Nové luční válce na bio farmě v Beskydech – Ing. Oldřich Menšík

  • Příjemce dotace: Ing. Oldřich Menšík
  • Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2018-2020
  • Výše dotace: 297 000 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Hospodaření v režimu ekologického zemědělství v živočišné výrobě pro bio farmu Menšík znamená, že se  zvířata během pastevní sezóny v maximální možné míře volně pasou v ohradách. Pastva skotu, především mladších kategorií do dvou let, je ovšem organizačně náročná a je třeba průběžně udržovat a vylepšovat travní porosty, aby bylo možné vyprodukovat kvalitní krmivo pro chovaný skot. K tomu má dopomoci i nově pořízená kombinace prutových bran se speciálními lučními válci, která zvyšuje produktivitu práce, snižuje energetickou náročnost (spotřebu nafty) a má dlouhodobý příznivý dopad na kvalitu trvalých travních porostů. Navíc je tato kombinace kompatibilní se sečkou, což umožňuje šetrný a rychlý přísev trav při jednom přejezdu pozemku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *