Lesní stezka Vyhlídka – Město Frýdlant nad Ostravicí

V městském lese ve Frýdlantu nad Ostravicí nad budovou horské služby v Pstružovské ulici nedaleko vrcholu Ondřejník se na konci listopadu roku 2020 otevřela nová lesní stezka Vyhlídka. Je určena zejména pro děti z mateřských škol i základních škol, pro sportovce, seniory, ale i pro širokou veřejnost. Jde o moderní venkovní hřiště s atrakcemi v dřevěném provedení, citlivě zasazené do smíšeného lesíku. Cestičky mají povrch z válcovaného štěrku lemované odkorněnými kulatinami, proto projede i kočárek. Celý okruh má cca kilometr.

Originální jsou dvě visutá ptačí hnízda, na která se dá vyšplhat pavoučí sítí. V jejich okolí jsou v korunách stromů umístěny dřevěné sochy ptáků (datel, strakapoud, sýkorky…), které lze přímo z kukaní pozorovat. Vše je doplněno otočnými naučnými cedulemi s pěknými obrázky poskytující informace o fauně a flóře daného území. Na dalších zastaveních se děti vyřádí na skluzavce, dřevěných prolézačkách nebo špalcích. Milé jsou dvě houpací sítě určené k pozorování mraků. Cestu lemují zastavení „u hmyzáků“ a „u hub“ s velkými dřevěnými maketami. Na konci stezky, vedoucí podél ulice Ondřejnická, navíc vyrostlo workoutové hřiště z akátového dřeva pro starší děti a dospělé. Také zde najdete dvě zastřešená posezení, kde si můžete jako zaslouženou odměnu dát svačinu.

David Pavliska, místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí: „Já mám velkou radost, že se nám po třičtvrtě roce práce podařilo zfinalizovat akci s názvem Lesní stezka Vyhlídka. Celý koncept Lesní stezky Vyhlídky vycházel z toho, že jsme chtěli vymyslet něco jiného, něco přírodního a tento prostor se tomu nabízel, protože dotační program, který jsme využili byl právě určený na lesní pozemky a tím pádem vznikl i tento nápad vybudovat lesní stezku v takovém formátu v jakém je.“

Pavla Dvořáková, Odbor školství a kultury: „Na projekt Lesní stezka Vyhlídka se nám podařilo získat dotaci z programu Rozvoje venkova, financovanou přes místní akční skupinu Frýdlantsko-Beskydy ve výši čtyř miliónů. Tato částka pokryla z 90% celé náklady výstavby lesní stezky.“

Proměnit obyčejnou lesní stezku v neobyčejnou pomohl zhotovitel, kterým byla společnost ACER WOODWAY.

Rostislav Paclík, jednatel společnosti ACER WOODWAY: „Projekt lesní stezky ve Frýdlantu nad Ostravicí mě zaujal od samého začátku. Velice se mně líbilo jeho projekční zpracování a to, že architekti, kteří ten projekt chystali, mysleli, jak na děti, tak na jejich rodiče i na seniory. Je tam zázemí i pro lidi, kteří si chcou zasportovat v přírodě. Přeji všem, ať se jim na lesní cestě líbí.“

Odkaz  na reportáž: https://polar.cz/porady/frydlantsky-miniexpres/frydlantsky-miniexpres-24-11-2020-16-51

Proč jsou včely důležité – Bc. Martin Carbol

Na tuto otázku, ale i na mnohé další z oblasti včelařství Vám může pomoci odpovědět nová včelařská naučná stezka, kterou v rámci svého projektu vybudoval pan Martin Carbol. Včelí stezka se nachází v bezprostřední blízkosti plánované trasy cyklostezky, která bude spojovat Ostravu a Beskydy, a je také přístupovou cestou k velice zajímavému krajinotvornému prvku, kterým jsou peřeje na řece Ostravici, hojně navštěvované a využívané nejen občany Bašky a Kunčiček, ale také obyvateli přilehlých obcí. Stezka se skládá z šesti informačních panelů a odpočinkového stanoviště. Informační tabule představují široké veřejnosti obor včelařství, objasňují důležitost včel ve vztahu k přírodě a umožňují získat teoretické znalosti a poznatky o včelách a jejich životě. Odpočinkové stanoviště, které je postaveno převážně z přírodních materiálů, vybízí návštěvníky k zastavení a odpočinku. V prostoru stezky jsou instalovány i dva dřevěné koše na odpadky připomínající včelí úly.

V Ondřejníku se již neztratíte – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla výstavba 5 ks turistických odpočívadel a 23 ks označníků cest na území biskupských lesů – revír Ondřejník. Turistická oblast Ondřejník v současné době přichází o většinu smrkových porostů, které jsou výrazně napadeny kůrovcem. Tímto se na Ondřejníku odkryly překrásné výhledy do okolní krajiny, které lákají tisíce turistů k návštěvě. Přestože dojde k masivnímu zalesňování vykácených ploch, bude trvat desítky let, než bude Ondřejník opět pokrytý vzrostlými lesy. Díky projektu je tak umožněno tisícům turistů a návštěvníků tohoto horského masivu, aby mohli využít pěti nově vybudovaných stanovišť a komfortně si zde odpočinout. Zároveň nově vybudované označníky cest, které jsou umístěny většinou po turisticky značených trasách, usnadní turistům lepší orientaci. Turisticky tak významná lokalita, jakou horský masiv Ondřejník bezesporu je, si určitě zaslouží podporu a posílení rekreační funkce lesa, kterou zajisté využijí tisíce návštěvníků.

Rekonstrukce kamenné opěrné zdi podél toku Černá Ostravice – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla rekonstrukce levobřežní gravitační opěrné zdi kolem toku řeky Černá Ostravice a podél lesní cesty Moravská, v celkové délce 66 m. Z důvodu silné erozní činnosti toku byl stav zdi před rekonstrukcí v některých částech ve špatném až havarijním stavu. Kdykoliv tak mohlo dojít ke zřícení části zdi, a tím k narušení plynulosti toku, bezpečnosti provozu na přilehlé komunikaci a k ohrožení svahu sousedního lesního pozemku. Rekonstrukce této opěrné zdi byla tedy nezbytná. Nyní by měla být rekonstruovaná zeď dostatečně odolná nejen v době prudkých dešťů , ale i při tání sněhu, kdy dochází k výraznému zvedání hladiny, rychlosti toku a ke zvýšené erozní činnosti.

Sjízdné a udžované lesní cesty – obec Metylovice

Obec Metylovice v rámci tohoto projektu pořídila stroje (šípová radlice, sypač komunikací a dva křovinořezy), díky kterým se bude moci v době vegetačního klidu (říjen – březen) lépe a rychleji dostat ke zpracování a odvozu dřeva z lesních porostů. Obec sklízí většinu dřeva z kopcovitých terénů, neboť  se rozkládá na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod lesnatým masivem Ondřejníku. Dostupnost lesních pozemků je tak velmi náročná, což v zimním období, kdy probíhá hlavní těžařská sezóna, navíc stěžuje sníh, popř. náledí. Pořízené technologie zefektivní odvoz dřeva v rámci hospodaření na obecních lesních pozemcích a zabezpečí sjízdnost a údržbu lesních cest v nepříznivých klimatických podmínkách.

Svažité terény byly pokořeny – Karel Mališ

V rámci projektu byl zakoupen nový traktorový naviják, díky kterému je těžba dřeva šetrnější k lesním i polním porostům než při doposud používané technologii. Hlavní výhodou nového navijáku je skutečnost, že základový stroj nevjíždí do porostu, je možné využít směrových kladek či jiných lanových systémů. Traktor má větší tažnou sílu, nedochází k prokluzu kol, spotřeba paliva je tak nižší, což má pozitivní vliv na náklady spojené s těžbou a na životní prostředí. Díky nové technologii nedochází k negativnímu narušování povrchu a znečišťování půdy a jsou lépe přípustné svažité terény, které byly dosud jen velmi těžko obhospodařovány.

Nová technologie zatočí s kůrovcem – obec Metylovice

Obec Metylovice v rámci tohoto projektu pořídila čelní nakladač, jednonápravový plošinový traktorový přívěs, příkopové rameno s mulčovací hlavicí a klanicový vyvážecí kontejner. Tato nová technologie umožní zefektivnit přibližování, manipulaci, nakládku a odvoz dřeva v rámci hospodaření na obecních lesních pozemcích a zabezpečí údržbu lesních cest. Zejména v době, kdy došlo k přemnožení kůrovce a významnému napadení smrkových porostů v obci, je nutné stromy rychle pokácet a sklidit, což v hornatém terénu bez potřebného vybavení bylo velmi obtížné. S novými stroji se nejen zrychlí těžba pokáceného dřeva v terénu, ale taktéž se zlepší pracovní podmínky zaměstnanců obce.

Ekologická likvidace potěžebních zbytků – Petr Cochlar

Projekt se zabývá nákupem špalíkovače s dopravníkem, který slouží ke zpracování potěžebních zbytků v lesích. Pořízením špalíkovače dochází k efektivnímu využití potěžebních zbytků tím, že se ihned v lese zpracují, tzn. našpalíkují se na velikost vhodnou pro otop. Dopravník, který je součástí špalíkovače, je automaticky dopraví do vlečky pro okamžitý odvoz z místa těžby. Nákupem techniky se rovněž docílí snížení nákladů za nákup tuhých paliv pro vytápění soukromého objektu a objektu podnikání.