Baškohrátky

Další červnovou akcí byl celodenní rodinný festival Baškohrátky, jehož patnáctý ročník byl tradičně na přehradě Baška, kde se sešlo 7 netradičních plavidel. Jejich vzájemné zápolení bylo stěžejní náplní dopoledne. Všechna plavidla byla již od pohledu perfektně promyšlená a propracovaná a slibovala kvalitní vzájemný souboj. Jejich zápolení spočívalo především v plavbě přehradou. Porota sestavená ze čtyř osob, mezi nimiž byla paní starostka Bašky, zástupce pořadatelského Bašťanského spolku a zároveň dětí, profesionální vodař oboru Technologie a hospodaření s vodou a zástupce diváků, hodnotila plavidla okem přísným a spravedlivým. Odpoledne, večer i noc pak patřily hudbě. Postupně se na pódiu vystřídaly kapely The Tap, Pink Floyd Forever, Elán KontraBand, Team Revival (SK), Roxette Tribute band, Xindl X a U2 revival. Během jejich výměny byla připravena ukázka parkurového umění. Kromě toho byla především pro děti po celý den k dispozici například herní zóna.

Posezení s cimbálovou muzikou

Na začátku června ve Lhotce oslavili akcí s názvem Posezení s cimbálovou muzikou již 86. výročí od založení národopisného souboru PILKY. V hlavním programu“ Jak šel čas“ vystoupil soubor PILKY s pásmem tanců a písní ze sběru zakladatele souboru V. Sochy. Hosty celého programu byli členové Valašského vojvody, nejmenší děti z Valášku z Kozlovic a Lisolette Rokyta, flétnistka světové úrovně. Na přípravě tohoto dne plného hudby a tance se podílely děti, maminky a členové souboru PILKY a všichni se výborně bavili až do pozdních nočních hodin.

Oslavy dne dětí a kácení máje v Pržně

Hasiči v obci Pržno pořádali Kácení máje, zároveň se slavil Mezinárodní den dětí a smažila se vaječina. V průběhu akce byla široké veřejnosti prezentovaná činnost spolku SDH Pržno, včetně činnosti mladých hasičů, ukázek hasičské techniky a prohlídka hasičské zbrojnice. Děti si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zaskákat na skákacím hradu. Kácení máje a smažení vaječiny bylo výbornou tečkou za touto akcí.

Turistický pochod „Po stopách partyzánů“

Poslední květnový víkend proběhl ve znamení turistiky. Akci s názvem „Po stopách partyzánů v Kunčicích p. O.“ přálo počasí a účast pořadatele mile překvapila, pochodu se zúčastnilo 154 příznivců turistiky, kteří si mohli zvolit 7 km, 15 km nebo 30 km trasu. V cíli na účastníky čekalo občerstvení a všichni se shodli, že se rádi této akce zúčastní opět příští rok.

Pouť hasičů v Malenovicích

Tato akce přilákala zástupce hasičů ze čtyř desítek okolních jednotek z okresu Frýdek-Místek a pozvání přijala i delegace z Polska a Slovenska. Po mši svaté v kostelíku na Borové pokračoval slavnostní průvod do restaurace, kde každý hasičský prapor dostal pamětní stuhu a bohaté občerstvení.

Výročí 110 založení SDH Staré Hamry

Jednalo se o celodenní akci, přátelské setkání hasičů místních, z okrsku Smrk a okolí, rodáků a občanů obce Staré Hamry a přilehlých obcí. Na programu byla slavnostní mše, svěcení praporu a předání nového zásahového vozidla. Program pro širokou veřejnost později pokračoval s cimbálovou muzikou, občerstvením a skákacím hradem pro děti.

 

Plackové hody aneb přátelské setkání Malobašťanů se všemi Bašťany

Další ročník plackových hodů proběhl v sobotu 7. 5. 2022 v Altánu na Malé Bašce. Na přípravách se podílelo od 7 hodiny ranní 17 místních občanů. Oškrábat 60 kg brambor, naloupat česnek, nakrájet cibuli, slaninu, špek, zkrátka připravit chutné těsto na bramboráky, bylo hlavní prioritou. První bramborové placky se začaly vydávat kolem oběda. Atraktivní pozorností celé akce byla především pro děti velká pirátská loď se skákací plochou, skluzavkami a interaktivními děly. Celý den se nesl v příjemné atmosféře a akce se zúčastnilo téměř 250 osob z Bašky a přilehlých obcí.

Den Země trochu jinak

Den Země trochu jinak byla povedená akce, která oslovila především malenovické rodiny s dětmi. Organizátoři akce vnímají oslavy Dne Země jako ideální příležitost k osvětě ochraně přírody a udržitelnosti chování člověka ve využívání přírodních zdrojů. Během sobotního odpoledne účastníci postupně pomalovali dle své fantazie staré vyřazené kontejnery ekologickými barvami. Hotové kontejnery jsou plné barev a obrázků a budou místním lidem sloužit jako originální sběrné nádoby. Celé odpoledne bylo také provázeno hrami pro děti, které vesele skotačily mezi pomalovanými kontejnery. Organizátoři taktéž děkují všem zúčastněným za přízeň a věří, že si u originálních kontejnerů každý vzpomene, že bychom se o naši Zemi měli starat a chránit ji.

Otevírání ondřejnických studánek

Protože se počasí v sobotu 23. 4. 2022 umoudřilo, mohly se konat naplánované akce pro veřejnost z programu v Beskydech to žije. Jednalo se o Otevírání ondřejnických studánek, které organizoval turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci s členy KČT Frýdlant n. O.

V pořadí již 21. ročník Otevírání ondřejnických studánek byl velmi úspěšný a zájem veřejnosti o tuto akci značný. Šest pohádkových stanovišť, po značené trase pod vrchol Ondřejníku, prověřilo malé návštěvníky v jejich znalostech a dovednostech. Krásné počasí přilákalo 331 dětí s jejich doprovody, ti se hemžili od restaurace Park, přes novou krásnou lesní stezku na Vyhlídce, až k roubence Ondřejníček. Po cestě potkaly děti u studánek, čerty, Sněhurku s trpaslíky, loupežníky, Karkulku, vodníky a skoro v cíli krásnou perníkovou chaloupku s hodnými ježibabami. V rámci akce se účastníci zapojili do sbírky pro nadační fond „Světluška“ a podpořili tak dobrou věc. Organizátoři akce všem děkují za hojnou účast a těší se na příští rok!

 

Masopust 2022

K oblíbeným kulturním akcím v Hodoňovicích bezesporu patří masopust, který proběhl poslední únorovou sobotu. Těšil se velké návštěvnosti – jak masek, tak zábavy chtivých hostů.

„Není divu, vždyť po dvouletém „kulturním půstu“ jsme se mohli pobavit tak, jak jsme tady zvyklí,“ vyhodnotila veselé dovádění masek nestorka Hodoňovického masopustu Ludmila Korousová. Maškary si vyprosily u představitelů obce právo „jíti dědinou“, což bylo stvrzeno slavnostní salvou, a průvod se mohl dát do pohybu. V jeho čele virbloval žandár do bubínku, dováděl všudypřítomný slaměný maskot masopustu, poletovala smrtka a do kroku hrála rázně dechová hudba Huťařka. Za ní táhli sobi na žebřiňáku ležící nebožku basu Klementinu, kde jí šli čestnou stráží čtyři v bílé oděná nevinná děvčata, ochraňována strážníky Veřejné bezpečnosti. Velebný pan s kostelníkem kráčeli za vozem spolu s králem Jiřím, jeho chotí a princátky. V průvodu bylo k vidění na padesát maškar, mezi nimi nechyběl medvěd, baba s nůší, Švejk na invalidním vozíku tlačeném paní Müllerovou, sněhulák, hejkal, cikánky, ženich s nevěstou, doktor s personálem, lehké děvy aj. Občerstvovací zastávky u stavení byly veselé, medvěd tancoval s paní domácí, chasa rozverná.

Před Hostincem U Čendy pak proběhl parodující obřad pochování basy, ve kterém velebný pán neopomenul vyzdvihnout zásluhy zesnulé basy Klementiny, ale vzal si do hledáčku i hříchy obecní vrchnosti, díky nimž je na hodoňovický lid pozapomínáno… Za zvuků smutečního marše byla se vší poctou Klementina uložena do hrobu, s ní tam skončil i koronavirus, který tížil smrtku na zádech. Ta pak sama utekla z tohoto smutečního shromáždění a lidé se začali veselit a tancovat! A užívali si s maškarami této volnosti před hostincem, kde bylo možné se také občerstvit různými dobrotami. Nechyběl tady ani pan František s flašinetem, který dodával starodávný ráz celému dění.

Sál hostince praskal ve švech, když na parketě začal svoji hudební a taneční produkci soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Při výtečném masopustním guláši, čepovaném radegastu či štamprli nějakého ostřejšího moku zábava gradovala. Zpestřením byla jistě dražba smutečního věnce basy Klementiny, kdy získaný finanční obnos věnoval jeho majitel Karel Ondruch na Dětský den v Hodoňovicích.