Příprava nové strategie na období 2021-2027

MAS Frýdlantsko – Beskydy bude ve své činnosti pokračovat i v následujícím programovém období 2021 – 2027. V současné době zpracováváme strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2021 – 2027.

SCLLD se bude skládat z několika částí (analýza, návrhová část, akční plán). V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů dodržován princip „zdola nahoru“, zapojíme do zpracování naší SCLLD veřejnost, tedy komunitu, která v území žije a působí, a to prostřednictvím pracovních skupin. Tato komunita zná nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale umí i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám může přinést vysokou přidanou hodnotu a pomoct rozvíjet náš region efektivně.

Naše pracovní skupiny jsou rozděleny do 3 oblastí:

  • PS Infrastruktura a rozvoj území

Tematické zaměření: dopravní, technická infrastruktura, brownfieldy, veřejné prostranství, bezpečnost, rozvoj inovací, SMART přístupy apod.

  • PS Zemědělství a Životní prostředí

Tematické zaměření: zemědělství a jeho podnikání, lesnictví, odpadové hospodářství, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí včetně možných řešení problémů sucha a zadržování vody v krajině.

  • PS život v obcích

Tematické zaměření: infrastruktura škol, sociálních služeb, podpora zaměstnanosti, kultury a kulturních památek, volnočasových aktivit a veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Pokud byste se chtěli do pracovních skupin zapojit, neváhejte a přihlašte se do 13.11.2020 na email: pavliskova@masfb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *