Technická inovace v živočišné výrobě – Leoš Řezníček

  • Příjemce dotace: Leoš Řezníček
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2020-2021
  • Výše dotace: 177 000 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Předmětem projektu bylo pořízení nového zemědělského stroje do živočišné výroby, a to zadní žací lišty. Nová žací lišta nahradila tu 14 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz. Pořízená lišta slouží pro zajištění krmení pro dobytek – výrobu sena a senáží, má širší pracovní záběr oproti staré liště a zvyšuje tak efektivitu práce, snižuje množství pojezdů po poli a celkové množství spotřebovaných PHM. Realizací projektu došlo k technické inovaci zemědělských strojů do živočišné výroby, ke zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *