Oslava mezinárodního dne dětí spojená s kácením máje

Hasiči v obci Pržno pořádali Kácení máje, zároveň se slavil Mezinárodní den dětí a smažila se vaječina. V průběhu akce byla široké veřejnosti prezentovaná činnost spolku SDH Pržno, včetně činnosti mladých hasičů, ukázek hasičské techniky a prohlídka hasičské zbrojnice. Děti si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zaskákat na skákacím hradu. Kácení máje a smažení vaječiny bylo výbornou tečkou za touto akcí.

 

S kvalitní výstrojí a vybavením, znamená bezpečně a lépe – Obec Pržno

Obec Pržno je zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů JPO V, která zajišťuje plnění úkolů stanovených předpisy o požární ochraně a také zajišťuje ochranu a pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech. Pro zajištění plnění všech úkolů a povinností JPO V je nezbytné, aby jednotka disponovala nejen lidskými zdroji, ale také materiálním a technickým vybavením. Projekt samotný řešil doplnění nezbytného materiálního vybavení členů zásahové jednotky a rovněž vybavení nářadím a technickým vybavením nezbytným pro výkon jednotky při zásahu.  Obsahem projektu bylo pořízení vyprošťovacího nářadí, profesionálního žebříku a moderní benzínové elektrocentrály. Dále byli tři členové jednotky dovybaveni o kompletní zásahové vybavení, kterým jsou dvoudílný oblek, obuv, přilba, rukavice a svítilna.

Modernizace fotbalového vybavení – Sportovní klub Pržno

Sportovní klub Pržno, konkrétně jeho fotbalový oddíl, je tradičním účastníkem okresních fotbalových soutěží. Vlastními silami usiluje o udržení a zkvalitnění stávajícího zázemí celého sportovního areálu v Pržně, kde se vedle fotbalového hřiště, nachází i obecní hřiště pro děti a další víceúčelové sportovní plochy přístupné veřejnosti. Předmětem projektu bylo pořízení mobilní světelné tabule, která bude zobrazovat aktuální skóre a herní čas zápasů. Zároveň v rámci projektu došlo ke koupi dvou mobilních tribun, které budou využívány při všech organizovaných sportovních aktivitách fotbalového klubu, tedy při zápasech dospělých, mládeže i dětí. Jsou vybaveny plastovými sedáky pro pohodlné sezení. Cílem projektu bylo vylepšení zázemí areálu klubu a zvýšení komfortu pro návštěvníky. Nové předměty tak o něco zvýší atraktivitu návštěv nejen fotbalových utkání, ale i ostatních aktivit, které se odehrávají v areálu spolku.

Oslavy Dne dětí a kácení máje v Pržně

Hasiči v obci Pržno pořádali Kácení máje, zároveň se slavil Mezinárodní den dětí a smažila se vaječina. V průběhu akce byla široké veřejnosti prezentovaná činnost spolku SDH Pržno, včetně činnosti mladých hasičů, ukázek hasičské techniky a prohlídka hasičské zbrojnice. Děti si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zaskákat na skákacím hradu. Kácení máje a smažení vaječiny bylo výbornou tečkou za touto akcí.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Oslava Mezinárodního dne dětí spojená s kácením máje – SDH Pržno

Akce pořádaná SDH Pržno se konala v odpoledních hodinách dne 06.06.2020 v areálu hasičské zbrojnice v obci Pržno, a to za mimořádně krásného slunečného dne, během kterého se za hojné účasti návštěvníků všech generací, podařilo místním hasičům uspořádat velmi úspěšnou, letošní první akci v obci. Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradě a zasoutěžit si o zajímavé ceny. I přes mimořádná hygienická opatření a omezení počtu účastníků se akce vydařila, po skácení májky se všichni přítomni bavili při poslechu hudby až do večerních hodin a domů se rozcházeli se svými dětmi, které byly ověšeny medailemi za své výkony. MAS finančně přispěla na odměny pro děti, občerstvení a hudební produkci. Ještě dlouho po uskutečnění akce byli členové spolku hasičů chváleni za  organizačně velmi dobře zvládnutý program, přičemž nadšené děti a další přítomní  se již těší na podobnou akci v příštím roce.

Chladicí box pro dovoz kvalitních potravin – NAHŘIŠTI s.r.o.

V rámci projektu byl pořízen nový chladicí box k zabudování do auta, který firma potřebuje pro dopravu masných výrobků. Společnost provozuje malou restauraci v obci Pržno, kde vyrábí především pizzu. Pro její výrobu používá čerstvé a kvalitní suroviny včetně masných výrobků. Právě tyto masné výrobky dováží od slovenského výrobce. Pořízením tohoto boxu tak zajistí dopravu masných výrobků v potřebném množství a dle platných nařízení s ohledem na bezpečnost a hygienu. Taktéž se sníží náklady na přepravu díky snížení četnosti jízd.

Kvalita mléka začíná u kvality siláže – FARMA HEROT s.r.o.

Aby byla kvalita mléka a množství mléka co nejvyšší, musí být rovněž kvalitní i krmivo pro dobytek. Z tohoto důvodu musí být provedeno utužení siláže ihned po sklizni. Na farmě HEROT s.r.o. proto pořídili v rámci projektu dusací válec, díky kterému jsou schopni utužení siláže provést ihned po sklizni. Navíc vysoká hmotnost kol stroje při současně minimální dotykové ploše zaručuje intenzivní působení do hloubky silážované hmoty. Na farmě si tak již stroj nemusí půjčovat a čekat, až bude dostupný, mnohdy odložit sklizeň a podstoupit tak riziko nepříznivých klimatických podmínek a snižování kvality sklizně. I tady tedy platí úměra: dusací válec znamená zvýšení kvality krmiv a zvýšení kvality a množství mléka a zároveň zvýšení výnosu farmy a snížení nákladů za služby.

Šikovný pomocník v rostlinné výrobě – FARMA HEROT s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení nového traktoru, který je využíván k agrotechnickým činnostem na zemědělských pozemcích pro rostlinnou výrobu – orba, úprava půdy před setím, doprava krmiva, svoz senáže, rozmetání hnoje atd. Traktor urychlí a usnadní práci v rostlinné výrobě, činnosti probíhají v ideálním termínu a nedochází ke zbytečným ztrátám. Projekt tak přispívá k časové nezávislosti v provádění zemědělských prací a k celkovému rozvoji zemědělského podniku v oblasti rostlinné výroby, podporuje jeho životaschopnost a konkurenceschopnost.