Urychlení sklizně na farmě – Ivan Kahánek

  • Příjemce dotace: Ivan Kahánek
  • Místo realizace: Metylovice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2020/2021
  • Výše dotace: 138 000 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Cílem projektu bylo zvýšení přepravní kapacity farmy, a tím celkové urychlení sklizňových a jiných agrotechnických postupů v průběhu roku na rodinné farmě v Metylovicích. Za tímto účelem farma pořídila nový návěs o nosnosti 10 tun. Návěs je agregován za vlastní traktor a nahradil starší poruchové přívěsy s nižší kapacitou. Hlavními důvody investice bylo zrychlení sklizně, snížení poškození hlíz při přepravě a vykládce zadním hydraulickým čelem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Farma, která je zaměřena zejména na produkci brambor, obilovin, pícnin a chov masného skotu, díky projektu modernizovala stávající technické vybavení a zvýšila tak konkurenceschopnost v regionu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *