Modernizace vybavení pro výuku – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.

  • Příjemce dotace: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.
  • Místo realizace: Frýdlant nad Ostravicí
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 373 240 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

První část projektu spočívala v modernizaci a doplnění vybavení pro výuku předmětu hudební výchovy. Došlo k pořízení 2 ks digitálních pian s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, která nahradila zastaralá piana, která již nešla ani řádně naladit. Jedno je umístěno na odloučeném pracovišti základní školy Komenského, a to na Nové Vsi. Druhé je využíváno v základní škole Komenského. V rámci druhé části projektu si škola modernizovala a vybavila kmenové učebny o 20 ks notebooků. Notebooky jsou využívány vyučujícími k přípravě na výuku. Slouží rovněž k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů a k elektronické komunikaci pedagogů s rodiči žáků. 18 ks notebooků je využíváno na základní škole Komenského, 2 ks notebooků je využito na odloučeném pracovišti Nová Ves. Poslední část projektu spočívala v pořízení 2 ks mobilních interaktivních tabulí do dvou kmenových tříd na pracoviště Komenského. Tabule slouží k modernizací kmenových učeben, k plnění digitálních kompetencí žáků a rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Projekt celkově zajistí moderní vzdělávání, díky digitalizaci a modernizaci technologií dojde ke zlepšení kvality a kvantity výukových metod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *