TÁBORY BESKYDY – spojujeme děti a přírodu – ”Žijeme naplno”

Spolek „Žijeme naplno“ se zabývá organizací, přípravou a vedením tradičních letních táborů v Beskydech, které svou polohou, zaměřením a programem rozvíjí všestranné dovednosti dětí a učí je, jak se chovat k lesu, k přírodě a okolí. Hlavní požadavek je kladen na zachování rázu opravdového, tradičního, stanového tábora v přírodě, bez vymožeností moderní doby, jako jsou chatky, zděné budovy, elektřina či připojení k internetu. Během prázdnin se táborů účastní okolo 400 osob v rámci 14denních turnusů. Během roku spolek organizuje i další jednodenní i vícedenní akce. Cílem projektu bylo zkvalitněni podmínek pro členy tábora, a to pořízením 40 kusů kvalitních stanových celt, pod kterými děti tráví celé prázdniny. Doposud používané stanové celty byly během letních táborů vystavovány dešti, slunci a větru, což se podepsalo na jejich stavu. Na mnohých je  patrné opotřebení, utržené vázání a očka na provázek. Celty navíc časem ztrácejí vodě odolnost a do stanů  zatéká. Tím se ničí i další vybavení stanu jako jsou matrace a postele. Nové celty jsou ušité na míru podsadovým stanům, jsou vodě odolné, s kvalitním šněrováním. Modernizace stanových celt zajistí bezpečný a zdravý pobyt dětí na letních táborech. Projekt významně přispívá k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže, zajistí pokračování dlouholeté tradice stanových táborů a nasměruje mnoho dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke sportu. Zároveň jsou tábory jedno z mála míst, kde mají děti možnost spolupracovat a rozvíjet se vedle dětí, které jsou věkově rozdílné. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a podporují celkový rozvoj osobnosti dětí a mládeže.

Rekonstrukce sociálního zázemí – Základní škola Staré Hamry

Předmětem projektu byla rekonstrukce sociálního zázemí pro žáky Základní školy Staré Hamry. Původní sociální zázemí bylo již ve špatném stavu, vodoinstalace a odpady nevyhovovaly současným normám, vzhledem ke stáří instalace docházelo ke zvýšenému počtu poruch. Opravy se tak staly nerentabilní. Obsahem rekonstrukce sociálního zařízení byly stavební úpravy související s celkovou rekonstrukcí nevyhovujícího sociálního zařízení v obou podlažích školy a zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor. V rámci projektu byly vybourány zárubně a dlažby, odsekány stávající obklady stěn, demontovány zařizovací předměty a veškerá sanitární zařízení. Nově byly osazeny zárubně a dveře s úpravou pro bezbariérové používání, provedeny opravy omítek stropů a stěn včetně výmalby, opravy nátěrů radiátorů, položena nová dlažba a obklady. Nově byly dodány a osazeny klozety, umyvadla, pisoáry včetně baterií, upraveny rozvody vody a kanalizace. V sociálním zařízení ve druhém podlaží byl navíc vytvořen sprchový kout, který ve škole citelně chyběl. Rovněž byly provedeny úpravy elektroinstalace pro úpravu osvětlení a úpravy vypínačů a rozvodů po demontáži starých a osazení nových zárubní. Očekávaným přínosem je především zvýšení hygienického standardu pro 21. století.

Rozmetadlo statkových hnojiv – Jiří Krpeš

Farma žadatele se zaměřuje na chov ovcí a masného skotu v režimu ekologického zemědělství. V hřebenových partiích Starých Hamer žadatel chová původní valašské ovce, ale také plemenné ovce romney marsh a křížence masných plemen. Produkuje plemenné beránky a jehnice, jatečná jehňata i jehňata na výpas. Rovněž zpracovává ovčí vlnu a prodává vyčiněné ovčí kožešiny. Chov zvířat na venkovním zimovišti produkuje každoročně velké množství hnoje, které je potřeba po zrání na polním uložišti rozvážet po loukách a zajišťovat tak travním porostům dostatečný přísun živin. Využívání starého rozmetadla se ukázalo být nehospodárné z důvodů častých a nákladných oprav, proto byl předmětem projektu nákup nového jednonápravového rozmetadla statkového hnoje o nosnosti do 4,5 tuny. Rozmetadlo je vybaveno zadním rozmetacím ústrojím s mechanickým pohonem podlahového dopravníku. Rovněž k výbavě stroje patří vzduchové brzdy a kardanový hřídel pro připojení k traktoru. Výsledkem projektu je modernizace a zvýšení efektivity při nakládání se statkovými hnojivy v rámci provozu ekofarmy.

Bubnový žací stroj – JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo

Zemědělské družstvo ve Starých Hamrech se rozhodlo modernizovat svou zemědělskou techniku, která se používá při hospodaření farmy na travních porostech (kosení).  Za podpory dotace z Programu rozvoje venkova družstvo pořídilo nový žací bubnový stroj s nízkou energetickou náročností a se záběrem 2,7 m.  Ten ve své práci nahradil stávající techniku, která je již nevýkonná, poruchová a finančně nákladná. Výsledkem projektu je tak kvalitní zajištění krmivové základny a zlepšení údržby travních porostů, snížení provozních nákladů farmy a zvýšení produktivity práce, což pozitivně ovlivní celkovou ekonomiku farmy.

 

Výročí 110 založení SDH Staré Hamry

Jednalo se o celodenní akci, přátelské setkání hasičů místních, z okrsku Smrk a okolí, rodáků a občanů obce Staré Hamry a přilehlých obcí. Na programu byla slavnostní mše, svěcení praporu a předání nového zásahového vozidla. Program pro širokou veřejnost později pokračoval s cimbálovou muzikou, občerstvením a skákacím hradem pro děti.

 

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Přepravník ovcí a skotu pro horskou ekofarmu – Jiří Krpeš

Předmětem projektu byl nákup dvounápravového přepravníku ovcí a skotu. Přepravník  je  vybaven skladatelným patrem, který umožňuje přepravu ovcí nad sebou. Po rozložení patra je možné převážet i skot. Tento prostředek farma využívá pro nákup a prodej zvířat na jatka nebo přímo koncovému zákazníkovi, ve velké míře pak k převozu zvířat na vzdálenější pastviny. Rovněž je používán k dopravě zvířat na elitní trhy za účelem klasifikace plemenných zvířat a v případě transportu zvířat z bezpečnostních důvodů.

Výuku školáků ve Starých Hamrech obohatila nová jazyková laboratoř

V rámci projektu byla ve škole vybudována nová jazyková laboratoř, ve které byly provedeny drobné stavební úpravy, pořízeny nové žákovské stoly, počítače s LCD monitorem, audio převodníkem a odolnými sluchátky s mikrofonem. Pracoviště učitele bylo vybaveno dotykovým monitorem, audiovizuální technikou a rozšířeno o interaktivní dataprojektor a tabuli.  Ve škole byla dále zajištěna konektivita a zřízen bezbariérový přístup prostřednictvím schodolezu a bezbariérového sociální zázemí. Jazyková učebna tak nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.