Chcete značku „BESKYDY originální produkt“?

Jste z Beskyd a vyrábíte něco zajímavého? Provozujete ubytovací zařízení, restauraci, nebo nabízíte nevšední zážitek? Pak je šance, že byste mohli získat pro vase výrobky, služby nebo zážitky certifikovanou značku BESKYDY originální produkt.

Pro koho je značka určena?beskydy_300

Značka BESKYDY originální produkt je tu pro všechny, kdo vyrábí nebo jinak podnikají v Beskydech kvalitně a s respektem k životnímu prostředí. Pro ty, kdo dělají čest svému regionu.
Značku BESKYDY originální produkt mohou získat výrobky (řemeslné, potravinářské, přírodní a zemědělské produkty), ubytovací a stravovací služby a zážitky se vztahem k Beskydům, které splňují certifikační kritéria.

Co vám certifikace může přinést?

Certifikace regionální značkou znamená pro držitele konkurenční výhodu, zařazení do systému propagace regionálních produktů a možnost účasti na prodejních a prezentačních akcích v regionu i v celostátním měřítku.

Co musím udělat pro to, abych značku získal?

Žádosti o udělení značky pro výrobky (nebo skupinu výrobků), službu nebo zážitek je možné podávat do 16. 11. 2016. Nejbližší certifikační komise se sejde 21. 11. 2016 v Rožnově pod Radhoštěm.
Stačí zaslat vyplněnou žádost na adresu cadilova@arz.cz. Dále se předpokládá osobní prezentace na certifikační komisi včetně předložení vzorků výrobků, v případě zájmu o certifikaci služeb nebo zážitků je nutno domluvit způsob prezentace individuálně.

Pro více informací prosím kontaktujte Zuzanu Pavliskovou, tel. 731 505 585, email: pavliskova@masfb.cz nebo přímo paní Kateřinu Čadilovou, tel. 724 866 604, email: cadilova@arz.cz

Stále hodnotíme, stále hodnotíme…

Zahájení procesu vyhlašování výzev je moment,  který toužebně vyhlíží snad většina MAS v celé České republice. Bohužel situace není ani skoro po roce ideální a pouze zlomek MASek (3) má dnes vydaný tzv. akceptační dopis, tedy jakýsi předstupeň před vlastním konečným schválením strategie CLLD ze strany řídícího orgánu (MMR). Právě schválená strategie CLLD všemi dotčenými orgány je klíčovým momentem, od kterého může MAS oficiálně zahájit vlastní proces vyhlašování výzev ve vztahu k žadatelům. Naše MAS Frýdlantsko-Beskydy je aktuálně ve 41. týdnu hodnotící hitparády (viz grafika) v tzv. fázi věcného hodnocení a to  společně s dalšími 126 MASkami. Přestože hodnotitelé dělají maximum, je celý proces a to i vzhledem k vysokému počtu MAS poměrně zdlouhavý. I přes tyto skutečnosti pokračuje veškerá další příprava interních postupů MAS F-B bez komplikací. V říjnu jsme spustili nový web, který umožňuje vyhlašování výzev, seminářů společně s možností on-line rezervace konzultací vašich projektů. S celým týmem tak pracujeme na tom, že až nastane den „D“ bude naše MAS F-B připravena co nejrychleji vyhlásit první výzvy.

stavsclld41Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. a Ministerstvo pro Místní rozvoj České republiky

Říjnové zasedání výkonné rady a valné hromady spolku

V úterý 6. října proběhlo v pořadí již 13. zasedání výkonné rady, společně s 6. zasedáním valné hromady spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy. Mezi hlavní body programu patřilo vedle schválení rozpočtu pro rok 2017, také schválení formy poskytnutí 5% dotace na realizaci projektu „Místního akčního plánu pro vzdělávání“, který představuje zpracování strategického dokumentu a následně i zajištění strategického řízení, které je nutné zajistit z pohledu budoucího čerpání dotační podpory z EU v oblasti školství na území Frýdlantsko-Beskydska.

dscn0241

 

Internetové stránky MAS F-B září novotou

Vítáme vás na zbrusu nových internetových stránkách spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové stránky nabízí nejenom moderní vzhled a lepší přehlednost, ale především jsou plně připraveny pro budoucí vyhlašování výzev v rámci jednotlivých oblastí dotační podpory v souladu s přijatou strategií CLLD. Přehledně uspořádaný seznam výzev včetně kompletní dokumentace ke stažení najdete pod záložkou výzvy.

Záložka O MAS F-B nabízí nejenom aktuality a informace o vlastním spolku, ale také přehlednou organizační strukturu spolku a informace přístupu Leader, jehož principy se MAS F-B plně řídí.

Aktuální přehled vzdělávacích seminářů pro žadatele včetně možnosti on-line přihlášení a stažení prezentačních materiálů, nabízí záložka konzultace.

Záložka projekty nabídne do budoucna poutavé představení samotných projektů realizovaných příjemci na území MAS Frýdlantsko-Beskydska, včetně možnosti aktivně se zapojit do diskuze nebo možností sdílet informace o daném projekt sdílet s přáteli.

Podzimní zasedání valné hromady a výkonné rady spolku

V úterý 4. října proběhne od 16:00 hod. v prostředí horského hotelu Čeladenka v pořadí již 6. zasedání valné hromady spolku MAS F-B. Před vlastním zasedáním valné hromady zasedne k jednání také výkonná rada a to v rámci svého 13. zasedání.

Především praktické zkušenosti i informace k dotacím nabídl seminář MAS k sociálnímu podnikání

Nejenom informace k možnostem dotační podpory pro rozjezd malých i větších projektů z oblasti sociálního podnikání přinesl včerejší seminář, ale především cenné zkušenosti a praktické rady Dolores Czudkové, která je ředitelkou jednoho z největších sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. Sociální podnik Ergon dnes zaměstnává skoro 200 osob hůře uplatnitelných na trhu práce a o tom, že se jim daří svědči i dlouhodobé zakázky pro Gardenu a další věhlasné značky.

Všechny prezentace ze semináře si můžete stáhnout (ZIP)

IMG_20160713_111527