Investice do mladé farmy – Michal Pavlica

  • Příjemce dotace: Michal Pavlica
  • Místo realizace: Pstruží
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2019/2020
  • Výše dotace: 70 000 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Mulčovač, který byl v rámci projektu pořízen, žadatel využívá k ošetřování trvalých travních porostů. Tráva se nemusí shrabovat, zůstává ležet na trávníku, kde působí jako hnojivo. Jedná se o ekologický způsob údržby trvalých travních porostů. Pořízením tohoto stroje se výrazně zefektivní, konkrétně tedy usnadní a zrychlí výkon této činnosti. Realizace projektu tak povede k rozvoji zemědělského podniku v oblasti rostlinné i živočišné výroby, podpoří životaschopnost a konkurenceschopnost farmy mladého zemědělce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *