Budování zázemí pro knihovnu – Obec Kunčice pod Ondřejníkem

  • Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2020-2021
  • Výše dotace: 398 912 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Obsahem projektu bylo zhodnocení prostor bývalého zdravotního střediska, které se obec rozhodla využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byl pořízen celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih. Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor a promítací plátno. Tyto budou využívány jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Realizací projektu tak dostala místní knihovna dostatečné prostory pro svou činnost. Nové funkční a lepší prostory rovněž umožní jejich častější využití.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *