Avízo výzvy č. 6 z Programu rozvoje venkova

Upozorňujeme, že se jedná se o předběžné informace.

Předpokládaný harmonogram výzvy:

 • vyhlášení výzvy – 6. února 2023
 • příjem žádostí o dotaci – 15. února 2023 – 8. března 2023
 • registrace na RO SZIF  – 12. května 2023

 

Seminář pro žadatele  – bude upřesněno, sledujte stránky MAS – sekce „Akce MAS

Seznam vyhlášených fichí, předpokládaná alokace, výše celkových způsobilých výdajů:

 • Fiche č. 29: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 320.976,- Kč
 • Min. výše celkových způsbilých výdajů: 50.000,- Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů: 5.000.000,- Kč

Oblast podpory: 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:

  • podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
  • rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
  • nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
  • pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
  • mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)- tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Definice žadatele/příjemce dotace:

 • Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Pro konzultaci projektu a další informace se prosím obracejte na kancelář MAS –  paní Maloušková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *