Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Přepravník ovcí a skotu pro horskou ekofarmu – Jiří Krpeš

Předmětem projektu byl nákup dvounápravového přepravníku ovcí a skotu. Přepravník  je  vybaven skladatelným patrem, který umožňuje přepravu ovcí nad sebou. Po rozložení patra je možné převážet i skot. Tento prostředek farma využívá pro nákup a prodej zvířat na jatka nebo přímo koncovému zákazníkovi, ve velké míře pak k převozu zvířat na vzdálenější pastviny. Rovněž je používán k dopravě zvířat na elitní trhy za účelem klasifikace plemenných zvířat a v případě transportu zvířat z bezpečnostních důvodů.

Výuku školáků ve Starých Hamrech obohatila nová jazyková laboratoř

V rámci projektu byla ve škole vybudována nová jazyková laboratoř, ve které byly provedeny drobné stavební úpravy, pořízeny nové žákovské stoly, počítače s LCD monitorem, audio převodníkem a odolnými sluchátky s mikrofonem. Pracoviště učitele bylo vybaveno dotykovým monitorem, audiovizuální technikou a rozšířeno o interaktivní dataprojektor a tabuli.  Ve škole byla dále zajištěna konektivita a zřízen bezbariérový přístup prostřednictvím schodolezu a bezbariérového sociální zázemí. Jazyková učebna tak nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.