Dovybavení klubovny a zázemí spolku – Sbor dobrovolných hasičů Lubno

  • Příjemce dotace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lubno
  • Místo realizace: Frýdlant nad Ostravicí
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2022/2023
  • Výše dotace: 75 988 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Za účelem rozvoje spolku i seznámení občanů s činností sboru byla a je od samého počátku vyvíjena i čilá kulturní a sportovní požární činnost. Sbor se aktivně snaží udržet v členské základně co nejvíce členů. Proto se již několik let věnuje i výchově mladých hasičů a prohlubuje v nich znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. I z těchto důvodů bylo předmětem projektu dovybavení klubovny datovým projektorem a nástěnným projekčním plátnem. Díky této investici má spolek možnost realizovat kvalitní školení, semináře a prezentace nejen pro všechny členy sboru včetně mladých hasičů, ale i pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo pořízení i dvou nůžkových stanů, které poskytnou tolik potřebné zázemí členům spolku při organizaci požárních soutěží, včetně ochrany před nepřízni počasí během celého roku. Rovněž zajistí naprosto bezpečnou ochranu pro hasičské vybavení při účasti na soutěžích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *