3.ročník memoriálu Jardy Filipce

Další únorovou akcí byl 3. ročník memoriálu Jardy Filipce, který se konal dne 24.2.2024. Bohužel tuto akci ovlivnily sněhové podmínky do té míry, že původně plánované disciplíny, a to lyžařský závod pro děti ve slalomu a následně odpolední běžkařský závod pro mladistvé a dospělé v několika kategoriích, musely být nahrazeny novými disciplínami. Byl zvolen indiánský běh na Švarnou Hanku, kde došlo ke vzpomínce na zakladatele spolu, Jardu Filipce, dále zde proběhl turnaj v deskových hrách a ping pongu. Indiánský běh znamenal běh v páru se svázanými nohami, běh po slepu. Všichni účastnící si náhradní disciplíny hodně užili. I přes nepřízeň počasí měla akce hojnou účast.

Starohamerský kotlík a Starohamerský drvař

V sobotu 12.8. se konala soutěž ve vaření guláše s názvem Starohamerský kotlík a zároveň probíhala soutěž v dřevorubeckých disciplínách. Do soutěže o nejlepší guláš se přihlásilo 14 týmů ze Starých Hamer, Bílé, Ostravice a okolí. Do soutěže v dřevorubeckých disciplínách se přihlásilo 5 soutěžících ze Starých Hamer a Bílé. Po této soutěži došlo k soutěži přibližování s koňmi a soutěž koňských spřežení. Poté byly hodnoceny guláše jednotlivých týmů a zvítězil tým ze Starých Hamer. Hosté mohli dále zhlédnout lesnickou a zemědělskou techniku.

Oslava výročí kostela sv. Jindřicha a pomníku Maryčky Magdonové

Tato krásná akce připomínala 160. výročí kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech a zároveň byla připomenutí 90 let od odhalení pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech. Hlavním cílem a myšlenkou tohoto setkání bylo připomenutí a poděkování starším generacím a jejich kulturní minulosti. Akce byla zahájena slavnostní mší svatou, byly vyrobeny upomínkové předměty s Maryčkou Magdonovou, proběhl také koncert moravských učitelů v kostele. Toto milé setkání s občerstvením na závěr bylo pěkným zpestřením společenského života ve Starých Hamrech.

TÁBORY BESKYDY – spojujeme děti a přírodu – ”Žijeme naplno”

Spolek „Žijeme naplno“ se zabývá organizací, přípravou a vedením tradičních letních táborů v Beskydech, které svou polohou, zaměřením a programem rozvíjí všestranné dovednosti dětí a učí je, jak se chovat k lesu, k přírodě a okolí. Hlavní požadavek je kladen na zachování rázu opravdového, tradičního, stanového tábora v přírodě, bez vymožeností moderní doby, jako jsou chatky, zděné budovy, elektřina či připojení k internetu. Během prázdnin se táborů účastní okolo 400 osob v rámci 14denních turnusů. Během roku spolek organizuje i další jednodenní i vícedenní akce. Cílem projektu bylo zkvalitněni podmínek pro členy tábora, a to pořízením 40 kusů kvalitních stanových celt, pod kterými děti tráví celé prázdniny. Doposud používané stanové celty byly během letních táborů vystavovány dešti, slunci a větru, což se podepsalo na jejich stavu. Na mnohých je  patrné opotřebení, utržené vázání a očka na provázek. Celty navíc časem ztrácejí vodě odolnost a do stanů  zatéká. Tím se ničí i další vybavení stanu jako jsou matrace a postele. Nové celty jsou ušité na míru podsadovým stanům, jsou vodě odolné, s kvalitním šněrováním. Modernizace stanových celt zajistí bezpečný a zdravý pobyt dětí na letních táborech. Projekt významně přispívá k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže, zajistí pokračování dlouholeté tradice stanových táborů a nasměruje mnoho dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke sportu. Zároveň jsou tábory jedno z mála míst, kde mají děti možnost spolupracovat a rozvíjet se vedle dětí, které jsou věkově rozdílné. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a podporují celkový rozvoj osobnosti dětí a mládeže.

Rekonstrukce sociálního zázemí – Základní škola Staré Hamry

Předmětem projektu byla rekonstrukce sociálního zázemí pro žáky Základní školy Staré Hamry. Původní sociální zázemí bylo již ve špatném stavu, vodoinstalace a odpady nevyhovovaly současným normám, vzhledem ke stáří instalace docházelo ke zvýšenému počtu poruch. Opravy se tak staly nerentabilní. Obsahem rekonstrukce sociálního zařízení byly stavební úpravy související s celkovou rekonstrukcí nevyhovujícího sociálního zařízení v obou podlažích školy a zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor. V rámci projektu byly vybourány zárubně a dlažby, odsekány stávající obklady stěn, demontovány zařizovací předměty a veškerá sanitární zařízení. Nově byly osazeny zárubně a dveře s úpravou pro bezbariérové používání, provedeny opravy omítek stropů a stěn včetně výmalby, opravy nátěrů radiátorů, položena nová dlažba a obklady. Nově byly dodány a osazeny klozety, umyvadla, pisoáry včetně baterií, upraveny rozvody vody a kanalizace. V sociálním zařízení ve druhém podlaží byl navíc vytvořen sprchový kout, který ve škole citelně chyběl. Rovněž byly provedeny úpravy elektroinstalace pro úpravu osvětlení a úpravy vypínačů a rozvodů po demontáži starých a osazení nových zárubní. Očekávaným přínosem je především zvýšení hygienického standardu pro 21. století.

Rozmetadlo statkových hnojiv – Jiří Krpeš

Farma žadatele se zaměřuje na chov ovcí a masného skotu v režimu ekologického zemědělství. V hřebenových partiích Starých Hamer žadatel chová původní valašské ovce, ale také plemenné ovce romney marsh a křížence masných plemen. Produkuje plemenné beránky a jehnice, jatečná jehňata i jehňata na výpas. Rovněž zpracovává ovčí vlnu a prodává vyčiněné ovčí kožešiny. Chov zvířat na venkovním zimovišti produkuje každoročně velké množství hnoje, které je potřeba po zrání na polním uložišti rozvážet po loukách a zajišťovat tak travním porostům dostatečný přísun živin. Využívání starého rozmetadla se ukázalo být nehospodárné z důvodů častých a nákladných oprav, proto byl předmětem projektu nákup nového jednonápravového rozmetadla statkového hnoje o nosnosti do 4,5 tuny. Rozmetadlo je vybaveno zadním rozmetacím ústrojím s mechanickým pohonem podlahového dopravníku. Rovněž k výbavě stroje patří vzduchové brzdy a kardanový hřídel pro připojení k traktoru. Výsledkem projektu je modernizace a zvýšení efektivity při nakládání se statkovými hnojivy v rámci provozu ekofarmy.

Bubnový žací stroj – JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo

Zemědělské družstvo ve Starých Hamrech se rozhodlo modernizovat svou zemědělskou techniku, která se používá při hospodaření farmy na travních porostech (kosení).  Za podpory dotace z Programu rozvoje venkova družstvo pořídilo nový žací bubnový stroj s nízkou energetickou náročností a se záběrem 2,7 m.  Ten ve své práci nahradil stávající techniku, která je již nevýkonná, poruchová a finančně nákladná. Výsledkem projektu je tak kvalitní zajištění krmivové základny a zlepšení údržby travních porostů, snížení provozních nákladů farmy a zvýšení produktivity práce, což pozitivně ovlivní celkovou ekonomiku farmy.

 

Výročí 110 založení SDH Staré Hamry

Jednalo se o celodenní akci, přátelské setkání hasičů místních, z okrsku Smrk a okolí, rodáků a občanů obce Staré Hamry a přilehlých obcí. Na programu byla slavnostní mše, svěcení praporu a předání nového zásahového vozidla. Program pro širokou veřejnost později pokračoval s cimbálovou muzikou, občerstvením a skákacím hradem pro děti.

 

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.