MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy směřuje své činnosti, aktivity i výstupy na celé území ORP Frýdlant nad Ostravicí, které zahrnuje 11 obcí a 17 základních a mateřských škol.

Základní informace o projektu:

Název projektu: MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019932

Datum zahájení: 1.1.2021

Datum ukončení: 30.11.2023

Rozpočet projektu: 2 601 156,89 Kč (100 % dotace)

Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozvíjet udržitelnou spolupráci a komunikaci škol, jejich zřizovatelů, organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Realizací projektu se nastaví proces společného plánování v oblasti vzdělávání, jehož výsledkem bude aktualizovaný dokument místního akčního plánování a zpracované akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Efektivita v oblasti informací a bezpečnosti – Obec Malenovice

Obsahem projektu bylo pořízení elektronické úřední desky s dotykovým monitorem, která je umístěna na budově obecního úřadu. Jejím účelem je zlepšit a zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vyřešit problém nedostatečné kapacity zveřejňovaných informací stávající fyzické úřední desky. Další části projektu byl nákup 13 kusů výrazně kvalitnějších třívrstvých ochranných obleků pro výjezdovou jednotku JPO-V Malenovice, které zvýší bezpečnost a efektivitu práce členů výjezdové jednotky.

Modernizace a doplnění vybavení – Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění vybavení Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům knihovny, kina a kulturních akcí. Pořízením biblioboxu vyšlo kulturní centrum vstříc čtenářům, kteří pracují často do pozdních odpoledních či večerních hodin, a umožnilo jim tak vracet knihy tehdy, kdy se jim to hodí. Na většinu větších venkovních akcí pořádaných kulturním centrem bylo zapotřebí si půjčovat pivní sety, což bylo časově i finančně náročné. Zakoupením 20 ks nových pivních setů zajistilo centrum pro návštěvníky nejen větší komfort, ale zároveň i rozšířilo kapacitu hlediště. Pořízením interaktivního a dotykového LED informačního panelu došlo ke zvýšení informovanosti občanů o veškerých aktuálních informacích včetně programu kina, knihovny, centra, divadel a akcí. Panel rovněž dává prostor pro reklamu místních spolků a sdružení. Je umístěn ve foyer kulturního centra a je tak přístupný široké veřejnosti. Pro projekce letního kina bylo doposud hlediště vytvořeno z laviček, které byly nepohodlné a díky mohutné konstrukci i náročné na manipulaci. 100 ks nových polohovacích židlí mnohonásobně zvýšilo komfort návštěvníků a přilákalo i ty příznivce kina, kteří právě díky nepohodlnosti hlediště na představení nechodili. Nové židle umožní samozřejmě i lepší organizační manipulaci při přesunu na místo a při změně počasí. K dalšímu novému vybavení patří nůžkový a pneumatický stan. Tyto stany budou sloužit ke konání venkovních akcí centra a zajistí ochranu před ostrými slunečními paprsky či naopak neméně nepříjemnými kapkami deště. Výsledkem projektu je rozšíření kvality služeb poskytovaných Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí nejen občanům města, ale i všem příznivcům ve spádové oblasti na území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové vybavení v mateřském centru – Nenuda, z.s.

Díky projektu se mateřské centrum Nenuda rozšířilo o nové vybavení. Získalo tak nové stoly a židličky pro děti a sadu úžasných hraček pro zábavu a rozvoj malých dětí. Maminky budou určitě nadšené ze sady ortopedických pomůcek pro zdravý vývoj dětského chodidla, děti se nebudou moci odtrhnout od deformačních zrcadel a od magnetické tabule. Malí muzikanti doprovodí na nové hudební nástroje všechny písničky. Většina zakoupených hraček má sloužit k rozvoji hrubé motoriky a koordinace, zrakového vnímání, sociálních dovedností a logického myšlení. Napomáhají tak dětem k tvořivosti a rozvoji fantazie. Animátorky centra zase ocení nový videotelefon pro snadnou a bezpečnou komunikaci s příchozími návštěvníky. Součástí projektu je i nové bezkontaktní osvětlení, které zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod objektem. Dalším výsledkem projetu je zlepšení informovanosti veřejnosti o aktivitách spolku prostřednictvím vývěsky umístěné na fasádě objektu.

CB Family fest 2021 – Sbor Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rodinný festival se konal o víkendu 24-25.7.2021 v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n. O.  Byl výjimečný tím, že byl přizpůsoben všem věkovým generacím. Program pro děti obsahoval soutěže a hry, kreativní vyrábění, pro děti byly k dispozici nafukovací hrady, pískoviště, trampolína, autíčka na dálkové ovládání i malování na obličej.  Teenageři si zase mohli zahrát například volejbal, vyzkoušet slack lines, spike-ball. Oproti minulému ročníku přibyla i novinka – detektivní hra v rolích pod názvem Vražda v Devonshiru. Každý z účastníků si v této zábavné hře ve stylu Murder Mystery mohl vybrat, koho bude v příběhu představovat, zda známého detektiva Sherlocka Holmese či oběť, a jak přispěje ke zdárnému vyřešení vraždy. V podstatě každá generace si užila Archery game, tedy akční týmovou sportovní hru s opravdovými šípy (bezpečně zabalenými do molitanu). Místy to připomínalo scény z akčních filmů. Do období dětství vrátil mnohé rodiče nafukovací hrad určen pro dospělé. Starší návštěvníci ocenili petang či dvě zajímavá talk-show na téma vztahy. Celým festivalem provázel zpěvák Rišo Kralovič. Ve večerních hodinách vrcholila zábava díky Karaoke Show. Dobrá nálada, výtečné občerstvení včetně skvělé zmrzliny, hudba a organizace různorodých aktivit, to vše přitáhlo pozornost mnoha rodin z Frýdlantu n. O. a okolí. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pronájmu místa realizace akce a na Archery game.

Přátelské sportovní odpoledne – Klub seniorů Lhotka

V neděli 25.7.2021 se na sportovišti Kuřín ve Lhotce konalo sportovní odpoledne pod taktovkou Klubu seniorů Lhotka. Zúčastnilo se ho 65 občanů obce, mezi kterými nechyběli senioři, děti, ale i zástupci klubu žen a hasičů. Akce byla zaměřena na jednoduché pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. Hasiči a senioři vytvořili družstva, která si to rozdala v kuželkách. Vítězem utkání se stali senioři. Dále si pak jednotlivci každého věku ověřili své schopnosti v házení míčku na cíl, v lyžování na trávníku, v kuželkách, ve shazování plechovek či nošení míčku na pálce. Všichni soutěžící byli nakonec odměněni drobnými cenami. Součástí programu bylo také vylosování úspěšných luštitelů loňských a letošních křížovek. Po vyčerpávající sportovní činnosti se účastníci posilnili opečeným buřtem. Cílem akce bylo si nejen zasoutěžit, ale především se pobavit, a to se podařilo i díky počasí, které se odpoledne umoudřilo. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení nových kuželek, cenách pro soutěžící a drobném pohoštění.

Dětský den aneb Cesta za pokladem – Nenuda, z.s.

Dne 26.6.2021 proběhla dětská akce na farní zahradě ve Frýdlantu na Ostravicí, kterou připravilo mateřské centrum Nenuda. Od tří hodin zde odstartovala cesta za pokladem, která začínala v „cestovní kanceláři“, kde děti obdržely cestovní pas a mohly začít cestovat po celém světě. Na šesti stanovištích rozmístěných po celé zahradě mohly zažít dobrodružství v každém ze šesti světadílů. V Americe se mohly vyrobit indiánskou čelenku a poskládat totem, v Asii si ozdobit hrneček nebo podšálek, v Antarktidě musely rozbít ledovou kru, v Evropě vyzkoušely kroket, v Africe mířily na cíl a v Austrálii skákaly v pytlích. Během dvou hodin se na stanovištích vystřídalo více jako 80 dětí. Od pěti hodin pak téma cesty kolem světa ztvárnilo Divadélko Koloběžka, které si pro děti připravilo Námořnickou pohádku. Byla to výpravná a velmi živá pohádka o parníku jménem Pepina, co veze pět Pepků námořníků na cestu kolem světa. Pohádka byla plná legrace, bizarních postaviček a překvapení a všem zúčastněným navodila příjemnou letní atmosféru. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na nákladech za vybavení jednotlivých stanovišť a na odměnách pro účinkující.

 

Dětské odpoledne a smažení vaječiny – CVČ Rosnička

Poslední červnové sobotní odpoledne patřilo hřiště v Malenovicích zejména dětem. Dne 26.6.2021 Centrum volného času U Rosničky pro ně v čase od tří do pěti hodin uspořádalo „odložený“ dětský den. Pro děti bylo připraveno sedm stanovišť nejen se sportovními disciplínami, ale i s kreativním tvořením. Každé dítě bylo po výkonu po zásluze odměněno. Děti si tak mohly například vyzkoušet balancování na slackline, discgolf, házení nerf -raketou či skákání v pytli. Zajímavosti byl obří bublifuk, výroba papírových větrníčků a již tradičním lákadlem střelba ze vzduchovky pod dozorem myslivců z MS Borová. Po skončení dětského programu následovalo smažení vaječiny, na kterou letos padlo dvě stě sedmdesát vajec. Akce se díky společnému úsilí CVČ U Rosničky, obecního úřadu, MS Borová a SDH Malenovice a rovněž i díky umoudřenému počasí rozhodně vydařila a stala se tak v obci první vlaštovkou společenského života v nelehké době covidové. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách a kreativních pomůckách pro děti.

Záchranné pilotní padáky – Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.

Výsledkem projektu bylo pořízení dvou kusů záchranných pilotních padáků, které jsou povinnou výbavou posádky při všech letech kluzáků. Letecký předpis totiž těmto posádkám stanovuje povinnost, aby při každém letu byly vybaveny záchrannými pilotními padáky. Tyto padáky jsou určeny pouze jako záchranný prostředek, mají své specifické vlastnosti a v žádném případě nejsou určeny k běžným seskokům. Zastaralé padáky byly nahrazeny novými, modernějšími typy, které mají díky použití novodobých moderních materiálů delší stanovenou základní životnost (20 let), jsou více odolnější proti běžnému opotřebení, lehčí, menší, ergonomičtější a mají bezpečnější způsob zapínání postroje. Pořízením těchto záchranných pilotních padáků  došlo k významné modernizaci padákového vybavení spolku, ke zvýšení bezpečnosti, k doplnění chybějící kapacity záchranných pilotních padáků a umožnění efektivního využití flotily kluzáků daného spolku.