Bezproblémová výroba objemného krmiva – Michael Kahánek

  • Příjemce dotace: Michael Kahánek
  • Místo realizace: Metylovice
  • Operační program: Program rozvoje venkova
  • Doba realizace: 2019/2020
  • Výše dotace: 65 100 Kč
  • Hodnocení projektu:
    1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd

Cílem projektu bylo pořízení nového stroje v rámci technologie v živočišné výrobě, konkrétně se jedná o nákup ovíječky lisovaných kulatých balíků. Moderní stroj tak nahradil starý, poruchový a již nevyhovující, který vyžadoval vysoké náklady na opakované opravy a nákup náhradních dílů. Nové strojové vybavení zabrání prodlevě mezi sečením a vlastním uskladněním lisovaného sena, sníží náklady na opravy a zajistí bezproblémovou výrobu objemného krmiva pro chovaný skot. Tím bude zajištěna soběstačnost, plynulý rozvoj a efektivita živočišné výroby i v následujících letech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *