Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy II

  • Příjemce dotace: MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s.
  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Doba realizace: 1/2019-12/2023
  • Výše dotace: 7 081 081 Kč
  • Projekt MAS-FB: Ano
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. získala finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního program v rámci specifického cíle 4.2 na realizaci projektu Administrace a řízení MAS Frýdlantsko – Beskydy II (regostrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011611). Provozní 95 % dotace činí cca 7 mil. Kč na období 01.01.2019-31.12.20123. Jedná se o navazující projekt již zrealizovaného projektu, který byl ukončen k 31.12.2018.

Cílem projektu je zajistit funkční a efektivní řídící a administrativní činnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy v letech 2019 – 2023 pro hladký průběh realizace SCLLD.

Předmětem projektu je zajištění kvalitnějších podmínek pro výkon činností kanceláře MAS. Z projektu budou spolufinancovány především aktivity spojené s přípravou a realizaci výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů a realizaci vzdělávacích seminářů.

V rámci projektu bude kancelář MAS vyhlašovat výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. V průběhu těchto výzev budou zájemci o dotaci proškoleni v rámci pravidelných vzdělávacích seminářů.

Více sledujte v sekci Aktuální akce a Aktuální výzvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *