Sportovní den – SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s

V Metylovicích patřila poslední srpnová sobota roku 2021 sportu. Obec spolu se Sportovním klubem Metylovice uspořádala slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Oslavy začaly již ráno. Nejprve probíhala fotbalová utkání dětí, později se na hřišti představila i stará fotbalová garda, která sehrála utkání proti svým slovenským partnerům z Komi. Od 13 do 15 hodin si bylo možné prohlédnout zrekonstruované sportovní zázemí a v 16 hodin ho všichni přítomní slavnostně otevřeli za účasti a posvěcení prostor místním farářem Václavem Ganderou. Celý den se mohli návštěvníci zúčastnit řady soutěží v netradičních disciplínách místních spolků i slovenských partnerů. V podvečer zahrála kapela Elán revival KontraBand ze Slovenska, večer pak patřil taneční zábavě za doprovodu skupiny Krakatit. V průběhu večera program zpestřili členové SK Metylovice díky svým zábavným scénkám. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení 2 ks sady petanque, malých fotbalových braanek, přenosné odrazové sítě a částečně na nákladech za hudbu.

Ukončení prázdnin aneb pojďme si hrát a přitom si popovídáme, co jsme zažili v létě – SDH Lhotka

Poslední srpnovou sobotu uspořádal sbor dobrovolných hasičů ze Lhotky ve sportovním areálu Kuřín akci k ukončení letošních prázdnin. Byla zahájena od 14 hodin tradiční hasičskou soutěží „O putovní pohár starosty obce Lhotka“. Během soutěže i po ní si děti mohly užít spoustu zábavy při dovádění na skákacím hradu, střelbě z luku či vzduchovky, nebo si mohly nechat namalovat na obličej oblíbenou postavičku. Dále byly pro děti přichystány různé soutěže, jako například závody na chůdách, malování a míčové hry. Zkrátka nepřišli ani dospělí a senioři, pro které byl připraven zábavný kvíz o obci Lhotka a také obdrželi edukační materiály k péči o své zdraví. Přestože počasí příliš nepřálo, děti se „vyřádily“ naplno.  Zábavu bohužel ukončil požár seníku v obci, kde zasahovalo celkem  8 jednotek hasičů. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách pro děti a nájmu za zapůjčení atrakcí.

Budování zázemí pro knihovnu – Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Obsahem projektu bylo zhodnocení prostor bývalého zdravotního střediska, které se obec rozhodla využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byl pořízen celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih. Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor a promítací plátno. Tyto budou využívány jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Realizací projektu tak dostala místní knihovna dostatečné prostory pro svou činnost. Nové funkční a lepší prostory rovněž umožní jejich častější využití.

Zkvalitnění veřejných prostranství – Město Frýdlant nad Ostravicí

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení atraktivnosti a celkové kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství. V rámci projektu bylo pořízeno 30 ks laviček, kdy část z nich byla umístěna v zahradách Střediska sociálních služeb, které slouží pro procházky, cvičení a odpočinek klientů střediska, ale zároveň je mohou využívat k odpočinku a relaxaci i občané města. Další část laviček byla rozmístěna v oddychové zóně outdoorového volnočasového centra. Součástí projektu bylo rovněž pořízení elektronického infopanelu, který je umístěn na fasádě budovy městského úřadu na náměstí, a slouží k prezentaci akcí nejen města, ale i kulturního centra, knihovny a místních spolků. Online informace nejen o dění ve městě, ale i o turistických cílech, cyklotrasách a zdejších atrakcích využijí nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci města.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Efektivita v oblasti informací a bezpečnosti – Obec Malenovice

Obsahem projektu bylo pořízení elektronické úřední desky s dotykovým monitorem, která je umístěna na budově obecního úřadu. Jejím účelem je zlepšit a zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vyřešit problém nedostatečné kapacity zveřejňovaných informací stávající fyzické úřední desky. Další části projektu byl nákup 13 kusů výrazně kvalitnějších třívrstvých ochranných obleků pro výjezdovou jednotku JPO-V Malenovice, které zvýší bezpečnost a efektivitu práce členů výjezdové jednotky.

Modernizace a doplnění vybavení – Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění vybavení Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům knihovny, kina a kulturních akcí. Pořízením biblioboxu vyšlo kulturní centrum vstříc čtenářům, kteří pracují často do pozdních odpoledních či večerních hodin, a umožnilo jim tak vracet knihy tehdy, kdy se jim to hodí. Na většinu větších venkovních akcí pořádaných kulturním centrem bylo zapotřebí si půjčovat pivní sety, což bylo časově i finančně náročné. Zakoupením 20 ks nových pivních setů zajistilo centrum pro návštěvníky nejen větší komfort, ale zároveň i rozšířilo kapacitu hlediště. Pořízením interaktivního a dotykového LED informačního panelu došlo ke zvýšení informovanosti občanů o veškerých aktuálních informacích včetně programu kina, knihovny, centra, divadel a akcí. Panel rovněž dává prostor pro reklamu místních spolků a sdružení. Je umístěn ve foyer kulturního centra a je tak přístupný široké veřejnosti. Pro projekce letního kina bylo doposud hlediště vytvořeno z laviček, které byly nepohodlné a díky mohutné konstrukci i náročné na manipulaci. 100 ks nových polohovacích židlí mnohonásobně zvýšilo komfort návštěvníků a přilákalo i ty příznivce kina, kteří právě díky nepohodlnosti hlediště na představení nechodili. Nové židle umožní samozřejmě i lepší organizační manipulaci při přesunu na místo a při změně počasí. K dalšímu novému vybavení patří nůžkový a pneumatický stan. Tyto stany budou sloužit ke konání venkovních akcí centra a zajistí ochranu před ostrými slunečními paprsky či naopak neméně nepříjemnými kapkami deště. Výsledkem projektu je rozšíření kvality služeb poskytovaných Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí nejen občanům města, ale i všem příznivcům ve spádové oblasti na území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové vybavení v mateřském centru – Nenuda, z.s.

Díky projektu se mateřské centrum Nenuda rozšířilo o nové vybavení. Získalo tak nové stoly a židličky pro děti a sadu úžasných hraček pro zábavu a rozvoj malých dětí. Maminky budou určitě nadšené ze sady ortopedických pomůcek pro zdravý vývoj dětského chodidla, děti se nebudou moci odtrhnout od deformačních zrcadel a od magnetické tabule. Malí muzikanti doprovodí na nové hudební nástroje všechny písničky. Většina zakoupených hraček má sloužit k rozvoji hrubé motoriky a koordinace, zrakového vnímání, sociálních dovedností a logického myšlení. Napomáhají tak dětem k tvořivosti a rozvoji fantazie. Animátorky centra zase ocení nový videotelefon pro snadnou a bezpečnou komunikaci s příchozími návštěvníky. Součástí projektu je i nové bezkontaktní osvětlení, které zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod objektem. Dalším výsledkem projetu je zlepšení informovanosti veřejnosti o aktivitách spolku prostřednictvím vývěsky umístěné na fasádě objektu.

CB Family fest 2021 – Sbor Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rodinný festival se konal o víkendu 24-25.7.2021 v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n. O.  Byl výjimečný tím, že byl přizpůsoben všem věkovým generacím. Program pro děti obsahoval soutěže a hry, kreativní vyrábění, pro děti byly k dispozici nafukovací hrady, pískoviště, trampolína, autíčka na dálkové ovládání i malování na obličej.  Teenageři si zase mohli zahrát například volejbal, vyzkoušet slack lines, spike-ball. Oproti minulému ročníku přibyla i novinka – detektivní hra v rolích pod názvem Vražda v Devonshiru. Každý z účastníků si v této zábavné hře ve stylu Murder Mystery mohl vybrat, koho bude v příběhu představovat, zda známého detektiva Sherlocka Holmese či oběť, a jak přispěje ke zdárnému vyřešení vraždy. V podstatě každá generace si užila Archery game, tedy akční týmovou sportovní hru s opravdovými šípy (bezpečně zabalenými do molitanu). Místy to připomínalo scény z akčních filmů. Do období dětství vrátil mnohé rodiče nafukovací hrad určen pro dospělé. Starší návštěvníci ocenili petang či dvě zajímavá talk-show na téma vztahy. Celým festivalem provázel zpěvák Rišo Kralovič. Ve večerních hodinách vrcholila zábava díky Karaoke Show. Dobrá nálada, výtečné občerstvení včetně skvělé zmrzliny, hudba a organizace různorodých aktivit, to vše přitáhlo pozornost mnoha rodin z Frýdlantu n. O. a okolí. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pronájmu místa realizace akce a na Archery game.

Přátelské sportovní odpoledne – Klub seniorů Lhotka

V neděli 25.7.2021 se na sportovišti Kuřín ve Lhotce konalo sportovní odpoledne pod taktovkou Klubu seniorů Lhotka. Zúčastnilo se ho 65 občanů obce, mezi kterými nechyběli senioři, děti, ale i zástupci klubu žen a hasičů. Akce byla zaměřena na jednoduché pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. Hasiči a senioři vytvořili družstva, která si to rozdala v kuželkách. Vítězem utkání se stali senioři. Dále si pak jednotlivci každého věku ověřili své schopnosti v házení míčku na cíl, v lyžování na trávníku, v kuželkách, ve shazování plechovek či nošení míčku na pálce. Všichni soutěžící byli nakonec odměněni drobnými cenami. Součástí programu bylo také vylosování úspěšných luštitelů loňských a letošních křížovek. Po vyčerpávající sportovní činnosti se účastníci posilnili opečeným buřtem. Cílem akce bylo si nejen zasoutěžit, ale především se pobavit, a to se podařilo i díky počasí, které se odpoledne umoudřilo. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení nových kuželek, cenách pro soutěžící a drobném pohoštění.