Rekonstrukce chodníků v obci Baška

Obyvatelé obce Baška se dočkali zrekonstruovaných chodníků, které jsou nyní bezbariérové a odpovídají současným normám. Obec tak podél krajské komunikace II. třídy, která je páteřní komunikací v obci s velmi vysokou intenzitou dopravy a častými dopravními nehodami, zrekonstruovala čtyři dílčí úseky chodníků v celkové délce 602 metrů a vybudovala jedno místo pro přecházení.

Vybudování chodníku v Metylovicích

Chodci v obci Metylovice se mohou cítit bezpečněji díky novému chodníku pro chodce. Podél komunikace III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Palkovice, byl vybudován nový chodník o délce 314 metrů. V rámci projektu zároveň došlo i k úpravě nástupiště zastávky autobusů „Metylovice-U Sosny“.

Vybudování chodníku v obci Pstruží

Nový chodník, tři místa pro přecházení a nově nasvětlené nástupiště autobusové zastávky ve směru na Čeladnou, to je obsahem projektu realizovaného obcí Pstruží. Díky nově vybudovanému chodníku o délce 510 metrů podél velmi frekventované silnice II. třídy na katastrálním území Pstruží a Frýdlantu nad Ostravicí, je nyní v této oblasti pro chodce bezpečněji. Chodník spojuje autobusovou zastávku „Nová Dědina – střed“ s centrem obce Pstruží.

Pořízení územních studií města Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí si díky projektu nechalo zpracovat tři nové územní studie pro své správní území, které zahrnuje katastrální území Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves a Lubno. Účelem pořízení bylo ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny.

Chodník směrem na Podolánky

Obyvatelé cestující především hromadnou dopravou v části Podolánky v obci Čeladná se konečně dostanou bezpečně na zastávku autobusu. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování chodníku podél silnice III/48312 o celkové délce 371 metrů, který se nachází mezi dvěma autobusovými zastávkami „Čeladná, Přádelna vlny“ a „Čeladná, sokolovna“. Neexistence chodníku byla příčinou zvýšeného ohrožení chodců.