Otevírání ondřejnických studánek

Protože se počasí v sobotu 23. 4. 2022 umoudřilo, mohly se konat naplánované akce pro veřejnost z programu v Beskydech to žije. Jednalo se o Otevírání ondřejnických studánek, které organizoval turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci s členy KČT Frýdlant n. O.

V pořadí již 21. ročník Otevírání ondřejnických studánek byl velmi úspěšný a zájem veřejnosti o tuto akci značný. Šest pohádkových stanovišť, po značené trase pod vrchol Ondřejníku, prověřilo malé návštěvníky v jejich znalostech a dovednostech. Krásné počasí přilákalo 331 dětí s jejich doprovody, ti se hemžili od restaurace Park, přes novou krásnou lesní stezku na Vyhlídce, až k roubence Ondřejníček. Po cestě potkaly děti u studánek, čerty, Sněhurku s trpaslíky, loupežníky, Karkulku, vodníky a skoro v cíli krásnou perníkovou chaloupku s hodnými ježibabami. V rámci akce se účastníci zapojili do sbírky pro nadační fond „Světluška“ a podpořili tak dobrou věc. Organizátoři akce všem děkují za hojnou účast a těší se na příští rok!

 

Pomáháme uměním – Pavel Melotík

Studenti z Frýdlantu a okolí pomohli získat 13 650 korun pro Dětský domov Čeladná v rámci charitativního uměleckého projektu Pomáháme uměním. V průběhu listopadového workshopu pod vedením Anny Adamcové namalovali studenti ve věku od 13 do 20 let akrylovými barvami na plátno celkem 21 obrazů. Tyto se prodávaly na adventní vernisáži 11. prosince 2021 v klubovně Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Cílem projektu bylo vybrat částku 10 000 korun, což se povedlo nejen splnit, ale i překonat. Účastníci chtěli především ukázat mladým studentům, že skrze své talenty mohou pozitivně ovlivnit svět okolo sebe a pomoci druhým. I proto si vybrali, že výtěžek pošlou na Dětský domov Čeladná, kde pomůže potřebným. Jsme rádi, že měl projekt úspěch, že v mnoha domácnostech visí krásné nové obrazy a že jeho realizace byla pro dobrou věc. Projekt byl uskutečněn za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kteří se podíleli na nákladech za materiál jako jsou kvalitní barvy a plátna.

Vybavení skladu pro akci PS-8 cup – SDH Nová Ves

V rámci tohoto projektu si Sbor dobrovolných hasičů z Nové Vsi dovybavil zařízení pro pořádání akcí PS-8 cup. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na koupi výkonných fritéz pro přípravu nejen dětmi oblíbených hranolek a také na koupi přenosného světla nutného k osvětlení přípravy občerstvení v novém skladu vedle hasičské zbrojnice. Poprvé hasiči toto vybavení využili 25.9.2021, kdy se konal již 14. ročník tradičně netradiční soutěže PS-8 cup. Tato soutěž je určena nejen pro hasiče, ale rovněž pro veřejnost, která se účastní nejen jako diváci, ale také jako aktivní soutěžící. Soutěžilo se v areálu hasičské zbrojnice v netradičním požárním útoku s historickou stříkačkou PS-8, a to v různých převlecích. Proti sobě se postavily týmy složené z celých rodinných klanů, kolegů z firem nebo jen z přátel. Akce se letos zúčastnilo cca 80 závodníků, počet celkových návštěvníků akce byl kolem 200 lidí. Příjemnou atmosféru všem vytvořili hasiči nejen samotným programem, ale také skvělým občerstvením.

Den plný her pro děti aneb ukončení prázdnin -SK Nová Dědina z.s.

První sobota v září patřila na Nové Dědině především dětem, pro které spolek SK Nová Dědina uspořádal na antukovém hřišti den plný her. Od 10 hodin bylo více jako 30 dětí za doprovodu rodičů přivítáno písničkami a každé dítě dostalo kartičku k vyluštění tajenky. Na téměř 12 stanovištích v okolí hřiště byly schovány indicie, které děti musely najít a které jim měly pomoci správně vyluštit tajenku („Nová Dědina žije“). Za odměnu dostaly všechny zúčastněné děti hodnotné balíčky, kde našly např. plastelínu, bločky, svítící náramky, sladkosti aj. Samozřejmostí byly i dřevěné medaile za výdrž a statečnost. Program byl doplněn o další zábavné disciplíny – skákání v pytli, skok přes švihadlo, hod do plechovek, člunkový běh, malování na obličej a další. Největším překvapením byl pro děti však skákací hrad, od kterého mnohé z nich nebylo možné odtrhnout. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách pro děti a na nájmu za zapůjčení skákacího hradu.

Zkvalitnění veřejných prostranství – Město Frýdlant nad Ostravicí

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení atraktivnosti a celkové kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství. V rámci projektu bylo pořízeno 30 ks laviček, kdy část z nich byla umístěna v zahradách Střediska sociálních služeb, které slouží pro procházky, cvičení a odpočinek klientů střediska, ale zároveň je mohou využívat k odpočinku a relaxaci i občané města. Další část laviček byla rozmístěna v oddychové zóně outdoorového volnočasového centra. Součástí projektu bylo rovněž pořízení elektronického infopanelu, který je umístěn na fasádě budovy městského úřadu na náměstí, a slouží k prezentaci akcí nejen města, ale i kulturního centra, knihovny a místních spolků. Online informace nejen o dění ve městě, ale i o turistických cílech, cyklotrasách a zdejších atrakcích využijí nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci města.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Modernizace a doplnění vybavení – Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění vybavení Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům knihovny, kina a kulturních akcí. Pořízením biblioboxu vyšlo kulturní centrum vstříc čtenářům, kteří pracují často do pozdních odpoledních či večerních hodin, a umožnilo jim tak vracet knihy tehdy, kdy se jim to hodí. Na většinu větších venkovních akcí pořádaných kulturním centrem bylo zapotřebí si půjčovat pivní sety, což bylo časově i finančně náročné. Zakoupením 20 ks nových pivních setů zajistilo centrum pro návštěvníky nejen větší komfort, ale zároveň i rozšířilo kapacitu hlediště. Pořízením interaktivního a dotykového LED informačního panelu došlo ke zvýšení informovanosti občanů o veškerých aktuálních informacích včetně programu kina, knihovny, centra, divadel a akcí. Panel rovněž dává prostor pro reklamu místních spolků a sdružení. Je umístěn ve foyer kulturního centra a je tak přístupný široké veřejnosti. Pro projekce letního kina bylo doposud hlediště vytvořeno z laviček, které byly nepohodlné a díky mohutné konstrukci i náročné na manipulaci. 100 ks nových polohovacích židlí mnohonásobně zvýšilo komfort návštěvníků a přilákalo i ty příznivce kina, kteří právě díky nepohodlnosti hlediště na představení nechodili. Nové židle umožní samozřejmě i lepší organizační manipulaci při přesunu na místo a při změně počasí. K dalšímu novému vybavení patří nůžkový a pneumatický stan. Tyto stany budou sloužit ke konání venkovních akcí centra a zajistí ochranu před ostrými slunečními paprsky či naopak neméně nepříjemnými kapkami deště. Výsledkem projektu je rozšíření kvality služeb poskytovaných Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí nejen občanům města, ale i všem příznivcům ve spádové oblasti na území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové vybavení v mateřském centru – Nenuda, z.s.

Díky projektu se mateřské centrum Nenuda rozšířilo o nové vybavení. Získalo tak nové stoly a židličky pro děti a sadu úžasných hraček pro zábavu a rozvoj malých dětí. Maminky budou určitě nadšené ze sady ortopedických pomůcek pro zdravý vývoj dětského chodidla, děti se nebudou moci odtrhnout od deformačních zrcadel a od magnetické tabule. Malí muzikanti doprovodí na nové hudební nástroje všechny písničky. Většina zakoupených hraček má sloužit k rozvoji hrubé motoriky a koordinace, zrakového vnímání, sociálních dovedností a logického myšlení. Napomáhají tak dětem k tvořivosti a rozvoji fantazie. Animátorky centra zase ocení nový videotelefon pro snadnou a bezpečnou komunikaci s příchozími návštěvníky. Součástí projektu je i nové bezkontaktní osvětlení, které zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod objektem. Dalším výsledkem projetu je zlepšení informovanosti veřejnosti o aktivitách spolku prostřednictvím vývěsky umístěné na fasádě objektu.

CB Family fest 2021 – Sbor Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rodinný festival se konal o víkendu 24-25.7.2021 v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n. O.  Byl výjimečný tím, že byl přizpůsoben všem věkovým generacím. Program pro děti obsahoval soutěže a hry, kreativní vyrábění, pro děti byly k dispozici nafukovací hrady, pískoviště, trampolína, autíčka na dálkové ovládání i malování na obličej.  Teenageři si zase mohli zahrát například volejbal, vyzkoušet slack lines, spike-ball. Oproti minulému ročníku přibyla i novinka – detektivní hra v rolích pod názvem Vražda v Devonshiru. Každý z účastníků si v této zábavné hře ve stylu Murder Mystery mohl vybrat, koho bude v příběhu představovat, zda známého detektiva Sherlocka Holmese či oběť, a jak přispěje ke zdárnému vyřešení vraždy. V podstatě každá generace si užila Archery game, tedy akční týmovou sportovní hru s opravdovými šípy (bezpečně zabalenými do molitanu). Místy to připomínalo scény z akčních filmů. Do období dětství vrátil mnohé rodiče nafukovací hrad určen pro dospělé. Starší návštěvníci ocenili petang či dvě zajímavá talk-show na téma vztahy. Celým festivalem provázel zpěvák Rišo Kralovič. Ve večerních hodinách vrcholila zábava díky Karaoke Show. Dobrá nálada, výtečné občerstvení včetně skvělé zmrzliny, hudba a organizace různorodých aktivit, to vše přitáhlo pozornost mnoha rodin z Frýdlantu n. O. a okolí. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pronájmu místa realizace akce a na Archery game.

Dětský den aneb Cesta za pokladem – Nenuda, z.s.

Dne 26.6.2021 proběhla dětská akce na farní zahradě ve Frýdlantu na Ostravicí, kterou připravilo mateřské centrum Nenuda. Od tří hodin zde odstartovala cesta za pokladem, která začínala v „cestovní kanceláři“, kde děti obdržely cestovní pas a mohly začít cestovat po celém světě. Na šesti stanovištích rozmístěných po celé zahradě mohly zažít dobrodružství v každém ze šesti světadílů. V Americe se mohly vyrobit indiánskou čelenku a poskládat totem, v Asii si ozdobit hrneček nebo podšálek, v Antarktidě musely rozbít ledovou kru, v Evropě vyzkoušely kroket, v Africe mířily na cíl a v Austrálii skákaly v pytlích. Během dvou hodin se na stanovištích vystřídalo více jako 80 dětí. Od pěti hodin pak téma cesty kolem světa ztvárnilo Divadélko Koloběžka, které si pro děti připravilo Námořnickou pohádku. Byla to výpravná a velmi živá pohádka o parníku jménem Pepina, co veze pět Pepků námořníků na cestu kolem světa. Pohádka byla plná legrace, bizarních postaviček a překvapení a všem zúčastněným navodila příjemnou letní atmosféru. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na nákladech za vybavení jednotlivých stanovišť a na odměnách pro účinkující.