Rozšíření materiálně-technického zázemí – Bašťanský spolek

  • Příjemce dotace: Bašťanský spolek
  • Místo realizace: Baška
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 271 040 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Spolek samostatně pořádající nebo spolu pořádající s obcí Baška různé kulturní, sportovní a hudební akce v průběhu celého roku, potřeboval rozšířit v rámci své činnosti potřebné materiálně-technické zázemí umožňující konání těchto akcí. Konkrétně se jednalo o dva mobilní stany umožňující na akcích open-air zajistit chráněný prostor pro pořadatele, účinkující a návštěvníky v rámci doprovodných programů akcí. Pro zajištění kvalitního ozvučení větších akcí byla v rámci projektu pořízena i zvuková aparatura. Ta se skládá ze dvou kusů aktivních subwooferů včetně příslušenství a dvou kusů aktivních reproduktorů včetně příslušenství. Doposud si spolek musel dané vybavení pronajímat, což neúměrně zvyšovalo náklady. Vzhledem k počtu pořádaných akcí a poměrně dlouhé životnosti stanu i aparatury je jednoznačně ekonomicky efektivnější mít toto materiálně-technické zázemí vlastní. Díky tomu se spolku sníží náklady na každou jednotlivou pořádanou akci. Uspořené prostředky tak mohou investovat do kvalitnějšího programu, případně úspora umožní neúměrně nenavyšovat vstupné pokrývající nutné náklady akcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *