Děti v MŠ Bílá se dočkaly – Obec Bílá

Hygienické zázemí pro děti v mateřské školce čekalo na kompletní rekonstrukci již řadu let, v průběhu letních prázdnin roku 2020 se to konečně povedlo. Modernizace spočívala v kompletní výměně rozvodů zdravotechniky, odpadů, splaškové kanalizace, instalaci nových směšovacích uzlů, rozvodů elektroinstalace, byla rovněž položena nová dlažba a obklady. Veškeré zařizovací předměty jako jsou umyvadla, sprchový kout a wc mísy byly vyměněny za nové, které splňují náročné požadavky dnešní doby. Děti se zde již nyní mohou cítit nejen pohodlně, ale hlavně bezpečně, což bylo samozřejmě hlavní prioritou projektu.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Rekonstrukce kamenné opěrné zdi podél toku Černá Ostravice – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla rekonstrukce levobřežní gravitační opěrné zdi kolem toku řeky Černá Ostravice a podél lesní cesty Moravská, v celkové délce 66 m. Z důvodu silné erozní činnosti toku byl stav zdi před rekonstrukcí v některých částech ve špatném až havarijním stavu. Kdykoliv tak mohlo dojít ke zřícení části zdi, a tím k narušení plynulosti toku, bezpečnosti provozu na přilehlé komunikaci a k ohrožení svahu sousedního lesního pozemku. Rekonstrukce této opěrné zdi byla tedy nezbytná. Nyní by měla být rekonstruovaná zeď dostatečně odolná nejen v době prudkých dešťů , ale i při tání sněhu, kdy dochází k výraznému zvedání hladiny, rychlosti toku a ke zvýšené erozní činnosti.