Chcete se stát pěstounem?

Pokud Vás zajímá téma náhradní rodinné péče, doporučujeme shlédnout čtrnáctidílnou sérii, kterou vysílá ČT1 každou středu od 16:45. Pro další informace o náhradní rodinné péči také kontaktujte MěÚ Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí a to konkrétně paní Bc. Kateřinu Illésovou, tel. 558 604 179 nebo na killesova@frydlantno.cz.

Podpora pečujících osob v paliativní a domácí hospicové péči

Pečujete o svého blízkého v domácím prostředí v terminálním stádiu nemoci a umírání?

Do projektu z OPZ+ Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy zapojujeme partnera s finančním příspěvkem Mobilní hospic Strom života a ve vzájemné spolupráci přinášíme podporu všem neformálním pečujícím osobám v paliativní a domácí hospicové péči v našem území. V případě nutnosti kontaktujte odborného pracovníka mobilního hospice na tel. 553 038 016.