Posezení s cimbálovou muzikou

Na začátku června ve Lhotce oslavili akcí s názvem Posezení s cimbálovou muzikou již 86. výročí od založení národopisného souboru PILKY. V hlavním programu“ Jak šel čas“ vystoupil soubor PILKY s pásmem tanců a písní ze sběru zakladatele souboru V. Sochy. Hosty celého programu byli členové Valašského vojvody, nejmenší děti z Valášku z Kozlovic a Lisolette Rokyta, flétnistka světové úrovně. Na přípravě tohoto dne plného hudby a tance se podílely děti, maminky a členové souboru PILKY a všichni se výborně bavili až do pozdních nočních hodin.

Ukončení prázdnin aneb pojďme si hrát a přitom si popovídáme, co jsme zažili v létě – SDH Lhotka

Poslední srpnovou sobotu uspořádal sbor dobrovolných hasičů ze Lhotky ve sportovním areálu Kuřín akci k ukončení letošních prázdnin. Byla zahájena od 14 hodin tradiční hasičskou soutěží „O putovní pohár starosty obce Lhotka“. Během soutěže i po ní si děti mohly užít spoustu zábavy při dovádění na skákacím hradu, střelbě z luku či vzduchovky, nebo si mohly nechat namalovat na obličej oblíbenou postavičku. Dále byly pro děti přichystány různé soutěže, jako například závody na chůdách, malování a míčové hry. Zkrátka nepřišli ani dospělí a senioři, pro které byl připraven zábavný kvíz o obci Lhotka a také obdrželi edukační materiály k péči o své zdraví. Přestože počasí příliš nepřálo, děti se „vyřádily“ naplno.  Zábavu bohužel ukončil požár seníku v obci, kde zasahovalo celkem  8 jednotek hasičů. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na odměnách pro děti a nájmu za zapůjčení atrakcí.

Přátelské sportovní odpoledne – Klub seniorů Lhotka

V neděli 25.7.2021 se na sportovišti Kuřín ve Lhotce konalo sportovní odpoledne pod taktovkou Klubu seniorů Lhotka. Zúčastnilo se ho 65 občanů obce, mezi kterými nechyběli senioři, děti, ale i zástupci klubu žen a hasičů. Akce byla zaměřena na jednoduché pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. Hasiči a senioři vytvořili družstva, která si to rozdala v kuželkách. Vítězem utkání se stali senioři. Dále si pak jednotlivci každého věku ověřili své schopnosti v házení míčku na cíl, v lyžování na trávníku, v kuželkách, ve shazování plechovek či nošení míčku na pálce. Všichni soutěžící byli nakonec odměněni drobnými cenami. Součástí programu bylo také vylosování úspěšných luštitelů loňských a letošních křížovek. Po vyčerpávající sportovní činnosti se účastníci posilnili opečeným buřtem. Cílem akce bylo si nejen zasoutěžit, ale především se pobavit, a to se podařilo i díky počasí, které se odpoledne umoudřilo. Naše MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy se finančně podíleli na pořízení nových kuželek, cenách pro soutěžící a drobném pohoštění.