9 hod, trvala do cca 14 hod. Celkem na akci zavítalo více než 150 účastníků, přišli jak lidé z Kunčic pod Ondřejníkem, tak také z okolních obcí (Čeladná, Trojanovice, Frenštát p.R. nebo Frýdlant n.O.). Zároveň se akce zúčastnili náhodní kolemjdoucí a místní chataři. Ve velké počtu se akce účastnili rodiny s dětmi, které využili bohatý program vhodný jak pro dospělé, tak pro děti.

Lákadlem pro všechny byly ukázky práce řezbářů, kteří pomocí motorových pil vyřezávali z klád sochu medvěda, květináče a dále pomocí dlátka vyřezávali tradiční dřevěné píšťalky, koníky a valašky. Velice zajímavé byly také ukázky včelařů, kde si každý mohl prohlédnou prosklený úl se včelami, medomet, kuřák a další včelařské pomůcky a zároveň ochutnat místní medovinu. Voňavé zastavení bylo o bylinkářky, která nabízela jak sušené, tak čerstvé bylinky a zároveň si zde každý mohl otestovat své znalosti místních léčivek. Bylinky jsme dále využili při výrobě originálních přáníček nebo jako plnivo do malých polštářků ve tvaru myšky, který si zde mohl každý ušít a ozdobit. Velký úspěch mělo zdobení perníčků, které byly upečeny dle místní receptury. Na akci bylo možno zakoupit ručně dělaná mýdla, tinktury apod., které se vyrábějí přímo v Kunčicích p.O.

Celou akci hudebně doprovodila dětská cimbálová muzika Ondřejníček z Kunčic p.O. Do svého hudebního programu zapojili také diváky, především menší děti se aktivně připojily ke zpěvu známých lidových písní. Z důvodu nemoci se bohužel akce nakonec nezúčastnily děti z místní mateřské školy s pásmem nazvaným Řemeslníci. Zajímavosti ke každému řemeslu byly podrobněji uvedeny na poutačích připevněných u vstupu do koliby. Na akci nechyběl kotlíkový guláš, který připravili přímo v kolibě pod Stolovou.

Efektivnost hospodaření na trvalých travních porostech – Vlasta Běčáková

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření zemědělské techniky používané při hospodaření na travních porostech (sečení). V rámci projektu žadatelka pořídila novou čelní diskovou žací lištu, která bude tvořit se stávajícími stroji (např. lis, balička, shrnovač) ucelenou technologickou linku. Důvodem k realizaci projektu byla zastaralá zadní žací lišta, která byla již za hranicí životnosti. Výsledkem projektu je tak zvýšení efektivnosti a rentability hospodaření na trvalých travních porostech v důsledku vyšší výkonnosti a spolehlivosti zemědělské techniky.

Turistický pochod „Po stopách partyzánů“

Poslední květnový víkend proběhl ve znamení turistiky. Akci s názvem „Po stopách partyzánů v Kunčicích p. O.“ přálo počasí a účast pořadatele mile překvapila, pochodu se zúčastnilo 154 příznivců turistiky, kteří si mohli zvolit 7 km, 15 km nebo 30 km trasu. V cíli na účastníky čekalo občerstvení a všichni se shodli, že se rádi této akce zúčastní opět příští rok.

Technologie zpracování mléka– Ing. Oldřich Menšík

Farma Menšík opět investovala do své bio farmy. Tentokrát pořídila nový a výkonnější sýrařský kotel o objemu 500 litrů, který umožní pasterizaci mléka a jeho další zpracování. Nový kotel nahradil doposud užívanou technologii o menší kapacitě a nižší účinnosti. Realizací projektu došlo k zefektivnění pracovních procesů a organizaci výroby, což umožnilo mimo jiné i navýšení objemu zpracovaného mléka a pokrytí rostoucí poptávky po mléčných biovýrobcích.

Budování zázemí pro knihovnu – Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Obsahem projektu bylo zhodnocení prostor bývalého zdravotního střediska, které se obec rozhodla využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byl pořízen celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih. Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor a promítací plátno. Tyto budou využívány jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Realizací projektu tak dostala místní knihovna dostatečné prostory pro svou činnost. Nové funkční a lepší prostory rovněž umožní jejich častější využití.

Folklorní besedování – Kateřina Niklová

Dětská cimbálová muzika Ondřejníček z Kunčic pod Ondřejníkem měla v roce 2020 deset let výročí svého vzniku. Také Dolňánek, folklorní taneční skupina místní MŠ, dovršila loni již svého 25 výročí. Koncert, který byl k oslavě těchto výročí loni naplánován, musel být z důvodu epidemie koronaroviru bohužel zrušen. Letos  se již oslavy dočkali, i když v trošku pozměněné formě oproti plánovaným velkolepým oslavám. U Rotundy v Kunčicích pod Ondřejníkem se dne 19.6.2021 uskutečnilo Folklorní besedování. Oproti loňským plánům se změnilo složení účinkujících, větší důraz byl kladen na setkání cimbálových muzik kolem Ondřejníku, na vzájemné seznámení a na společné muzicírování. Na Folklorním besedování vystoupilo pět souborů (dětské i dospělé muziky). Z důvodu nemoci se bohužel nemohl koncertu zúčastnit soubor Dolňánek. Na konci programu si všichni společně zahráli, akce plynule pokračovala besedou, kde si mohl kdokoli zazpívat u cimbálu. K dispozici byly dva cimbály, a tak si malí muzikanti mohli zahrát vedle svých zkušenějších kolegů. Pro děti byl přichystán i výtvarný workshop – výroba šátků. Spokojení byli nejen účinkující, ale i návštěvníci, kteří ocenili stinné a romantické prostředí pod stromy vedle kostela, výbornou akustiku prostředí Rotundy, pochválili rodinnou příjemnou atmosféru a kladně hodnotili občerstvení na akci (v horkém dni zejména zmrzlinu z místní farmy Menšík). Naše MAS se finančně podílela na nákladech za propagaci, workshop a za odměny a občerstvení pro účinkující.

Usnadnění manipulace s dobytkem – Jaromír Běčák

Ekologická farma v Kunčicích pod Ondřejníkem prostřednictvím projektu pořídila fixační klec se záchytným košem včetně manipulační ohrady. Tato nová technologie nahradila staré  mobilní zábrany a zavírací dveře, které v praxi byly nestabilní, a hrozil úraz zvířat. Fixační klec se na farmě používá k ošetření paznehtů dobytka, odebírání krve, očkování a dalším veterinárním úkonům. Investicí tak došlo ke zlepšení a usnadnění manipulace se skotem, zvýšení bezpečnosti práce a zabránění proběhnutí zvířete. Díky vlastnictví klece přímo na farmě se může bez zbytečných průtahů ošetřit individuální zraněné zvíře.

Kvalitní krmivová základna – Čestmír Kubečka

Projekt řeší pořízení lučních bran zn. GREENKEEPE s žárově pozinkovaným pevným rámem a záběrem 8 m. Tyto brány se používají k údržbě trvalých trávních porostů, které slouží k pastvě a ke kvalitní sklizni travin pro výrobu sena a senáže. Investice umožní zlepšení kvality porostů,  a tím následně zkvalitnění výroby objemných krmiv. Zajištění kvalitní krmivové základny podpoří další rozvoj živočišné výroby a celkový růst zemědělské farmy v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kontejnery přepraví nový nosič – Petr Nikel

Rodinná farma v Kunčicích pod Ondřejníkem se rozrostla o nový nosič kontejnerů, který majiteli farmy usnadní práci nejen při svážení balíků ze vzdálených obhospodařovaných pozemků v horské oblasti Beskyd, ale rovněž slouží k manipulaci s břemeny, krmivy a dalšími materiály a produkty na farmě. Hlavním motivem pořízení nového stroje bylo nahradit nevyhovující zastaralou techniku a zabezpečit tak lepší pracovní podmínky, zvýšit bezpečnost práce a celkově zhodnotit lidskou práci v zemědělství.