Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe – Základní škola Čeladná

  • Příjemce dotace: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
  • Místo realizace: Čeladná
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Doba realizace: 2022
  • Výše dotace: 341 160 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do přírodovědné učebny se zaměřením na přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Čeladná. V posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních a vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků a pedagogů. Moderní a vzdělávací technologie a názorné praktické ukázky jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je již nutností je při výuce maximálně využívat. Stejně je tomu i v přírodovědných předmětech. Do doby realizace projektu se tyto předměty vyučovaly na škole v zastaralé učebně, kde chybělo velké množství materiálně didaktických prostředků a přírodovědných modelů.  Nové praktické ukázky 3D modelů usnadní žákům pochopení probírané látky a podpoří jejich představivost. Pořízené akvárium a terárium do učebny bude využíváno s cílem živé prezentace fauny a flóry, pozorování drobných živočichů a rovněž aktivní péče o něj přispěje k pochopení zákonitostí přírody a procesů v ní. Součástí projektu je i pořízení interaktivní tabule, která umožní přehledně zobrazit všechny potřebné informace. Je snadno ovladatelná dotykem a lze zde rychle měnit obsah výuky dle potřeby.

Nové vybavení učebny tak přispěje výrazným způsobem ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, pedagogové budou moci ve výuce využívat metody, postupy a prezentace, které aktivně zapojí žáky a budou podněcovat zájem žáků o vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *