Pořízení mikrofonů, vč. stojanů pro ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech Metylovice“

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jednota Sokol Metylovice pořídila nové mikrofony se stojany pro svůj ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“. Nové mikrofony se stojany si soubor poprvé naostro vyzkoušel na přestavení Dokonalá svatba, které mohli diváci zhlédnout v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Situační komedie Robina Howdona v podání 7 členů divadelního spolku pod taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy vyprodala hlediště sokolovny v Metylovicích a úspěch hra slavila i ve Frýdlantě n. O. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně podpořit koupi těchto mikrofonů a podpořit tak rozvoj kulturního dění v našem území.

Výměna kulis ochotnického divadelního spolku „Sokol na prknech Metylovice“ – TJ Sokol Metylovice

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jednota Sokol Metylovice pořídila zbrusu nové kulisy pro svůj ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“. Nové kulisy jsou nyní lehké, variabilní a lehce se s nimi manipuluje. Díky tomu je nejen snadnější a rychlejší příprava jednotlivých představení, ale divadelní soubor tím zvýšil i svou mobilitu a může tak hostovat i v dalších obcích a městech regionu. Nové kulisy soubor poprvé naostro vyzkoušel na přestavení Dokonalá svatba, které mohli diváci zhlédnout ve čtyřech říjnových termínech. Situační komedie Robina Howdona v podání 7 členů divadelního spolku a pod taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy vyprodala hlediště sokolovny v Metylovicích. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně přispět na pořízení těchto kvalitních kulis, jež mají podstatný vliv na vnímání divadelního přestavení a celkový dojem z něj.

Sportovní den – SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s

V Metylovicích patřila poslední srpnová sobota roku 2021 sportu. Obec spolu se Sportovním klubem Metylovice uspořádala slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Oslavy začaly již ráno. Nejprve probíhala fotbalová utkání dětí, později se na hřišti představila i stará fotbalová garda, která sehrála utkání proti svým slovenským partnerům z Komi. Od 13 do 15 hodin si bylo možné prohlédnout zrekonstruované sportovní zázemí a v 16 hodin ho všichni přítomní slavnostně otevřeli za účasti a posvěcení prostor místním farářem Václavem Ganderou. Celý den se mohli návštěvníci zúčastnit řady soutěží v netradičních disciplínách místních spolků i slovenských partnerů. V podvečer zahrála kapela Elán revival KontraBand ze Slovenska, večer pak patřil taneční zábavě za doprovodu skupiny Krakatit. V průběhu večera program zpestřili členové SK Metylovice díky svým zábavným scénkám. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení 2 ks sady petanque, malých fotbalových braanek, přenosné odrazové sítě a částečně na nákladech za hudbu.

Urychlení sklizně na farmě – Ivan Kahánek

Cílem projektu bylo zvýšení přepravní kapacity farmy, a tím celkové urychlení sklizňových a jiných agrotechnických postupů v průběhu roku na rodinné farmě v Metylovicích. Za tímto účelem farma pořídila nový návěs o nosnosti 10 tun. Návěs je agregován za vlastní traktor a nahradil starší poruchové přívěsy s nižší kapacitou. Hlavními důvody investice bylo zrychlení sklizně, snížení poškození hlíz při přepravě a vykládce zadním hydraulickým čelem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Farma, která je zaměřena zejména na produkci brambor, obilovin, pícnin a chov masného skotu, díky projektu modernizovala stávající technické vybavení a zvýšila tak konkurenceschopnost v regionu.

Vybudování chodníku v Metylovicích

Chodci v obci Metylovice se mohou cítit bezpečněji díky novému chodníku pro chodce. Podél komunikace III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Palkovice, byl vybudován nový chodník o délce 314 metrů. V rámci projektu zároveň došlo i k úpravě nástupiště zastávky autobusů „Metylovice-U Sosny“.

Investice do technologie chovu skotu – Jiřina Halatová

V rámci projektu žadatel investoval do technologie chovu skotu. Konkrétně pořídil krmné (žlabové) zábrany včetně branek a příkrmiště pro telata se zásobníkem na 400 litrů krmiva. Zábrany jsou nainstalovány v novém přístřešku tak, aby přes zimní období mohly sloužit k přikrmování dobytka na zpevněné a nadstřešené ploše. Do doby realizace projektu se krmivo podávalo do kruhových krmelců, kde docházelo k velkým ztrátám krmiva z důvodu ušlapání. Výsledkem projektu je zefektivnění výkrmu skotu. Skot se dostane snáze ke krmivu a bude tak docházet k menším ztrátám krmiva, což v posledních letech sucha je velmi důležité. Navíc díky usnadnění přístupu ke krmivu se očekávají i lepší přírůstky.

Bluegrass Theatre má nové ozvučení – Ptačoroko z.s.

Hudební scénu v obci Metylovice, Bluegrass Theatre, kde se konají letní koncertní večery, vybavila skupina Ptačoroko díky dotaci novým ozvučením. Předmětem projektu byl jednoduchý, plně samostatný funkční celek skládající se z mikrofónů, mixážního pultu, stageboxu (tj. zařízení pro vzdálené připojení mikrofónů k mixpultu), reproboxů pro vysoké a střední frekvence a reproboxů pro hluboké frekvence. Komplet je schopný ozvučit akustickou hudbu a je připraven i na ozvučení elektronické hudby ve větším rozsahu. Skupina Ptačoroko tak při pořádání akcí získala větší samostatnost a nezávislost na ostatních zvukařích. Pokud byste měli zájem se zúčastnit některého koncertu, veškeré informace najdete na stránkách http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ a facebooku Bluegrass Theatre.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Metylovský trojsešup – Sportovní klub Metylovice, z.s.

Turistická akce se uskutečnila 27.9.202O. Hlavní trasu, která vedla přes 3 metylovské vrcholy – Kubalánky, Magoň a Čupek, absolvovalo 50 účastníků, z toho 12 dětí. Odpolední trasu určenou především pro rodiče s dětmi, seniory a méně zdatné turisty na Kubalánky a zpět, zvládlo 60 účastníků. Kratší trasa byla zpestřena řešením různých kvízů a hlavolamů a také plněním praktických úkolů, které připravily místní spolky. Cílem akce bylo nejen bližší poznání obce Metylovice, ale také podpora společenského a spolkového života občanů obce. Za zmínku stojí věkové rozmezí účastníků, kdy nejstaršímu bylo téměř 80 let a nejmladší turista dosáhl sotva jednoho roku. MAS se finančně podílela zejména na pořízení medailí, účastnických listů a plakátů.