Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu a půjčovna kompenzačních pomůcek

Město Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb realizuje projekt, jehož záměrem je účinně pomáhat lidem ve Frýdlantu nad Ostravicí a jeho městských částí. Cílem projektu je především pomoc rodinám v tíživé životní situaci a poskytnutí komplexní podpory pečujícím osobám tak, aby jim byl usnadněn návrat na trh práce. Nezbytnou součástí projektu jsou zejména podpůrné služby určené pro pečující osoby jako je sociální práce, edukace a specifické poradenství v oblasti neformální péče, možností využívání podpůrných sociálních služeb a zapůjčování kompenzačních pomůcek.

O realizaci projektu byla natočena reportáž televizí Polar, kterou naleznete ve videu níže:

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.