Modernizace a dovybavení knihovny – Obec Ostravice

  • Příjemce dotace: Obec Ostravice
  • Místo realizace: Ostravice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 59 504 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Předmětem projektu je modernizace a zkvalitnění vybavení knihovny pro potřeby návštěvníků i její obsluhy. Obec v rámci projektu zakoupila novou tiskárnu, která nahradila starou, na které byl velmi drahý provoz a kvalita již neodpovídala současným požadavkům. Obzvláště v letní sezoně je v obci velký pohyb turistů a dochází k častému tisknutí materiálů (trasy, zajímavá místa, soutěže, účastnické listy). Z důvodu stáří a nedostatečné rychlosti a kapacity současného počítače byl dále zakoupen nový notebook pro personál knihovny i její návštěvníky. Součástí projektu bylo rovněž pořízení nového dataprojektoru a plátna, které doposud v knihovně chybělo a v případě akcí v knihovně se toto vybavení muselo komplikovaně vypůjčit. Knihovnu využívá jako výukové místo i místní ZŠ a MŠ, pořádají se zde čtenářské dny pro děti i rodiče, pasování prvňáčků, pasování čtenářů, scházejí se zde i místní senioři. Nové vybavení umožní si tyto akce formou projekce připomenout, rovněž seznámí děti i návštěvníky knihovny se zajímavými programy v obci. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení i nových regálů a stojanů na knihy, které zajistí lepší a prostornější skladování knih a tiskovin. Výsledkem projektu je tak moderní a přehledná knihovna s podporou moderních technologií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *