MAP III připravuje půdu pro získávání dotací v oblasti školství a vzdělávání

V den, kdy učitelé slavili svůj svátek, se konalo ustavující zasedání Řídícího výboru projektu MAP III. V rámci jednání byly schváleny všechny povinné dokumenty, mimo jiné i Strategický rámec MAP a seznam investičních priorit ve vzdělávání, na něž je možno čerpat dotace z evropských fondů, zejména z Integrovaného regionálního operačního programu. „ Jedná se o konkrétní projektové záměry, které by chtěly školy s pomocí dotací realizovat. Strategický rámec je možno aktualizovat vždy jednou za šest měsíců“, uvedla Zuzana Pavlisková, předsedkyně Řídícího výboru MAP III.

V rámci projektu místního akčního plánování se budou plánovat a realizovat projekty, jejichž společným cílem je zlepšit proces vzdělávání v obcích spadajících do obce s rozšířenou působnost Frýdlant nad Ostravicí, a to zejména prostřednictvím vzájemné komunikace, společného plánování se snahou zapojení všech aktérů, jichž se vzdělávání dotýká.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *