Operační program Zaměstnanost v MAS Frýdlantsko-Beskydy

Možná jste již zaznamenali, že se díky našim výzvám vystavěly chodníky z IROP (Integrovaný regionální operační program), místní zemědělci si mohli pořídit zemědělské stroje z PRV (Program rozvoje venkova), ale možná nevíte, že jsou v současnosti v území z OPZ (Operační program Zaměstnanost) realizovány tři projekty v oblasti sociálních služeb.

Určitě se už někteří z vás v životě setkali se situací, kdy někdo z vašich rodinných příslušníků potřeboval pomoc. V roli pečujícího se ocitli vaši rodiče nebo dokonce i vy sami. Nejčastěji pečujeme o osoby v pokročilém věku, osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě nemocné nebo umírající. Naše podpora a péče je pro ně nepostradatelná. Pro pečující rodinu však může být tato situace obtížná a psychicky velmi náročná. Rozhodnutí pečovat o své blízké v domácím prostředí s sebou přináší obtíže, které snižují neformálně pečujícím osobám kvalitu života. Takoví lidé mají svá zaměstnání a další závazky. Zaměstnavatele často neberou na tuto situaci ohled, pečující se stává společensky izolován a psychicky vyčerpán. Dochází k propadu jejich celkových příjmů a k nabourávání jejich rodinných vztahů. Protože je v systému dlouhodobé péče v současné době postavení neformálně pečujících osob nedostatečně řešeno, vznikly projekty z dotačního programu OPZ, které mají společný cíl: tj. podpořit neformálně pečující osoby v našem území. Do poslední výzvy, kterou kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy z OPZ vyhlásila, se zapojili a dotaci získaly tyto projekty:

Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, kde bylo žadatelem město Frýdlant n. O.  V projektu vzniklo v rámci sociálního odboru města nové pracovní místo sociální pracovnice, která se věnuje jen neformálně pečujícím osobám. Z dotace byly pořízeny také kompenzační pomůcky, které si ve Středisku sociálních služeb klienti mohou zapůjčit, popř. mohou využít speciálního poradenství, jak s těmito pomůckami manipulovat a jak je správně použít.

Dalším projektem s názvem Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby realizuje v našem území Charita Frýdek-Místek. Jejich snaha spočívá především v usnadnění návratu pečujících na trh práce a umožnění jejich setrvání v pracovním procesu. V projektu vznikla pracovní pozice sociálního pracovníka, který rovněž poskytuje podporu neformálně pečujícím osobám. Z dotace byly také pořízeny kompenzační pomůcky.

Posledním žadatelem, který v současné době projekt realizuje, je Mobilní hospic Strom života a jeho pobočný spolek Andělé Stromu života, který v našem území hraje nezastupitelnou roli v mobilní domácí hospicové a paliativní péči. Z projektu Podpora neformálně pečujících osob v MAS Frýdlantsko-Beskydy vznikla pracovní pozice Odborného pracovníka mobilního hospice, který pečující rodině poskytuje odborné poradenství, psychickou podporu a další motivaci, učí s nemocnými osobami manipulovat, pracuje s blízkými před a po úmrtí, radí pečujícím, jak zvládnout největší zármutek bezprostředně po smrti blízkého.

Dodat už jen zůstává, že všechny výše zmiňované projekty jsou realizovány úspěšně a jsou pro neformálně pečující osoby velkým přínosem.

Kancelář MAS Frýdlantsko-Beskydy se v současné době připravuje na výzvu v OPZ+, ve které bychom rádi navázali na dosavadní projekty a přispěli tak k dalšímu rozvoji sociálních služeb v našem území.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *