Stále hodnotíme, stále hodnotíme…

Zahájení procesu vyhlašování výzev je moment,  který toužebně vyhlíží snad většina MAS v celé České republice. Bohužel situace není ani skoro po roce ideální a pouze zlomek MASek (3) má dnes vydaný tzv. akceptační dopis, tedy jakýsi předstupeň před vlastním konečným schválením strategie CLLD ze strany řídícího orgánu (MMR). Právě schválená strategie CLLD všemi dotčenými orgány je klíčovým momentem, od kterého může MAS oficiálně zahájit vlastní proces vyhlašování výzev ve vztahu k žadatelům. Naše MAS Frýdlantsko-Beskydy je aktuálně ve 41. týdnu hodnotící hitparády (viz grafika) v tzv. fázi věcného hodnocení a to  společně s dalšími 126 MASkami. Přestože hodnotitelé dělají maximum, je celý proces a to i vzhledem k vysokému počtu MAS poměrně zdlouhavý. I přes tyto skutečnosti pokračuje veškerá další příprava interních postupů MAS F-B bez komplikací. V říjnu jsme spustili nový web, který umožňuje vyhlašování výzev, seminářů společně s možností on-line rezervace konzultací vašich projektů. S celým týmem tak pracujeme na tom, že až nastane den „D“ bude naše MAS F-B připravena co nejrychleji vyhlásit první výzvy.

stavsclld41Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. a Ministerstvo pro Místní rozvoj České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *