Bílánská Valaška 2024

Tato lyžařská akce určená pro všechny z Bílé a další osoby z široké veřejnosti proběhla 17.2.2024, bohužel vše velmi narušilo špatné počasí. Špatné sněhové podmínky narušily organizátorům plány, nicméně i přesto se závod na lyžích vydařil. Na akci se dostavili závodníci z řad občanů Bílé a dalších hostů. Dohromady jich bylo padesát. Závody ve sjezdu na lyžích byly zakončeny vyhlášením vítězů a předáním věcných cen včetně perníkové lyže každému účastníkovi. Na závěr proběhl koncert hudební skupiny pana Maligy v prostorách restaurace Domovjanka, kde se všichni dobře bavili.

 

Bílánská Valaška a výročí 60 let sjezdového lyžování na Bílé

Uspořádání tradičního lyžařského závodu pro občany obce Bílá a širokou veřejnost Bílánská
Valaška a společné důstojné připomenuti výročí 60 let sjezdového lyžováni na Bílé 1962 –
2022 byl připomenut vznik lyžařského areálu od prvního kácení stromů pro
sjezdovky až po současný stav. Zábavné odpoledne se závodem ve slalomu mělo své vítěze, kteří od organizátorů dostali krásné odměny.

Ve zdravých tělech zdravý duch – Mateřská škola Bílá

Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ stále platí a dnes nabývá dokonce nového významu. Abychom se cítili dobře a byli spokojení, potřebujeme fyzické i duševní zdraví. Základy toho všeho pak tkví v osvojení si správných návyků už v mladém věku. Návyků, které s námi půjdou životem a které s přibývajícími léty více a více oceníme. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a správné stravování jsou dva nosné pilíře, na něž bychom měli obzvlášť v dnešní době, kdy se nadváha objevuje stále častěji už i u malých dětí, brát velký zřetel. Prostřednictvím rozmanité nabídky herních prvků chtějí v mateřské školce v obci Bílá vést děti nenuceným způsobem k tomu, aby se pohyb stal naprosto přirozenou součástí jejich dne a zůstal i nadále skvělou zábavou. Děti není potřeba dlouze vyzývat k aktivitě, jestliže je jejich prostředí atraktivní a podnětné. Pohyb je pro ně přirozený, a proto je žádoucí, aby byla tato jejich elementární vlastnost podpořena a rozvíjena co možná nejpřirozenějším způsobem, aby měli potřebu a touhu hýbat se a vznikl tak trvalý návyk.

Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají širokou nabídku různých aktivit, je těžší je zaujmout a potřebují tedy přitažlivější prostředí. Les a volná příroda v okolí MŠ je naprosto úžasná a nenahraditelná, ale má také své limity a v neposlední řadě u předškolních dětí je velmi náročná na organizaci s ohledem na jejich bezpečnost. Ideálním řešením je varianta, kdy děti mohou navštívit přírodu, ale zároveň mají k dispozici rozmanitou škálu možností v podobě moderního hřiště pro děti. Předmětem projektu tak bylo pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školky, jejichž cílem je upevnit v dětech touhu a radost z pohybu.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto nových herních prvků zahrady mateřské školky: dvě nevěže jíž součástí je lanový výlez, nerezová skluzavka, lezecká stěna a žebřík s řetězy, vodní prvek „Šance pro Saharu“, pískoviště včetně plachty a zastínění, vahadlová houpačka, prolézačka „Mravenci“ a dvouhoupačka.

Děti v MŠ Bílá se dočkaly – Obec Bílá

Hygienické zázemí pro děti v mateřské školce čekalo na kompletní rekonstrukci již řadu let, v průběhu letních prázdnin roku 2020 se to konečně povedlo. Modernizace spočívala v kompletní výměně rozvodů zdravotechniky, odpadů, splaškové kanalizace, instalaci nových směšovacích uzlů, rozvodů elektroinstalace, byla rovněž položena nová dlažba a obklady. Veškeré zařizovací předměty jako jsou umyvadla, sprchový kout a wc mísy byly vyměněny za nové, které splňují náročné požadavky dnešní doby. Děti se zde již nyní mohou cítit nejen pohodlně, ale hlavně bezpečně, což bylo samozřejmě hlavní prioritou projektu.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Rekonstrukce kamenné opěrné zdi podél toku Černá Ostravice – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla rekonstrukce levobřežní gravitační opěrné zdi kolem toku řeky Černá Ostravice a podél lesní cesty Moravská, v celkové délce 66 m. Z důvodu silné erozní činnosti toku byl stav zdi před rekonstrukcí v některých částech ve špatném až havarijním stavu. Kdykoliv tak mohlo dojít ke zřícení části zdi, a tím k narušení plynulosti toku, bezpečnosti provozu na přilehlé komunikaci a k ohrožení svahu sousedního lesního pozemku. Rekonstrukce této opěrné zdi byla tedy nezbytná. Nyní by měla být rekonstruovaná zeď dostatečně odolná nejen v době prudkých dešťů , ale i při tání sněhu, kdy dochází k výraznému zvedání hladiny, rychlosti toku a ke zvýšené erozní činnosti.