Zkvalitnění veřejných prostranství – Město Frýdlant nad Ostravicí

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení atraktivnosti a celkové kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství. V rámci projektu bylo pořízeno 30 ks laviček, kdy část z nich byla umístěna v zahradách Střediska sociálních služeb, které slouží pro procházky, cvičení a odpočinek klientů střediska, ale zároveň je mohou využívat k odpočinku a relaxaci i občané města. Další část laviček byla rozmístěna v oddychové zóně outdoorového volnočasového centra. Součástí projektu bylo rovněž pořízení elektronického infopanelu, který je umístěn na fasádě budovy městského úřadu na náměstí, a slouží k prezentaci akcí nejen města, ale i kulturního centra, knihovny a místních spolků. Online informace nejen o dění ve městě, ale i o turistických cílech, cyklotrasách a zdejších atrakcích využijí nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci města.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Modernizace a doplnění vybavení – Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění vybavení Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům knihovny, kina a kulturních akcí. Pořízením biblioboxu vyšlo kulturní centrum vstříc čtenářům, kteří pracují často do pozdních odpoledních či večerních hodin, a umožnilo jim tak vracet knihy tehdy, kdy se jim to hodí. Na většinu větších venkovních akcí pořádaných kulturním centrem bylo zapotřebí si půjčovat pivní sety, což bylo časově i finančně náročné. Zakoupením 20 ks nových pivních setů zajistilo centrum pro návštěvníky nejen větší komfort, ale zároveň i rozšířilo kapacitu hlediště. Pořízením interaktivního a dotykového LED informačního panelu došlo ke zvýšení informovanosti občanů o veškerých aktuálních informacích včetně programu kina, knihovny, centra, divadel a akcí. Panel rovněž dává prostor pro reklamu místních spolků a sdružení. Je umístěn ve foyer kulturního centra a je tak přístupný široké veřejnosti. Pro projekce letního kina bylo doposud hlediště vytvořeno z laviček, které byly nepohodlné a díky mohutné konstrukci i náročné na manipulaci. 100 ks nových polohovacích židlí mnohonásobně zvýšilo komfort návštěvníků a přilákalo i ty příznivce kina, kteří právě díky nepohodlnosti hlediště na představení nechodili. Nové židle umožní samozřejmě i lepší organizační manipulaci při přesunu na místo a při změně počasí. K dalšímu novému vybavení patří nůžkový a pneumatický stan. Tyto stany budou sloužit ke konání venkovních akcí centra a zajistí ochranu před ostrými slunečními paprsky či naopak neméně nepříjemnými kapkami deště. Výsledkem projektu je rozšíření kvality služeb poskytovaných Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí nejen občanům města, ale i všem příznivcům ve spádové oblasti na území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové vybavení v mateřském centru – Nenuda, z.s.

Díky projektu se mateřské centrum Nenuda rozšířilo o nové vybavení. Získalo tak nové stoly a židličky pro děti a sadu úžasných hraček pro zábavu a rozvoj malých dětí. Maminky budou určitě nadšené ze sady ortopedických pomůcek pro zdravý vývoj dětského chodidla, děti se nebudou moci odtrhnout od deformačních zrcadel a od magnetické tabule. Malí muzikanti doprovodí na nové hudební nástroje všechny písničky. Většina zakoupených hraček má sloužit k rozvoji hrubé motoriky a koordinace, zrakového vnímání, sociálních dovedností a logického myšlení. Napomáhají tak dětem k tvořivosti a rozvoji fantazie. Animátorky centra zase ocení nový videotelefon pro snadnou a bezpečnou komunikaci s příchozími návštěvníky. Součástí projektu je i nové bezkontaktní osvětlení, které zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod objektem. Dalším výsledkem projetu je zlepšení informovanosti veřejnosti o aktivitách spolku prostřednictvím vývěsky umístěné na fasádě objektu.

CB Family fest 2021 – Sbor Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rodinný festival se konal o víkendu 24-25.7.2021 v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n. O.  Byl výjimečný tím, že byl přizpůsoben všem věkovým generacím. Program pro děti obsahoval soutěže a hry, kreativní vyrábění, pro děti byly k dispozici nafukovací hrady, pískoviště, trampolína, autíčka na dálkové ovládání i malování na obličej.  Teenageři si zase mohli zahrát například volejbal, vyzkoušet slack lines, spike-ball. Oproti minulému ročníku přibyla i novinka – detektivní hra v rolích pod názvem Vražda v Devonshiru. Každý z účastníků si v této zábavné hře ve stylu Murder Mystery mohl vybrat, koho bude v příběhu představovat, zda známého detektiva Sherlocka Holmese či oběť, a jak přispěje ke zdárnému vyřešení vraždy. V podstatě každá generace si užila Archery game, tedy akční týmovou sportovní hru s opravdovými šípy (bezpečně zabalenými do molitanu). Místy to připomínalo scény z akčních filmů. Do období dětství vrátil mnohé rodiče nafukovací hrad určen pro dospělé. Starší návštěvníci ocenili petang či dvě zajímavá talk-show na téma vztahy. Celým festivalem provázel zpěvák Rišo Kralovič. Ve večerních hodinách vrcholila zábava díky Karaoke Show. Dobrá nálada, výtečné občerstvení včetně skvělé zmrzliny, hudba a organizace různorodých aktivit, to vše přitáhlo pozornost mnoha rodin z Frýdlantu n. O. a okolí. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pronájmu místa realizace akce a na Archery game.

Dětský den aneb Cesta za pokladem – Nenuda, z.s.

Dne 26.6.2021 proběhla dětská akce na farní zahradě ve Frýdlantu na Ostravicí, kterou připravilo mateřské centrum Nenuda. Od tří hodin zde odstartovala cesta za pokladem, která začínala v „cestovní kanceláři“, kde děti obdržely cestovní pas a mohly začít cestovat po celém světě. Na šesti stanovištích rozmístěných po celé zahradě mohly zažít dobrodružství v každém ze šesti světadílů. V Americe se mohly vyrobit indiánskou čelenku a poskládat totem, v Asii si ozdobit hrneček nebo podšálek, v Antarktidě musely rozbít ledovou kru, v Evropě vyzkoušely kroket, v Africe mířily na cíl a v Austrálii skákaly v pytlích. Během dvou hodin se na stanovištích vystřídalo více jako 80 dětí. Od pěti hodin pak téma cesty kolem světa ztvárnilo Divadélko Koloběžka, které si pro děti připravilo Námořnickou pohádku. Byla to výpravná a velmi živá pohádka o parníku jménem Pepina, co veze pět Pepků námořníků na cestu kolem světa. Pohádka byla plná legrace, bizarních postaviček a překvapení a všem zúčastněným navodila příjemnou letní atmosféru. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na nákladech za vybavení jednotlivých stanovišť a na odměnách pro účinkující.

 

Záchranné pilotní padáky – Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.

Výsledkem projektu bylo pořízení dvou kusů záchranných pilotních padáků, které jsou povinnou výbavou posádky při všech letech kluzáků. Letecký předpis totiž těmto posádkám stanovuje povinnost, aby při každém letu byly vybaveny záchrannými pilotními padáky. Tyto padáky jsou určeny pouze jako záchranný prostředek, mají své specifické vlastnosti a v žádném případě nejsou určeny k běžným seskokům. Zastaralé padáky byly nahrazeny novými, modernějšími typy, které mají díky použití novodobých moderních materiálů delší stanovenou základní životnost (20 let), jsou více odolnější proti běžnému opotřebení, lehčí, menší, ergonomičtější a mají bezpečnější způsob zapínání postroje. Pořízením těchto záchranných pilotních padáků  došlo k významné modernizaci padákového vybavení spolku, ke zvýšení bezpečnosti, k doplnění chybějící kapacity záchranných pilotních padáků a umožnění efektivního využití flotily kluzáků daného spolku.

 

Rychlejší a kvalitnější sečení – Miroslav Vičan

Předmětem projektu bylo pořízení diskového žacího stroje, který přispěl k modernizaci strojů určených pro prvovýrobu v zemědělství. Nová žací lišta přispěje ke kvalitnějšímu sečení, díky širšímu pracovnímu záběru bude seč provedena rychleji a kvalitním řezem. Nová lišta nahradila tu 10 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz.  Moderní stroj nejen ušetřil čas zemědělské výroby, ale celkově zvýšil výkonnost a udržitelnost ekologické farmy.

Lesní stezka Vyhlídka – Město Frýdlant nad Ostravicí

V městském lese ve Frýdlantu nad Ostravicí nad budovou horské služby v Pstružovské ulici nedaleko vrcholu Ondřejník se na konci listopadu roku 2020 otevřela nová lesní stezka Vyhlídka. Je určena zejména pro děti z mateřských škol i základních škol, pro sportovce, seniory, ale i pro širokou veřejnost. Jde o moderní venkovní hřiště s atrakcemi v dřevěném provedení, citlivě zasazené do smíšeného lesíku. Cestičky mají povrch z válcovaného štěrku lemované odkorněnými kulatinami, proto projede i kočárek. Celý okruh má cca kilometr.

Originální jsou dvě visutá ptačí hnízda, na která se dá vyšplhat pavoučí sítí. V jejich okolí jsou v korunách stromů umístěny dřevěné sochy ptáků (datel, strakapoud, sýkorky…), které lze přímo z kukaní pozorovat. Vše je doplněno otočnými naučnými cedulemi s pěknými obrázky poskytující informace o fauně a flóře daného území. Na dalších zastaveních se děti vyřádí na skluzavce, dřevěných prolézačkách nebo špalcích. Milé jsou dvě houpací sítě určené k pozorování mraků. Cestu lemují zastavení „u hmyzáků“ a „u hub“ s velkými dřevěnými maketami. Na konci stezky, vedoucí podél ulice Ondřejnická, navíc vyrostlo workoutové hřiště z akátového dřeva pro starší děti a dospělé. Také zde najdete dvě zastřešená posezení, kde si můžete jako zaslouženou odměnu dát svačinu.

David Pavliska, místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí: „Já mám velkou radost, že se nám po třičtvrtě roce práce podařilo zfinalizovat akci s názvem Lesní stezka Vyhlídka. Celý koncept Lesní stezky Vyhlídky vycházel z toho, že jsme chtěli vymyslet něco jiného, něco přírodního a tento prostor se tomu nabízel, protože dotační program, který jsme využili byl právě určený na lesní pozemky a tím pádem vznikl i tento nápad vybudovat lesní stezku v takovém formátu v jakém je.“

Pavla Dvořáková, Odbor školství a kultury: „Na projekt Lesní stezka Vyhlídka se nám podařilo získat dotaci z programu Rozvoje venkova, financovanou přes místní akční skupinu Frýdlantsko-Beskydy ve výši čtyř miliónů. Tato částka pokryla z 90% celé náklady výstavby lesní stezky.“

Proměnit obyčejnou lesní stezku v neobyčejnou pomohl zhotovitel, kterým byla společnost ACER WOODWAY.

Rostislav Paclík, jednatel společnosti ACER WOODWAY: „Projekt lesní stezky ve Frýdlantu nad Ostravicí mě zaujal od samého začátku. Velice se mně líbilo jeho projekční zpracování a to, že architekti, kteří ten projekt chystali, mysleli, jak na děti, tak na jejich rodiče i na seniory. Je tam zázemí i pro lidi, kteří si chcou zasportovat v přírodě. Přeji všem, ať se jim na lesní cestě líbí.“

Odkaz  na reportáž: https://polar.cz/porady/frydlantsky-miniexpres/frydlantsky-miniexpres-24-11-2020-16-51

Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v základní škol TGM

V základní škole na náměstí T. G. Masaryka byla zmodernizovaná odborná IT učebna, do které byla pořízena audiovizuální a výpočetní technika včetně nového nábytku. Rovněž byla vybudována vnitřní konektivita s vyšší kapacitou. Učebna je využívána pro výuku cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a dalších volitelných předmětů. Současně bylo přebudováno jedno WC na bezbariérové a pořízen schodolez.