Pomáháme uměním – Pavel Melotík

Studenti z Frýdlantu a okolí pomohli získat 13 650 korun pro Dětský domov Čeladná v rámci charitativního uměleckého projektu Pomáháme uměním. V průběhu listopadového workshopu pod vedením Anny Adamcové namalovali studenti ve věku od 13 do 20 let akrylovými barvami na plátno celkem 21 obrazů. Tyto se prodávaly na adventní vernisáži 11. prosince 2021 v klubovně Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Cílem projektu bylo vybrat částku 10 000 korun, což se povedlo nejen splnit, ale i překonat. Účastníci chtěli především ukázat mladým studentům, že skrze své talenty mohou pozitivně ovlivnit svět okolo sebe a pomoci druhým. I proto si vybrali, že výtěžek pošlou na Dětský domov Čeladná, kde pomůže potřebným. Jsme rádi, že měl projekt úspěch, že v mnoha domácnostech visí krásné nové obrazy a že jeho realizace byla pro dobrou věc. Projekt byl uskutečněn za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kteří se podíleli na nákladech za materiál jako jsou kvalitní barvy a plátna.

Výměna kulis ochotnického divadelního spolku „Sokol na prknech Metylovice“ – TJ Sokol Metylovice

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jednota Sokol Metylovice pořídila zbrusu nové kulisy pro svůj ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“. Nové kulisy jsou nyní lehké, variabilní a lehce se s nimi manipuluje. Díky tomu je nejen snadnější a rychlejší příprava jednotlivých představení, ale divadelní soubor tím zvýšil i svou mobilitu a může tak hostovat i v dalších obcích a městech regionu. Nové kulisy soubor poprvé naostro vyzkoušel na přestavení Dokonalá svatba, které mohli diváci zhlédnout ve čtyřech říjnových termínech. Situační komedie Robina Howdona v podání 7 členů divadelního spolku a pod taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy vyprodala hlediště sokolovny v Metylovicích. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně přispět na pořízení těchto kvalitních kulis, jež mají podstatný vliv na vnímání divadelního přestavení a celkový dojem z něj.

Vybavení skladu pro akci PS-8 cup – SDH Nová Ves

V rámci tohoto projektu si Sbor dobrovolných hasičů z Nové Vsi dovybavil zařízení pro pořádání akcí PS-8 cup. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na koupi výkonných fritéz pro přípravu nejen dětmi oblíbených hranolek a také na koupi přenosného světla nutného k osvětlení přípravy občerstvení v novém skladu vedle hasičské zbrojnice. Poprvé hasiči toto vybavení využili 25.9.2021, kdy se konal již 14. ročník tradičně netradiční soutěže PS-8 cup. Tato soutěž je určena nejen pro hasiče, ale rovněž pro veřejnost, která se účastní nejen jako diváci, ale také jako aktivní soutěžící. Soutěžilo se v areálu hasičské zbrojnice v netradičním požárním útoku s historickou stříkačkou PS-8, a to v různých převlecích. Proti sobě se postavily týmy složené z celých rodinných klanů, kolegů z firem nebo jen z přátel. Akce se letos zúčastnilo cca 80 závodníků, počet celkových návštěvníků akce byl kolem 200 lidí. Příjemnou atmosféru všem vytvořili hasiči nejen samotným programem, ale také skvělým občerstvením.

Den plný her pro děti aneb ukončení prázdnin -SK Nová Dědina z.s.

První sobota v září patřila na Nové Dědině především dětem, pro které spolek SK Nová Dědina uspořádal na antukovém hřišti den plný her. Od 10 hodin bylo více jako 30 dětí za doprovodu rodičů přivítáno písničkami a každé dítě dostalo kartičku k vyluštění tajenky. Na téměř 12 stanovištích v okolí hřiště byly schovány indicie, které děti musely najít a které jim měly pomoci správně vyluštit tajenku („Nová Dědina žije“). Za odměnu dostaly všechny zúčastněné děti hodnotné balíčky, kde našly např. plastelínu, bločky, svítící náramky, sladkosti aj. Samozřejmostí byly i dřevěné medaile za výdrž a statečnost. Program byl doplněn o další zábavné disciplíny – skákání v pytli, skok přes švihadlo, hod do plechovek, člunkový běh, malování na obličej a další. Největším překvapením byl pro děti však skákací hrad, od kterého mnohé z nich nebylo možné odtrhnout. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách pro děti a na nájmu za zapůjčení skákacího hradu.

Sportovní den – SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s

V Metylovicích patřila poslední srpnová sobota roku 2021 sportu. Obec spolu se Sportovním klubem Metylovice uspořádala slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Oslavy začaly již ráno. Nejprve probíhala fotbalová utkání dětí, později se na hřišti představila i stará fotbalová garda, která sehrála utkání proti svým slovenským partnerům z Komi. Od 13 do 15 hodin si bylo možné prohlédnout zrekonstruované sportovní zázemí a v 16 hodin ho všichni přítomní slavnostně otevřeli za účasti a posvěcení prostor místním farářem Václavem Ganderou. Celý den se mohli návštěvníci zúčastnit řady soutěží v netradičních disciplínách místních spolků i slovenských partnerů. V podvečer zahrála kapela Elán revival KontraBand ze Slovenska, večer pak patřil taneční zábavě za doprovodu skupiny Krakatit. V průběhu večera program zpestřili členové SK Metylovice díky svým zábavným scénkám. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení 2 ks sady petanque, malých fotbalových braanek, přenosné odrazové sítě a částečně na nákladech za hudbu.

Ukončení prázdnin aneb pojďme si hrát a přitom si popovídáme, co jsme zažili v létě – SDH Lhotka

Poslední srpnovou sobotu uspořádal sbor dobrovolných hasičů ze Lhotky ve sportovním areálu Kuřín akci k ukončení letošních prázdnin. Byla zahájena od 14 hodin tradiční hasičskou soutěží „O putovní pohár starosty obce Lhotka“. Během soutěže i po ní si děti mohly užít spoustu zábavy při dovádění na skákacím hradu, střelbě z luku či vzduchovky, nebo si mohly nechat namalovat na obličej oblíbenou postavičku. Dále byly pro děti přichystány různé soutěže, jako například závody na chůdách, malování a míčové hry. Zkrátka nepřišli ani dospělí a senioři, pro které byl připraven zábavný kvíz o obci Lhotka a také obdrželi edukační materiály k péči o své zdraví. Přestože počasí příliš nepřálo, děti se „vyřádily“ naplno.  Zábavu bohužel ukončil požár seníku v obci, kde zasahovalo celkem  8 jednotek hasičů. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách pro děti a nájmu za zapůjčení atrakcí.

Budování zázemí pro knihovnu – Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Obsahem projektu bylo zhodnocení prostor bývalého zdravotního střediska, které se obec rozhodla využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byl pořízen celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih. Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor a promítací plátno. Tyto budou využívány jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Realizací projektu tak dostala místní knihovna dostatečné prostory pro svou činnost. Nové funkční a lepší prostory rovněž umožní jejich častější využití.

Zkvalitnění veřejných prostranství – Město Frýdlant nad Ostravicí

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení atraktivnosti a celkové kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství. V rámci projektu bylo pořízeno 30 ks laviček, kdy část z nich byla umístěna v zahradách Střediska sociálních služeb, které slouží pro procházky, cvičení a odpočinek klientů střediska, ale zároveň je mohou využívat k odpočinku a relaxaci i občané města. Další část laviček byla rozmístěna v oddychové zóně outdoorového volnočasového centra. Součástí projektu bylo rovněž pořízení elektronického infopanelu, který je umístěn na fasádě budovy městského úřadu na náměstí, a slouží k prezentaci akcí nejen města, ale i kulturního centra, knihovny a místních spolků. Online informace nejen o dění ve městě, ale i o turistických cílech, cyklotrasách a zdejších atrakcích využijí nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci města.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Efektivita v oblasti informací a bezpečnosti – Obec Malenovice

Obsahem projektu bylo pořízení elektronické úřední desky s dotykovým monitorem, která je umístěna na budově obecního úřadu. Jejím účelem je zlepšit a zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vyřešit problém nedostatečné kapacity zveřejňovaných informací stávající fyzické úřední desky. Další části projektu byl nákup 13 kusů výrazně kvalitnějších třívrstvých ochranných obleků pro výjezdovou jednotku JPO-V Malenovice, které zvýší bezpečnost a efektivitu práce členů výjezdové jednotky.