Další podpořené projekty z naší MAS

V květnu bylo vybráno dalších 23 projektů, které budou podpořeny z MAS Frýdlantsko – Beskydy. Tyto projekty musí ještě projít kontrolou na Státním zemědělském intervenčním fondu a jeden projde kontrolou na Centru pro regionální rozvoj. Věříme, že tyto kontroly budou bez většího zdržení a my se budeme moci brzy těšit na realizaci zajímavých projektů. A o jaké projekty se jedná? Především o projekty zaměřené na modernizaci farem a modernizaci zemědělské techniky. Dále jsou mezi vybranými i projekty zpracující nábytek a v neposlední řadě projekty zaměřené na lesnickou techniku.

Mezi vybrané projekty také patří projekt na zpracování územních studií pro Město Frýdlant nad Ostravicí. Všem úspěšným žadatelům přejeme pevné nervy v průběhu realizace projektu.

Níže uvádíme Seznam vybraných a nevybraných projektů.

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ZADOSTI V RAMCI 1. VYZVY PRV

VYBRANÉ PROJEKTY IROP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *