Bubnový žací stroj – JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo

  • Příjemce dotace: JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo
  • Místo realizace: Staré Hamry
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 03/2022- 12/2022
  • Výše dotace: 168 300 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Zemědělské družstvo ve Starých Hamrech se rozhodlo modernizovat svou zemědělskou techniku, která se používá při hospodaření farmy na travních porostech (kosení).  Za podpory dotace z Programu rozvoje venkova družstvo pořídilo nový žací bubnový stroj s nízkou energetickou náročností a se záběrem 2,7 m.  Ten ve své práci nahradil stávající techniku, která je již nevýkonná, poruchová a finančně nákladná. Výsledkem projektu je tak kvalitní zajištění krmivové základny a zlepšení údržby travních porostů, snížení provozních nákladů farmy a zvýšení produktivity práce, což pozitivně ovlivní celkovou ekonomiku farmy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *