Vyšel nám projekt z OPZ+!

Název projektu: Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy

Číslo projektu: CZ.03.02..01/00/22_008/0000068

Výše dotace: 7.519.529,- Kč

S radostí oznamujeme, že naší kanceláři jako žadateli dotace vyšel projekt z Operačního programu Zaměstnanost+, který bude v našem území realizován v letech 2023-2025. Hlavním cílem projektu je rozvíjet sociální práci na obcích, konkrétně podporovat neformálně pečujících osoby v paliativní a domácí hospicové péči a sociálně znevýhodněné osoby v jejich domácím prostředí.  Do projektu zapojujeme partnera Andělé Stromu života p.s., což je pobočný spolek Mobilního hospice Strom života. Zároveň se budeme ve spolupráci s Odborem sociálních věcí ve Frýdlantě nad Ostravicí podílet na tvorbě Střednědobého plánu sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb a metodicky podporovat pracovníky obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy.

 

Metylovský trojsešup

SK Metylovice společně s PR výborem a místními spolky vás zve na 4. ročník Metylovského trojsešupu, který se uskuteční v sobotu 1. října. Start i cíl je v areálu fotbalového hřiště. Hlavní trasa přes tři vrcholy – Kubalánky, Magoň a Čupek startuje od 9 do 10 hodin. Krátká trasa na Magoň a zpět od 12.30 do 13.30. Startovné pro dospělé na obou trasách činí 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.

Zveme vás všechny na turistickou akci, kterou pořádá SK Metylovice ve spolupráci s obcí Metylovice:-).