Technologie zpracování mléka– Ing. Oldřich Menšík

  • Příjemce dotace: Ing. Oldřich Menšík
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2019-2021
  • Výše dotace: 244 328 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Farma Menšík opět investovala do své bio farmy. Tentokrát pořídila nový a výkonnější sýrařský kotel o objemu 500 litrů, který umožní pasterizaci mléka a jeho další zpracování. Nový kotel nahradil doposud užívanou technologii o menší kapacitě a nižší účinnosti. Realizací projektu došlo k zefektivnění pracovních procesů a organizaci výroby, což umožnilo mimo jiné i navýšení objemu zpracovaného mléka a pokrytí rostoucí poptávky po mléčných biovýrobcích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *