Baškohrátky

Další červnovou akcí byl celodenní rodinný festival Baškohrátky, jehož patnáctý ročník byl tradičně na přehradě Baška, kde se sešlo 7 netradičních plavidel. Jejich vzájemné zápolení bylo stěžejní náplní dopoledne. Všechna plavidla byla již od pohledu perfektně promyšlená a propracovaná a slibovala kvalitní vzájemný souboj. Jejich zápolení spočívalo především v plavbě přehradou. Porota sestavená ze čtyř osob, mezi nimiž byla paní starostka Bašky, zástupce pořadatelského Bašťanského spolku a zároveň dětí, profesionální vodař oboru Technologie a hospodaření s vodou a zástupce diváků, hodnotila plavidla okem přísným a spravedlivým. Odpoledne, večer i noc pak patřily hudbě. Postupně se na pódiu vystřídaly kapely The Tap, Pink Floyd Forever, Elán KontraBand, Team Revival (SK), Roxette Tribute band, Xindl X a U2 revival. Během jejich výměny byla připravena ukázka parkurového umění. Kromě toho byla především pro děti po celý den k dispozici například herní zóna.

Posezení s cimbálovou muzikou

Na začátku června ve Lhotce oslavili akcí s názvem Posezení s cimbálovou muzikou již 86. výročí od založení národopisného souboru PILKY. V hlavním programu“ Jak šel čas“ vystoupil soubor PILKY s pásmem tanců a písní ze sběru zakladatele souboru V. Sochy. Hosty celého programu byli členové Valašského vojvody, nejmenší děti z Valášku z Kozlovic a Lisolette Rokyta, flétnistka světové úrovně. Na přípravě tohoto dne plného hudby a tance se podílely děti, maminky a členové souboru PILKY a všichni se výborně bavili až do pozdních nočních hodin.

Oslavy dne dětí a kácení máje v Pržně

Hasiči v obci Pržno pořádali Kácení máje, zároveň se slavil Mezinárodní den dětí a smažila se vaječina. V průběhu akce byla široké veřejnosti prezentovaná činnost spolku SDH Pržno, včetně činnosti mladých hasičů, ukázek hasičské techniky a prohlídka hasičské zbrojnice. Děti si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zaskákat na skákacím hradu. Kácení máje a smažení vaječiny bylo výbornou tečkou za touto akcí.

Turistický pochod „Po stopách partyzánů“

Poslední květnový víkend proběhl ve znamení turistiky. Akci s názvem „Po stopách partyzánů v Kunčicích p. O.“ přálo počasí a účast pořadatele mile překvapila, pochodu se zúčastnilo 154 příznivců turistiky, kteří si mohli zvolit 7 km, 15 km nebo 30 km trasu. V cíli na účastníky čekalo občerstvení a všichni se shodli, že se rádi této akce zúčastní opět příští rok.

Pouť hasičů v Malenovicích

Tato akce přilákala zástupce hasičů ze čtyř desítek okolních jednotek z okresu Frýdek-Místek a pozvání přijala i delegace z Polska a Slovenska. Po mši svaté v kostelíku na Borové pokračoval slavnostní průvod do restaurace, kde každý hasičský prapor dostal pamětní stuhu a bohaté občerstvení.

Výročí 110 založení SDH Staré Hamry

Jednalo se o celodenní akci, přátelské setkání hasičů místních, z okrsku Smrk a okolí, rodáků a občanů obce Staré Hamry a přilehlých obcí. Na programu byla slavnostní mše, svěcení praporu a předání nového zásahového vozidla. Program pro širokou veřejnost později pokračoval s cimbálovou muzikou, občerstvením a skákacím hradem pro děti.

 

Plackové hody aneb přátelské setkání Malobašťanů se všemi Bašťany

Další ročník plackových hodů proběhl v sobotu 7. 5. 2022 v Altánu na Malé Bašce. Na přípravách se podílelo od 7 hodiny ranní 17 místních občanů. Oškrábat 60 kg brambor, naloupat česnek, nakrájet cibuli, slaninu, špek, zkrátka připravit chutné těsto na bramboráky, bylo hlavní prioritou. První bramborové placky se začaly vydávat kolem oběda. Atraktivní pozorností celé akce byla především pro děti velká pirátská loď se skákací plochou, skluzavkami a interaktivními děly. Celý den se nesl v příjemné atmosféře a akce se zúčastnilo téměř 250 osob z Bašky a přilehlých obcí.

Otevírání ondřejnických studánek

Protože se počasí v sobotu 23. 4. 2022 umoudřilo, mohly se konat naplánované akce pro veřejnost z programu v Beskydech to žije. Jednalo se o Otevírání ondřejnických studánek, které organizoval turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci s členy KČT Frýdlant n. O.

V pořadí již 21. ročník Otevírání ondřejnických studánek byl velmi úspěšný a zájem veřejnosti o tuto akci značný. Šest pohádkových stanovišť, po značené trase pod vrchol Ondřejníku, prověřilo malé návštěvníky v jejich znalostech a dovednostech. Krásné počasí přilákalo 331 dětí s jejich doprovody, ti se hemžili od restaurace Park, přes novou krásnou lesní stezku na Vyhlídce, až k roubence Ondřejníček. Po cestě potkaly děti u studánek, čerty, Sněhurku s trpaslíky, loupežníky, Karkulku, vodníky a skoro v cíli krásnou perníkovou chaloupku s hodnými ježibabami. V rámci akce se účastníci zapojili do sbírky pro nadační fond „Světluška“ a podpořili tak dobrou věc. Organizátoři akce všem děkují za hojnou účast a těší se na příští rok!

 

Výzva PRV č. 5

Termín příjmu žádostí je od 1.3.2022 do 15. 4. 2022.

Termín registrace na SZIF je 30. 6. 2022

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

3. výzva V Beskydech to žije

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v listopadu 2021 vyhlásí v pořadí již třetí výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“.

Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s Mikroregionem Frýdlantsko – Beskydy plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům, jejichž tvůrci jste právě Vy, místní lidé. Podpoříme finančně nejen zajištění a vlastní konání Vaší akce, ale nově i pořízení drobného vybavení pro dlouhodobější využití na Vašich akcích. V případě pořízení vybavení musí být toto vybavení použito při realizaci minimálně jedné akce v termínu od 1.1.2022 do 31.12.2022. Dotace pak bude vyplacena po uspořádání dané akce.

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Podporované oblasti:

  • Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.
  • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
  • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
  • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
  • Obnova tradic a řemesel v obcích.
  • Sportovní akce pro širokou veřejnost.
  • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.

Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. regionu.

Mezi nepodporované aktivity patří sportovní utkání, závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy, příměstské tábory, pobytové tábory, soustředění členů daného kroužku/spolku, výlety kroužku/spolku apod….

Více informací naleznete v přílohách.