Nákup návěsu pro zemědělskou výrobu – Michal Faldyna

  • Příjemce dotace: Michal Faldyna
  • Místo realizace: Ostravice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2020/2021
  • Výše dotace: 112 457 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Rodinná farma v Ostravici se zabývá chovem skotu a ovcí především pro vlastní potřebu. Hospodářská zvířata spásají její pozemky, rodinná farma pozemky kosí a sklízí krmivo a podestýlku. Tím pozemky zachovává udržované a druhotně pestré. Díky projektu došlo k nahrazení starého, technicky a bezpečnostně nezpůsobilého dřevěného návěsu za nový, moderní a plně funkční. Ten tak slouží nejen při sklizni krmiva a podestýlky z obhospodařovaných pozemků, ale také se využívá pro převoz hospodářských zvířat, přesun různých materiálů a nářadí po pozemcích. Jednonápravový, 3-stranně hydraulicky sklopný návěs tak zefektivnil a usnadnil práci při zemědělské výrobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *