Zvýšení kvality zázemí pro spolkovou činnost – Sbor dobrovolných hasičů Ostravice

  • Příjemce dotace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostravice
  • Místo realizace: Ostravice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 51 960 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Cílem projektu bylo zvýšení kvality zázemí pro spolkovou činnost, konkrétně se jednalo o dovybavení klubovny spolku a pořízení nového vybavení pro členy spolku. V klubovně se pravidelně scházejí členové sboru, často se zde promítají průběhy soutěží, představují nové možnosti v požárním sportu, organizují pravidelná školení a soutěže. Klubovna je zastaralá, bez audiovizuálního vybavení, pro školení a promítání novinek si museli členové techniku pronajímat. Spolku doposud chyběla nejen projekční technika k organizaci setkávání členů, ale rovněž prostředí klubovny bylo nevyhovující a nekomfortní. Projekt konkrétně řešil pořízení dataprojektoru, projekčního plátna, notebooku, stolu pro 10 lidí a židlí v počtu 10 ks. Součástí projektu bylo pořízení i dvou komod k ukládání písemností a pohárů spolku. Vznikl tak moderně vybavený prostor sloužící nejen ke sdílení potřebných informací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *