Veřejné připomínkování návrhu koncepční části SCLLD 2021-2027

Vážení obyvatelé v území MAS Frýdlantsko-Beskydy,

závěry z analytické části strategie, dotazníkového šetření mezi občany, rozhovorů se starosty a informací z pracovních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko- Beskydy na období 2021–2027.

Jako znalce našeho regionu bychom Vás chtěli požádat o prostudování tohoto dokumentu a případně o jeho připomínkování.

Vaše připomínky zašlete emailem do 24.05.2021 na emailovou adresu: pavliskova@masfb.cz.

Ná následujícím odkazu najdete pracovní verzi návrhu koncepční části strategie:

Návrh koncepční části SCLLD na období 2021-2027

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *