Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce – Český svaz včelařů Baška

Včelařský spolek v Bašce má svou dlouholetou historii. V roce 2017 založil kroužek mládeže a snaží se zkušenosti a znalosti předávat mladší generaci. Členové pravidelně ve spolupráci s mladými včelaři pořádají vzdělávací akce a exkurze pro děti a žáky nejen ze ZŠ a MŠ Baška, ale také pro školy z blízkého okolí. V roce 2020 za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy vybudovali i Včelařskou naučnou stezku a odpočinkové stanoviště. Předmětem tohoto projektu bylo pořízení mobilního zařízení pro kulturní či spolkové akce. Konkrétně se jednalo o lavice se stolem pro zvýšení komfortu posezení návštěvníků pořádaných akcí, dále pak nůžkový stan jako zázemí pro organizátory akcí příp. účastníky v případě nepřízně počasí, a ozvučovací techniku pro ozvučení celého areálu. V rámci projektu byla rovněž pořízena velkoformátová cedule „Les není smetiště“, která slouží pro informační a edukační činnost týkající se rozložitelnosti odpadů.

S kvalitní výstrojí a vybavením, znamená bezpečně a lépe – Obec Pržno

Obec Pržno je zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů JPO V, která zajišťuje plnění úkolů stanovených předpisy o požární ochraně a také zajišťuje ochranu a pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech. Pro zajištění plnění všech úkolů a povinností JPO V je nezbytné, aby jednotka disponovala nejen lidskými zdroji, ale také materiálním a technickým vybavením. Projekt samotný řešil doplnění nezbytného materiálního vybavení členů zásahové jednotky a rovněž vybavení nářadím a technickým vybavením nezbytným pro výkon jednotky při zásahu.  Obsahem projektu bylo pořízení vyprošťovacího nářadí, profesionálního žebříku a moderní benzínové elektrocentrály. Dále byli tři členové jednotky dovybaveni o kompletní zásahové vybavení, kterým jsou dvoudílný oblek, obuv, přilba, rukavice a svítilna.

Modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře – Sportovní klub Metylovice

Hlavním cílem projektu byla modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře, který zajistí rozvoj spolkové činnosti v obci, která má v Metylovicích dlouhou historií a tradici. Areál SK Metylovice tvoří fotbalové hřiště s nezastřešenou přírodní tribunou a lavičkami, dvě antuková hřiště pro volejbal, tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal, dětské hřiště a travnatá plocha pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Tento komplex sportovišť i s budovou zázemí tvoří významnou součást volnočasového vyžití nejen pro obyvatele obce, ale i pro návštěvníky z blízkého okolí. Stěžejní činností spolku je soustavná podpora sportovních a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, která spočívá v pravidelné účasti v mistrovských utkáních v rámci svých soutěží, ale i v pořádání letních kempů a turnajů pro děti, a dalších akcí na poli kulturním a společenském. Přínosem celého projektu je nově vybavená klubovna o stoly a židle, kterou budou moci využívat k setkávání všichni členové SK Metylovice. Dále byly v rámci projektu pořízeny dvě nové modernizované fotbalové střídačky, které již kvalitou odpovídají měřítku dnešní doby. Předmětem projektu bylo rovněž rozšíření skladovacích prostor o 2 plechové kontejnery, jež jsou využity pro uložení venkovního mobiliáře, který slouží k údržbě sportovišť a přípravě hracích ploch jednotlivých oddílů SK Metylovice.

TÁBORY BESKYDY – spojujeme děti a přírodu – ”Žijeme naplno”

Spolek „Žijeme naplno“ se zabývá organizací, přípravou a vedením tradičních letních táborů v Beskydech, které svou polohou, zaměřením a programem rozvíjí všestranné dovednosti dětí a učí je, jak se chovat k lesu, k přírodě a okolí. Hlavní požadavek je kladen na zachování rázu opravdového, tradičního, stanového tábora v přírodě, bez vymožeností moderní doby, jako jsou chatky, zděné budovy, elektřina či připojení k internetu. Během prázdnin se táborů účastní okolo 400 osob v rámci 14denních turnusů. Během roku spolek organizuje i další jednodenní i vícedenní akce. Cílem projektu bylo zkvalitněni podmínek pro členy tábora, a to pořízením 40 kusů kvalitních stanových celt, pod kterými děti tráví celé prázdniny. Doposud používané stanové celty byly během letních táborů vystavovány dešti, slunci a větru, což se podepsalo na jejich stavu. Na mnohých je  patrné opotřebení, utržené vázání a očka na provázek. Celty navíc časem ztrácejí vodě odolnost a do stanů  zatéká. Tím se ničí i další vybavení stanu jako jsou matrace a postele. Nové celty jsou ušité na míru podsadovým stanům, jsou vodě odolné, s kvalitním šněrováním. Modernizace stanových celt zajistí bezpečný a zdravý pobyt dětí na letních táborech. Projekt významně přispívá k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže, zajistí pokračování dlouholeté tradice stanových táborů a nasměruje mnoho dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke sportu. Zároveň jsou tábory jedno z mála míst, kde mají děti možnost spolupracovat a rozvíjet se vedle dětí, které jsou věkově rozdílné. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a podporují celkový rozvoj osobnosti dětí a mládeže.

Modernizace a dovybavení knihovny – Obec Ostravice

Předmětem projektu je modernizace a zkvalitnění vybavení knihovny pro potřeby návštěvníků i její obsluhy. Obec v rámci projektu zakoupila novou tiskárnu, která nahradila starou, na které byl velmi drahý provoz a kvalita již neodpovídala současným požadavkům. Obzvláště v letní sezoně je v obci velký pohyb turistů a dochází k častému tisknutí materiálů (trasy, zajímavá místa, soutěže, účastnické listy). Z důvodu stáří a nedostatečné rychlosti a kapacity současného počítače byl dále zakoupen nový notebook pro personál knihovny i její návštěvníky. Součástí projektu bylo rovněž pořízení nového dataprojektoru a plátna, které doposud v knihovně chybělo a v případě akcí v knihovně se toto vybavení muselo komplikovaně vypůjčit. Knihovnu využívá jako výukové místo i místní ZŠ a MŠ, pořádají se zde čtenářské dny pro děti i rodiče, pasování prvňáčků, pasování čtenářů, scházejí se zde i místní senioři. Nové vybavení umožní si tyto akce formou projekce připomenout, rovněž seznámí děti i návštěvníky knihovny se zajímavými programy v obci. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení i nových regálů a stojanů na knihy, které zajistí lepší a prostornější skladování knih a tiskovin. Výsledkem projektu je tak moderní a přehledná knihovna s podporou moderních technologií.

Zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích – Čendaspolek

Cílem projektu je zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích, které jsou jednou ze tří částí obce Baška. Čendaspolek je volné sdružení občanů Hodoňovic, kteří mají chuť se scházet při různých příležitostech a strávit volné chvíle aktivně s přáteli. Hlavní činností spolku je obnovení a udržování kulturních tradic v obci. Spolek organizuje mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí pro celé rodiny, pro děti i pro seniory. Projekt umožnil zvýšit kvalitu pořádání těchto akcí, a to pořízením 10 kusů venkovních stolových sestav s opěradly, které jsou pro diváky a účastníky akcí pohodlnější a bezpečnější a umožňují tak strávit na akci delší dobu. Stolové sestavy jsou kdykoliv členům spolku k dispozici, nemusí již půjčovat nepohodlné pivní sety a přizpůsobovat termín pořádání akcí v závislosti na dostupnosti posezení.

Materiální podpora pro děti a mládež stolního tenisu – Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí

Náplní projektu bylo rozšíření a modernizace sportovního vybavení klubu stolního tenisu, a to z důvodů úspěšného rozšiřování členské základny, a i z důvodu potřebné reprezentativnosti klubu. Jednalo se o pořízení 4 ks stolů pro stolní tenis, 6 ks sítěk na stoly, 10 ks náhradní síťoviny, 50 ks ohrádek k vymezení hracích prostor pro hráče u jednotlivých stolů, 4 ks počítadel a 10 ks raket pro stolní tenis (tzv. pingpongová dřeva). Vše bylo pořízeno v současné moderní verzi.  Právě modernizace umožní zavádění pestřejších forem tréninku. Příkladem jsou lehčí stoly pro snadnější manipulaci umožňující změnu sportu zařazovaných do tréninku nebo nové rakety pro stolní tenis, které jsou rovněž lehčí a lépe odvádějí pot. Další ohrádky i větší počet stolů je potřebný pro zajištění větší kapacity (počtu trénujících) vlastních tréninků. Tím, že z klubu vyrostla již řada hráčů, kteří se dovedli uplatnit i v nejvyšších soutěžích, je třeba, aby potřebné moderní vybavení měly k dispozici již od začátku i nové začínající hráči. Kvalitní a moderní sportovní vybavení je bude motivovat v klubu setrvávat a dosahovat co nejlepších výsledků, dle příkladů jejich předchůdců.

Rozšíření materiálně-technického zázemí – Bašťanský spolek

Spolek samostatně pořádající nebo spolu pořádající s obcí Baška různé kulturní, sportovní a hudební akce v průběhu celého roku, potřeboval rozšířit v rámci své činnosti potřebné materiálně-technické zázemí umožňující konání těchto akcí. Konkrétně se jednalo o dva mobilní stany umožňující na akcích open-air zajistit chráněný prostor pro pořadatele, účinkující a návštěvníky v rámci doprovodných programů akcí. Pro zajištění kvalitního ozvučení větších akcí byla v rámci projektu pořízena i zvuková aparatura. Ta se skládá ze dvou kusů aktivních subwooferů včetně příslušenství a dvou kusů aktivních reproduktorů včetně příslušenství. Doposud si spolek musel dané vybavení pronajímat, což neúměrně zvyšovalo náklady. Vzhledem k počtu pořádaných akcí a poměrně dlouhé životnosti stanu i aparatury je jednoznačně ekonomicky efektivnější mít toto materiálně-technické zázemí vlastní. Díky tomu se spolku sníží náklady na každou jednotlivou pořádanou akci. Uspořené prostředky tak mohou investovat do kvalitnějšího programu, případně úspora umožní neúměrně nenavyšovat vstupné pokrývající nutné náklady akcí.

Vybavení kulturního domu – Obec Baška

Předmětem projektu bylo zlepšení materiálně-technické základny obce pro volnočasové vyžití obyvatel, respektive zvýšení komfortu v prostorách kulturního domu a zlepšení zázemí pro akce pořádané v exteriéru. V rámci projektu bylo pořízeno 400 kusů banketních židlí do sálu kulturního domu, které nahradily ty staré, těžké, fyzicky opotřebované a těžko manipulovatelné. Nové moderní židle jsou již stohovatelné, a proto i lépe uskladnitelné, a nabízejí návštěvníkům kulturních a společenských akcí vyšší komfort a pohodlí. Další částí projektu bylo pořízení nůžkového stanu, který má kovovou konstrukci, je lehký, snadno se s ním manipuluje, je rychle a jednoduše rozložitelný, nepromokavý. Tento stan bude sloužit jako zázemí pro pořadatelé obecních akcí a rovněž ho obec využije jako kryté místo v případě nepřízně počasí. Stany ve své podstatě prodlužují dobu pobytu návštěvníků na dílčích akcích, neboť zajišťují akceptovatelné podmínky a zázemí pro pořadatele i návštěvníky akcí.

Dovybavení klubovny a zázemí spolku – Sbor dobrovolných hasičů Lubno

Za účelem rozvoje spolku i seznámení občanů s činností sboru byla a je od samého počátku vyvíjena i čilá kulturní a sportovní požární činnost. Sbor se aktivně snaží udržet v členské základně co nejvíce členů. Proto se již několik let věnuje i výchově mladých hasičů a prohlubuje v nich znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. I z těchto důvodů bylo předmětem projektu dovybavení klubovny datovým projektorem a nástěnným projekčním plátnem. Díky této investici má spolek možnost realizovat kvalitní školení, semináře a prezentace nejen pro všechny členy sboru včetně mladých hasičů, ale i pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo pořízení i dvou nůžkových stanů, které poskytnou tolik potřebné zázemí členům spolku při organizaci požárních soutěží, včetně ochrany před nepřízni počasí během celého roku. Rovněž zajistí naprosto bezpečnou ochranu pro hasičské vybavení při účasti na soutěžích.