Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy

  • Příjemce dotace: MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Doba realizace: 06/2015-12/2018
  • Výše dotace: 4 045 506 Kč
  • Projekt MAS-FB: Ano
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. získala finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního program v rámci specifického cíle 4.2 na realizaci projektu Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy. Provozní 95 % dotace činí 4,7 mil. Kč na období od poloviny roku 2015 do konce roku 2018.

Předmětem projektu je zajištění kvalitnějších podmínek pro výkon činností kanceláře MAS. Z projektu budou spolufinancovány především aktivity spojené s přípravou a realizaci výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů a realizaci vzdělávacích seminářů.

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. s ohledem na naplňování místních potřeb obyvatel a subjektů působících na území MAS za účelem zvýšení kvality jejich života.

V rámci projektu bude kancelář MAS vyhlašovat výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. V průběhu těchto výzev budou zájemci o dotaci proškoleni v rámci pravidelných vzdělávacích seminářů.

Více sledujte v sekci Aktuální akce a Aktuální výzvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *