Metylovský trojsešup – 4. ročník

4.ročník turistické akce Metylovský trojsešup se uskutečnil 1. 10. 2022. Hlavní trasu, která vedla přes 3 metylovské vrcholy – Kubalánky, Magoň a Čupek, absolvovalo 157 účastníků, z toho 44 dětí. Odpolední trasu na Magoň a zpět, určenou především pro rodiče s dětmi a seniory, absolvovalo 24 turistů. Účastníci této trasy odpovídali na teoretické otázky zaměřené na znalosti o Metylovicích. Plnili také různé praktické úkoly, které připravily místní spolky. Hned na startu si mohli vyzkoušet „požární útok“, který připravili mládežníci z SDH Metylovice. Na Magoni se řešili úkoly s mysliveckou tématikou u vedoucích mysliveckého kroužku. Cílem akce bylo nejen bližší poznání Metylovic, ale také podpora společenského a spolkového života obce. Turistika je vhodnou sportovní aktivitou pro všechny věkové kategorie, o čemž svědčí, že nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let a nejmladšímu dva roky.

Soutěž netradičních družstev

Jubilejní 30. ročník Soutěže netradičních družstev se uskutečnil sobotu 27. 8. 2022 v areálu muzea „Kožane město“ v Metylovicích. Krátce z historie – nultý ročník proběhl 10. října 1991 jako zakončení metylovské hasičské sezóny. V disciplíně požární útok se při něm utkali Muži do 30 let, Muži nad 30 let, Muži nad 40 let, Ženy, Lhotka, Veličci z Frýdlantu n.O., Šiguti, Smíšené družstvo a poprvé zvítězili Bílci. Poté se už soutěž přesunula do termínu na konci prázdnin. V roce 1994 se z důvodu počasí neuskutečnila. Z malého hřiště za školou se nejprve stěhovala na zahradu rodiny Kahánků za obecním úřadem, poté do areálu muzea. Třikrát zvítězily týmy Myslikovjanů z Ostravice, ulice Čupovice a mladší mužské družstvo s nejrůznějším označením (do 30, 40, 50 let). Rovných deset triumfů zaznamenali Bílci. Největší účast – 29 družstev – jsme zaznamenali v roce 2002. „Netradička“ byla vždy ale spíš o zábavě, než ryzím sportovním soupeření. A tak jsme v roce 2020 mohli vidět Sportovní legendy, před tím Rychlé šípy, Sněhurku a sedm trpaslíků, Pobřežní hlídku, nebo Spartakiádu. V letošním roce se do startovací listiny přihlásilo 13 družstev dospělých soutěžících a 4 dětská družstva a počasí organizátorům přálo. Soutěž netradičních družstev je především o společné zábavě, cílem této akce je pobavit sebe a své sousedy. Nakonec zvítězil dětský tým Rapeři s časem 32,004 s a tým dospělých soutěžících s názvem Do 40 let s časem 19, 404 s. Sláva vítězům a čest poraženým! Tato akce byla podpořena z programu „V Beskydech to žije“, který každý rok v listopadu vyhlašuje MAS Frýdlantsko-Beskydy. Za poskytnutý finanční příspěvek byly pořízeny reproduktory a mikrofon pro ozvučení dalších akcí. Děkujeme organizátorům SDH Metylovice se těšíme na příští rok.

Pořízení mikrofonů, vč. stojanů pro ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech Metylovice“

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jednota Sokol Metylovice pořídila nové mikrofony se stojany pro svůj ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“. Nové mikrofony se stojany si soubor poprvé naostro vyzkoušel na přestavení Dokonalá svatba, které mohli diváci zhlédnout v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Situační komedie Robina Howdona v podání 7 členů divadelního spolku pod taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy vyprodala hlediště sokolovny v Metylovicích a úspěch hra slavila i ve Frýdlantě n. O. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně podpořit koupi těchto mikrofonů a podpořit tak rozvoj kulturního dění v našem území.

Výměna kulis ochotnického divadelního spolku „Sokol na prknech Metylovice“ – TJ Sokol Metylovice

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jednota Sokol Metylovice pořídila zbrusu nové kulisy pro svůj ochotnický divadelní spolek „Sokol na prknech“. Nové kulisy jsou nyní lehké, variabilní a lehce se s nimi manipuluje. Díky tomu je nejen snadnější a rychlejší příprava jednotlivých představení, ale divadelní soubor tím zvýšil i svou mobilitu a může tak hostovat i v dalších obcích a městech regionu. Nové kulisy soubor poprvé naostro vyzkoušel na přestavení Dokonalá svatba, které mohli diváci zhlédnout ve čtyřech říjnových termínech. Situační komedie Robina Howdona v podání 7 členů divadelního spolku a pod taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy vyprodala hlediště sokolovny v Metylovicích. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně přispět na pořízení těchto kvalitních kulis, jež mají podstatný vliv na vnímání divadelního přestavení a celkový dojem z něj.

Sportovní den – SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s

V Metylovicích patřila poslední srpnová sobota roku 2021 sportu. Obec spolu se Sportovním klubem Metylovice uspořádala slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Oslavy začaly již ráno. Nejprve probíhala fotbalová utkání dětí, později se na hřišti představila i stará fotbalová garda, která sehrála utkání proti svým slovenským partnerům z Komi. Od 13 do 15 hodin si bylo možné prohlédnout zrekonstruované sportovní zázemí a v 16 hodin ho všichni přítomní slavnostně otevřeli za účasti a posvěcení prostor místním farářem Václavem Ganderou. Celý den se mohli návštěvníci zúčastnit řady soutěží v netradičních disciplínách místních spolků i slovenských partnerů. V podvečer zahrála kapela Elán revival KontraBand ze Slovenska, večer pak patřil taneční zábavě za doprovodu skupiny Krakatit. V průběhu večera program zpestřili členové SK Metylovice díky svým zábavným scénkám. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení 2 ks sady petanque, malých fotbalových braanek, přenosné odrazové sítě a částečně na nákladech za hudbu.

Urychlení sklizně na farmě – Ivan Kahánek

Cílem projektu bylo zvýšení přepravní kapacity farmy, a tím celkové urychlení sklizňových a jiných agrotechnických postupů v průběhu roku na rodinné farmě v Metylovicích. Za tímto účelem farma pořídila nový návěs o nosnosti 10 tun. Návěs je agregován za vlastní traktor a nahradil starší poruchové přívěsy s nižší kapacitou. Hlavními důvody investice bylo zrychlení sklizně, snížení poškození hlíz při přepravě a vykládce zadním hydraulickým čelem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Farma, která je zaměřena zejména na produkci brambor, obilovin, pícnin a chov masného skotu, díky projektu modernizovala stávající technické vybavení a zvýšila tak konkurenceschopnost v regionu.

Vybudování chodníku v Metylovicích

Chodci v obci Metylovice se mohou cítit bezpečněji díky novému chodníku pro chodce. Podél komunikace III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Palkovice, byl vybudován nový chodník o délce 314 metrů. V rámci projektu zároveň došlo i k úpravě nástupiště zastávky autobusů „Metylovice-U Sosny“.

Investice do technologie chovu skotu – Jiřina Halatová

V rámci projektu žadatel investoval do technologie chovu skotu. Konkrétně pořídil krmné (žlabové) zábrany včetně branek a příkrmiště pro telata se zásobníkem na 400 litrů krmiva. Zábrany jsou nainstalovány v novém přístřešku tak, aby přes zimní období mohly sloužit k přikrmování dobytka na zpevněné a nadstřešené ploše. Do doby realizace projektu se krmivo podávalo do kruhových krmelců, kde docházelo k velkým ztrátám krmiva z důvodu ušlapání. Výsledkem projektu je zefektivnění výkrmu skotu. Skot se dostane snáze ke krmivu a bude tak docházet k menším ztrátám krmiva, což v posledních letech sucha je velmi důležité. Navíc díky usnadnění přístupu ke krmivu se očekávají i lepší přírůstky.

Bluegrass Theatre má nové ozvučení – Ptačoroko z.s.

Hudební scénu v obci Metylovice, Bluegrass Theatre, kde se konají letní koncertní večery, vybavila skupina Ptačoroko díky dotaci novým ozvučením. Předmětem projektu byl jednoduchý, plně samostatný funkční celek skládající se z mikrofónů, mixážního pultu, stageboxu (tj. zařízení pro vzdálené připojení mikrofónů k mixpultu), reproboxů pro vysoké a střední frekvence a reproboxů pro hluboké frekvence. Komplet je schopný ozvučit akustickou hudbu a je připraven i na ozvučení elektronické hudby ve větším rozsahu. Skupina Ptačoroko tak při pořádání akcí získala větší samostatnost a nezávislost na ostatních zvukařích. Pokud byste měli zájem se zúčastnit některého koncertu, veškeré informace najdete na stránkách http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/ a facebooku Bluegrass Theatre.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.