Známe vybrané projekty dotačního titulu V Beskydech to žije!

S radostí oznamujeme výsledky 3. výzvy dotačního programu V Beskydech to žije, do kterého se nám přihlásil rekordní počet žadatelů. Výzva je určena pro fyzické osoby, spolky, NNO či církve, které se chystají organizovat akci pro širokou veřejnost. Po vyhlášení výzvy v listopadu 2021 jsme obdrželi 30 projektových žádostí, ze kterých Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy vybrala 21 žádostí. Protože koronavirová pandemie v loňském roce zastavila čerpání dotací a realizaci některých projektů z 2. výzvy, navýšili jsme po dohodě se Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy celkovou alokaci programu ze 150.000 korun na 200.000 korun tak, aby mohlo být v letošním roce podpořeno více projektů. Proto se můžete těšit na zajímavé kulturně-společenské akce v našem území po celý rok 2022. Na seznamu vybraných projektů máme folklórní, divadelní, turistické či sportovní akce místních obyvatel a spolků. Budou se např. šít taneční kostýmy, zajišťovat doprovodné programy pro děti, nakupovat upomínkové předměty, odměny soutěžícím nebo drobné vybavení pro spolky apod. Připravujeme také kalendář akcí vítězných projektů a následně 4. výzvu, kterou vyhlásíme opět v listopadu 2022.

Děkujeme všem žadatelům za zaslané projektové žádosti a gratulujeme žadatelům vybraných projektů, které naleznete na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy pod odkazem:

https://masfrydlantskobeskydy.cz/wp-content/uploads/2021/10/seznam-vybranych-projektu.pdf

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku má pokračování

S novým rokem 2022 bude v obcích spadajících pod ORP Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Malenovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Pstruží, Pržno, Janovice a Metylovice) zahájen projekt místního akčního plánování rozvoje vzdělávání III (dále jen MAP III).

Místní akční plánování v oblasti vzdělávání již v našem regionu probíhalo v letech 2016-2017 pod vedením Města Frýdlant nad Ostravicí. Po více než čtyřleté pauze se projekt znovu rozbíhá, tentokrát pod hlavičkou Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy z.s.

„Na dvouletý projekt jsme obdrželi 100 % dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Jsem ráda, že jsme byli úspěšní a projekt můžeme začít realizovat,“ uvedla Ing. Zuzana Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Co bude hlavním přínosem projektu? Společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání na celém území ORP. V příštích 2 letech budou odborníci a pedagogové ze všech základních a mateřských škol, spolu se zástupci dalších organizací působících ve vzdělávání prohlubovat dobrou spolupráci mezi aktéry v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol, ale také pro rodiče, zřizovatele škol a další aktivní osoby zapojené do vzdělávacího systému. Budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové se budou pravidelně setkávat a svými podněty a návrhy se budou spolupodílet na rozvoji a plánování nových strategií a vizí regionálního školství. Témata budou zaměřena především na čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání, předškolní vzdělávání a financování škol. Budeme také konkrétněji analyzovat i vyhodnocovat potřeby škol v regionu.

Veškeré informace o průběhu realizace projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových a facebookových stránkách Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy (www.masfb.cz, https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz).

V Beskydech to žije – Pomáháme uměním

Je ti 13 – 20 let? Je malování tvé hobby a troufneš si na plátno? Pak právě pro TEBE je určena akce pod názvem „Pomáháme uměním“, která se uskuteční dne 20.11.2021 od 13 hod. ve Frýdlantu nad Ostravicí. Více informací zde: https://www.facebook.com/events/257012116468792/. Registrace nutná. Akce konána za finanční podpory MAS Frýdlantsko – Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy:-).

Nová výzva „V Beskydech to žije“ je tady!

Jsme rádi, že můžeme vyhlásit v pořadí již 3. výzvu na rozvoj kulturně-společenského a komunitně vedeného života v našem regionu MAS Frýdlantsko-Beskydy. Jedná se o finanční podporu z mikrograntu pro všechny fyzické osoby, spolky, neziskové organizace nebo církve, které budou organizovat např. kulturní či sportovní akci pro veřejnost. 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021                 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021

Realizace projektů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Veškeré informace o této výzvě naleznete na našich webových stránkách na odkaze: https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzvy/

Dotazy k vašim projektovým záměrům směřujte na Martinu O´Reilly: 739 372 584 nebo na mail: oreilly@masfb.cz.

Těšíme se na vaše projekty!

V Beskydech to žije – Dokonalá svatba

Divadelní spolek Sokol na prknech Metylovice Vás srdečně zve na situační komedii Robina Hawdona pod názvem DOKONALÁ SVATBA. Představení lze zhlédnout ve čtyřech říjnových termínech, vždy v 19. hodin. Akce se koná opět za finanční podpory naší MAS a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kteří se tentokrát finančně podíleli na pořízení nových kulis, které jsou nyní variabilní,  kvalitnější a především mobilnější.

V Beskydech to žije – Den plný her pro děti aneb ukončení prázdnin

V rámci programu V Beskydech to žije a za finanční podpory naší MAS a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy se 4.9.2021 uskuteční na antukovém hřišti Nová dědina akce určena především pro děti. Ty se mohou v době mezi 10 -15 hodinou těšit na různé soutěže a diskotéku. Nebude chybět občerstvení a odměny pro soutěžící.

V Beskydech to žije – Sportovní den

Poslední srpnový víkend bude v Metylovicích patřit sportu. Srdečně Vás tak jménem pořadatelů zveme na Sportovní den s bohatým programem, jehož hlavním bodem  je slavnostní otevření nového sportovního zázemí. V rámci programu proběhnou různá fotbalová utkání, rovněž si zde můžete tradičně i netradičně zasoutěžit, poslechnout výbornou muziku, zatančit apod. Jsme rádi, že v rámci programu V Beskydech to žije jsme mohli finančně podpořit tuto významnou událost.

Sportovni_den

V Beskydech to žije – Ukončení prázdnin aneb pojďme si hrát a přitom si popovídáme, co jsme zažili v létě

Poslední srpnovou sobotu bychom Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů ze Lhotky rádi pozvali na akci pod názvem Ukončení prázdnin aneb pojďme si hrát a přitom si popovídáme, co jsme zažili v létě, která se uskuteční od 14. hodin ve sportovním areálu Kuřín. Můžete se těšit na různé soutěže a hry, řádění v hasičské pěně, skákacím hradu apod. V rámci akce se uskuteční 18. ročník hasičské pohárové soutěže. Událost se koná opět s finančním příspěvkem naší MAS a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.