Akademie pro podnikatele z Beskyd

Minulou středu jsme se potkaly se začínajícími podnikatelkami na téma: Jak skloubit práci a rodičovství. Děkujeme všem maminkám za účast a vzájemné představení. Bylo skvělé zjistit, jak šikovné ženy ve Frýdlantu a okolí máme.
Za úvodní přivítání děkujeme panu Davidu Pavliskovi, předsedovi Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.
O setkání referovaly i Události Ostrava, viz ČT – pomoc matkám V reportáži najdete paní Ivanu s jejím novým frýdlantským obchůdkem Pinny, ale mihnou se v ní třeba i supr textilní košíky od značky Tvoření pro radost BlaGr z Janovic. Na setkání se o své zkušenosti také podělily Jana z Pujčovny hraček  a Linda z látkové prodejny V hadru.

Další plán akcí tohoto inspirativního projektu najdete na www.progresko.cz

 

MAP III pokročil do další fáze


 „Beskydy – vzděláváme pro život“

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU POKROČIL DO DALŠÍ FÁZE

Máme za sebou 8 měsíců projektu MAP III. Jde o projekt, který se v našem ORP Frýdlant nad Ostravicí soustředí na oblast vzdělávání dětí do 15 let věku a trvat bude do listopadu 2023.

MAP rozvíjí vzdělávání, sdílení a spolupráci nejen mezi školami, ale všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko.

Co se za tu dobu v MAP III odehrálo?

Ustavil se řídící výbor, sepsala se spousta důležitých a povinných dokumentů a sestavilo se pět pracovních skupin. Ty jsou složeny z pedagogů, ředitelů škol a jejich zřizovatelů a dalších odborníků z oblasti vzdělávání dětí. A jaké pracovní skupiny máme a v čem nám jejich členové pomáhají?

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti, financování a pracovní skupina pro další témata. Všechny skupiny se již dvakrát setkaly osobně, ale pilně pracovaly i v mezičase v online prostředí. Členové si společně zanalyzovaly důležité oblasti ve vzdělávání a shodli se na tom, co se jim daří, ale i na problémech, se kterými se v našem ORP setkávají, jejich příčinách a možných řešeních. Na základě těchto informací si určili priority, kterými by se chtěli v následujících letech zabývat. Mezi ně patří například stavební úpravy a materiální vybavení škol, což by rádi ředitelé a zřizovatelé řešili nejlépe s pomocí evropských dotačních fondů. Také by se rádi zaměřili na personální zajištění odborníků pro školy (např. logopedů, psychologů apod.) a na všestranné vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. S dětmi by se chtěli soustředit více na čtenářskou gramotnost a moderní metody, které ji rozvíjí a na propojení matematiky s praxí, včetně finanční gramotnosti. Mezi další klíčovou prioritu patří větší propojení a spolupráce s partnery (knihovnami, firmami, spolky atp.), ale také s rodiči, kteří mají bezesporu veliký vliv na vzdělávání dětí. V neposlední řadě bychom se v rámci projektu MAP chtěli do budoucna zabývat zdravým životním stylem a efektivním využitím volného času, včetně znalosti regionu, ve kterém žijí.