Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy pro programové období 2021-2027

  • Příjemce dotace: MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
  • Operační program: Jiný
  • Doba realizace: 1/2020-12/2020
  • Výše dotace: 259 100 Kč
  • Projekt MAS-FB: Ano
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Místní akční skupině Frýdlantsko-Beskydy, z. s. byla přislíbena finanční podpora z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 259.100 Kč (70% dotace) na realizaci projektu Příprava analytické části SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy pro programové období 2021-2027. Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Cílem analytické části je získat ucelený přehled o dění na území MAS v oblasti ekonomických činností, sociální infrastruktury a sociálních služeb, technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti, cestovního ruchu a jiných důležitých aspektů, které mají vliv na kvalitu života na území MAS. Do její přípravy budou zapojeni místní aktéři, odborníci na vybrané oblasti a veřejnost. Výstupy projektu budou podkladem pro přípravu návrhové části strategie MAS v novém programovém období 2021-2027.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *