Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku má pokračování

S novým rokem 2022 bude v obcích spadajících pod ORP Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Malenovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Pstruží, Pržno, Janovice a Metylovice) zahájen projekt místního akčního plánování rozvoje vzdělávání III (dále jen MAP III).

Místní akční plánování v oblasti vzdělávání již v našem regionu probíhalo v letech 2016-2017 pod vedením Města Frýdlant nad Ostravicí. Po více než čtyřleté pauze se projekt znovu rozbíhá, tentokrát pod hlavičkou Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy z.s.

„Na dvouletý projekt jsme obdrželi 100 % dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Jsem ráda, že jsme byli úspěšní a projekt můžeme začít realizovat,“ uvedla Ing. Zuzana Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Co bude hlavním přínosem projektu? Společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání na celém území ORP. V příštích 2 letech budou odborníci a pedagogové ze všech základních a mateřských škol, spolu se zástupci dalších organizací působících ve vzdělávání prohlubovat dobrou spolupráci mezi aktéry v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol, ale také pro rodiče, zřizovatele škol a další aktivní osoby zapojené do vzdělávacího systému. Budou sestaveny pracovní skupiny, jejichž členové se budou pravidelně setkávat a svými podněty a návrhy se budou spolupodílet na rozvoji a plánování nových strategií a vizí regionálního školství. Témata budou zaměřena především na čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání, předškolní vzdělávání a financování škol. Budeme také konkrétněji analyzovat i vyhodnocovat potřeby škol v regionu.

Veškeré informace o průběhu realizace projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových a facebookových stránkách Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy (www.masfb.cz, https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *