Podpora neformálním pečujícím v paliativní a domácí hospicové péči

Prostřednictví projektu z OP Zaměstnanost + a finanční dotaci, kterou jsme získali, už téměř rok v našem území působí odborný pracovník mobilního hospice, který podporuje rodiny v těžké životní situaci umírání. Využijte tuto bezplatnou službu v obcích MAS Frýdlantsko-Beskydy. Za spolupráci a partnerství v našem projektu děkujeme Mobilnímu hospici Strom života.

Vyhlášení výzev z IROP a OP TAK

Dne 26.10.2023 MAS Frýdlantsko-Beskydy vyhlásila další dvě výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.

V pořadí 3. výzva se týká podpory HASIČŮ, 4. výzva je zaměřena na CESTOVNÍ RUCH.

Zároveň byla vyhlášena historicky první výzvaMAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“ z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která je zaměřena na podporu malých a středních podniků.

Příjem žádostí u všech výzev  probíhá od 26.10.2023 do 18.12.2023.

Veškeré informace k výzvám najdete na webu MAS: zde

 

Pomáhám dětem s obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování, říká Petra Trojanová z poradny Cesta k rozvoji

Petra Trojanová (dříve Lindovská) svou profesní cestu zasvětila dětem. Ve své poradně v Bašce u Frýdku-Místku, kterou nazvala Cesta k rozvoji, se zaměřuje na komplexní rozvoj svých malých klientů. Věnuje se dětem, které se potýkají s nejrůznějšími obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování. Věří, že v momentě, kdy dětem a rodičům nabídnete čas a trpělivou péči, výsledky se dostaví.

Hned na úvod se musím zeptat, jak ses dostala k speciální pedagogice, logopedii a pomáhání dětem?
Na začátku mé cesty to byla určitě vášeň pro práci s dětmi. O založení soukromé speciálně pedagogické poradny jsem snila dlouho, ale nejdříve bylo potřeba získat dostatek zkušeností v mateřské a základní škole, projít řadou kurzů a školení. Během praxe jsem velmi brzo zjistila, že můžu dětem pomoct mnohem více ovšem pouze při individuálním přístupu a ve spolupráci s rodiči. Důležitá je pro mě také komplexnost péče tzn. zaměření se na všechny oblasti rozvoje dítěte. Ve školách jsme příliš zahlceni množstvím dětí a takovou péči můžeme dětem bohužel poskytnout při skupinové práci velmi omezeně. Mým přáním je, aby každé dítě mělo tu nejlepší možnou péči, pokud se potýká s nějakými obtížemi.

Jakou školu jsi vystudovala?
Na Ostravské univerzitě jsem vystudovala pětiletý magisterský obor Speciální pedagogika. Následně jsem již dálkově při práci dokončila specializaci logopedie a surdopedie v dalším dvouletém magisterském studiu.

Přiblížíš nám, co je to surdopedie?
Jedná se o obor speciální pedagogiky, který se zabývá komplexní péčí o osoby se sluchovým postižením.

A kam vedla Tvá cesta po studiu?
Po vystudování VŠ jsem pracovala několik let v logopedické třídě mateřské školy. Práce mě bavila, setkala jsem se s různými obtížemi u dětí, které již měly diagnózu nebo na ni teprve čekaly. Stěhování do jiného města a touha získat zkušenosti také v základní škole mě dovedly na pozici školního speciálního pedagoga ve škole s velkým počtem žáků. Zde jsem mohla vidět, jak se dané diagnózy a obtíže dětí projeví naplno právě během nástupu do základního vzdělávání. I zde platí, že je to krásná práce, ovšem při tak velkém počtu dětí není většinou možné dětem poskytnout potřebné terapie a individuální přístup na míru každému.

Kdy ses rozhodla poskytovat speciálně pedagogickou péči individuálně?
Když jsem otěhotněla a začala se chystat na svou novou roli maminky. Vytvořila jsem webové stránky plné zajímavých informací, her a pomůcek, které mohou rodiče u svých dětí využít. První klienti byli nejprve z rodiny, pak přišli na řadu známí a pak se informace o mých službách začala šířit dále. Protože má dcerka nyní jen něco málo přes rok, mám poradnu zatím otevřenu jen dva dny v týdnu díky velké podpoře manžela.

V čem je Tvá práce jiná než ve škole?
Pracuji jak s dětmi, tak s rodiči. Rodič je přítomen na každé lekci, takže může vidět, jak s dítětem pracovat doma. Zároveň mám možnost péči přizpůsobit na míru každému dítěti a doplnit o potřebné stimulační programy. Především mám prostor na důkladné poznání dítěte, diagnostiku a postupné vytváření dobrého vztahu s dětským klientem. Snažím se vždy rodičům vysvětlit na čem budeme pracovat a proč. Pokud to jde, zařazujeme činnosti do běžného režimu dne, co nejvíce hravou formou.

Odkud jsou tví klienti?
V největší míře jsou z okolí Frýdku-Místku, dojíždějí ale také z Brušperka, kde mě rodiče znají ještě ze základní školy. Mám i klienty, kteří jezdí z větší vzdálenosti například z Klimkovic či Havířova. Rodiče nejvíce oceňují přátelský přístup, laskavost, vstřícnost a dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

S jakými obtížemi za Tebou děti nejčastěji docházejí?
Nejčastěji jsou mými klienty děti, které již diagnózu mají, ať už v oblasti řeči (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (nejčastěji ADD/ADHD). Vítány jsou ale také děti, u kterých si rodiče nejsou jisti, zda je vývoj jejich dítěte v pořádku nebo řeší přípravu do školy. Často také potřebují jen doplnit logopedickou péči o některý stimulační program. Na začátku je vždy sestavení anamnézy, diagnostika dítěte a vytvoření individuálního plánu rozvoje dítěte, který doplňuji dalšími ucelenými metodami jako je Trénink jazykových schopností dle Elkonina nebo Neuro-vývojovou stimulací.

A jak často za Tebou děti chodí?
Tak často, jak je potřeba s ohledem na rodinu, aby to byla pro ně přiměřená zátěž. Pokud dochází na Neuro-vývojovou stimulaci, stačí většinou návštěvy jednou za měsíc. Pokud se zaměřujeme na školní zralost nebo celkový rozvoj dítěte, bývá to jednou za dva týdny. Například u dětí s poruchou učení to však může být také každý týden.

Zastavím se u Nero-vývojové stimulace, protože to není až tak obvyklá metoda, přičemž mnoha dětem s vývojovými vadami může pomoci.
Ano, ještě není příliš rozšířená. Tak velké pokroky u dětí, které jsem mohla vidět na vlastní oči během cvičení Neuro-vývojové stimulace, jsem zatím u žádné jiné metody neviděla. Nově na toto cvičení přispívají také zdravotní pojišťovny, což je další důkaz toho, že je metoda opravdu účinná. To vše mě vedlo k založení certifikovaného pracoviště. Zjednodušeně řečeno metoda spočívá v tom, že prostřednictvím cviků utlumíme přetrvávající primární reflexy, které bývají přítomny právě u dětí s poruchami řeči, učení, soustředění nebo jakýmkoli postižením. Důvodů, proč primární reflexy u dětí přetrvávají je mnoho. Může jít o rizikové těhotenství, komplikae při porodu, nemoci v raném věku, ne zcela optimální psychomotorický vývoj v prvním roce života a mnoho dalších. Díky cvičení můžeme obtíže dítěte zmírnit, ne zcela odstranit. Je důležité zmínit, že péči o takové děti je nutné kombinovat s péčí u dalších odborníků (logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů aj.). Díky takové kombinaci péče dosahujeme u dětí zpravidla mnohem větších pokroků než u dětí, které Neuro-vývojovou stimulaci nikdy necvičily. Cvičí se zpravidla 9 měsíců až rok.

Metoda Neuro-vývojové stimulace se s dětskými klienty cvičí zpravidla 9 měsíců až rok.

Velkým tématem je u rodičů předškoláků také školní zralost a odklady školní docházky.
Ano, na školní zralost se také zaměřuji. U dětí s vadami řeči, odkladem školní docházky nebo s různými riziky ve vývoji mám velmi dobrou zkušenost například s Tréninkem jazykových schopností dle Elkonina. Od října povedu v Bašce právě tento kurz určený pro předškoláky (odkaz na kurz). Scházet se budeme každé úterý v 15:30 v Knihovně v Bašce. Ještě mám dvě volná místa, takže se mi rodiče mohou určitě co nejdříve ozvat.

Práce s dětmi může být často psychicky náročná, co Tě pohání dál?
Největší odměnou je pro mě usměvavé dítě, které se na lekci těší a má radost z vlastních pokroků. Snažím se, aby dítě u mě našlo prostředí plné důvěry, porozumění a partnerského přístupu a podle ohlasů si myslím, že se to zatím daří.

Rodiče oceňují přátelský přístup a také dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

Děkuji za rozhovor.
Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Od Nepálu po Mexiko. U nás ochutnáte vegetariánskou kuchyni z celého světa, říká Lada Michulková z bistro kavárny Ze.Mě

Vegetariánské bistro Ze.Mě otevřela Lada Michulková v Kunčicích pod Ondřejníkem před rokem a v podhorské obci působí trochu jako zjevení. Přeci jen jídla jako Dál Bhat, veganský ramen nebo arabský falafel by člověk čekal spíš v pražském Karlíně než na okraji Beskyd. U netradičního makovo-jahodového dortu a skvělých domácích limonád jsme si povídaly o kuchařské inspiraci z cest a plánech do budoucna.

Jak se přihodilo to, že se v Kunčicích pod Ondřejníkem objevilo vegetariánské a dokonce veganské bistro?
Ono by se objevilo možná i jinde, ale já jsem původně z Frýdlantu nad Ostravicí a prostory jsem nejprve hledala tam. Pro bistro nicméně potřebuji kuchyni a žádný takový prostor s kuchyní ve Frýdlantu nebyl volný, takže jsem se poohlížela dále až jsem natrefila na volný prostor zde v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nápad k provozování bistra přišel spontánně, protože sama se vegetariánsky stravuju už 13 let. V řadě místních restaurací přeci jen vegetariánské jídlo pořád rovná se smažený sýr a protože jsem žila 7 let v Praze, kde byla ta nabídka široká, tak mi nezbylo nic jiného než si otevřít takové bistro tady.

Jsi původně z gastro oboru?
Ne, mám gymnázium a potom jsem studovala technickou univerzitu v Liberci. V Praze jsem pak podnikala, měla jsem prodejnu se zdravotnickými potřebami. Po 7 letech jsem se pak z rodinných důvodů vrátila zpátky do Frýdlantu nad Ostravicí. Původně jsem do bistra i sháněla kuchařku, ale ono se to vegetariánské vaření od toho klasického docela liší, takže to vaření nezbylo na nikoho jiného než na mě.

Jak lidé vnímají, že v bistru vaříte bez masa?
Určitě tady něco takového chybělo. Navíc v dnešní době je vegetariánství a veganství směr, který táhne a vzhledem k udržitelnosti bude podle mě nabývat na popularitě. A to nejenom ve velkých městech, ale právě i v menších městech nebo na turistických místech jako jsou právě Beskydy.

Jak dlouho je bistro otevřeno?
V této podobě jsme otevřeni něco málo přes rok. Byli jsme již otevřeni dříve, kdy jsme tady měli například točenou zmrzlinu, ale zavřel nás covid, takže v této podobě, v jaké je naše bistro a kavárna nyní jsme tady přes rok. Areál Huťařství je v Kunčicích a okolí dost známý, takže lidé vědí, kde sídlíme a nemusí nás složitě hledat.

Kolik vás v bistru pracuje?
Jsme dvě, já a kolegyně, která je z Kunčic pod Ondřejníkem.

Kdy je pro vás hlavní sezóna? Přes léto nebo o víkendech?
Jsou to víkendy, kdy lidé přijedou na hory a to se opravdu nezastavíme. Otevřeno máme od středy do neděle od 8:30 do 17 hodin. Během pracovního týdne máme polední menu, kdy lidé mohou ochutnat jídla jako například red curry s jasmínovou rýží, miso polévku s hlívou ústřičnou nebo tvarohové knedlíčky se švestkovou omáčkou. Polední menu každý týden měníme, takže pokud vás některé z jídel z polední nabídky naláká, neváhejte a přijeďte za námi. Kromě poledního menu máme také stálou nabídku, ve které najdete Buddha bowl, avokádový chlebík nebo třeba perníkové lívance. Nabídku co čtvrt roku obměňujeme.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Je to takový mix. Jsou to turisté, místní obyvatelé z Kunčic pod Ondřejníkem, ale jezdí k nám i lidé například z Frýdku-Místku, Havířova nebo Ostravy.

Zaujal mě váš interiér, zmínila jsi, že jste si hodně z prací udělali svépomocí.
Ano, stoly kromě podnoží jsme si dělali sami. Židle jsme koupili v bazaru a zrenovovali je. Stejně tak i barový pult, který jsem sama stavěla cihlu po cihle. Pomáhala celá rodina, hlavně pak přítel a taťka.

Máš i autorský vklad u vašich hrníčků.
Ano, porcelánové hrníčky jsem pomalovala sama. Původně jsme pořídili bílé hrníčky a nádobí, ale po čase se mi okoukaly a tak je máme nyní ozdobené.

Jaké máš plány do budoucna?
Mou vizí je zkusit rozvoz, protože máme hodně poptávek tohoto typu od lidí z Frýdlantu a okolí. A směrem, kterým bych se ráda vydala do budoucna je veganský catering. Za rok mám zakázku na catering pro veganskou svatbu. Je to svatba pro 80 lidí, takže je to určitě výzva, ale catering je něco, co by mě opravdu bavilo.

Název bistra Kafé Ze.Mě obsahuje slovní hříčku. Kromě samotného člověka odkazuje také k planetě Zemi a společně s výzdobou, která visí na stěnách to chápu tak, že máš ráda cestování.
Ano, miluju cestování, bez toho bych si nedokázala představit žít. Svět je moc velký na to, aby člověk zůstával jen na jednom místě.

Inspiraci pro jídla čerpáš z cestování?
Ano, z cestování a spoustu inspirace čerpám také z internetu. Přes rok děláme tematické víkendy, kdy se snažím převést jídla typická pro určitou světovou kuchyni do vegetariánské a veganské varianty. Měli jsme řecký víkend, mexický víkend, víkend inspirovaný jídly Nepálu. Letos na jaře jsme totiž byli v Nepálu, odkud jsem si přivezla spoustu koření a ingrediencí a to vše jsem pak použila do našeho nepálského víkendu. Měli jsme ale také izraelský týden, a ten úplně první tematický týden byl americký, kdy jsme servírovali fast food v jejich vegetariánské a veganské verzi.

Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.